Adventures Outdoor Activity Centre

Rhowch gynnig ar ein gweithgareddau yn y ganolfan yma ym Mhorthcawl, a phrofwch gyffro ein trac Beicio Cwad pwrpasol neu concrwch eich ofn o uchder ar ein cwrs dringo Rhaffau Uchel. Neu, dewch gyda ni am ddiwrnod llawn dop o bledu paent, neu rhowch gynnig ar Wers Syrffio neu Sgrafangu Ceunant neu rhowch gynnig ar ein diwrnod gweithgaredd antur Arfordira.

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde