Lawrlwythiadau

Canllawiau defnyddiol o bob cwr o'r Sir

Sgrolio i lawr Tudalen
Coffi Co -Porthcawl

Arweiniadau i Gyrchfannau

Map Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Ffeindio'ch ffordd o gwmpas

PDF

Taith i Ddarganfod - Sir Pen-y-bont

Arweiniad i Ymwelwyr y Sir

PDF

Y Cymoedd

Rydym yn rhan o Gonsortiwm y Cymoedd

PDF

Arweiniadau Twristiaeth

Cerdded a Beicio Pen-y-bont

Darganfod y llefydd gorau i gerdded neu feicio

PDF

Darganfyddwch Hanes Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Taith Ddarluniadol

PDF

Llwybr Rheilffordd Dyffryn Llynfi a Phorthcawl

Archwilio tirnodau ar draws y llwybr

PDF

Arweiniad i Deithio fel Grwp

Arweiniad i Teithio fel Grŵp Twristiaeth De Cymru

PDF

Taflenni Cerdded

Taith Gerdded Gron Pen-y-bont 1

Mae'r daflen hon yn disgrifio rhan 9km (5 milltir) o Daith Gerdded Gron Pen-y-bont ar Ogwr.

PDF

Taith Gerdded Gron Pen-y-bont 2

Mae'r daflen hon yn disgrifio rhan 10km (6 milltir) o Daith Gerdded Gron Pen-y-bont ar Ogwr.

PDF

Taith Gerdded Gron Pen-y-bont 3

Mae'r daflen hon yn disgrifio rhan 13 km (8 milltir) o Daith Gerdded Gron Pen-y-bont ar Ogwr.

PDF

Taith Gerdded Cwm Garw 1

Mae'r daflen hon yn disgrifio taith gerdded gron sy'n dechrau ac yn gorffen ym Mharc Calon Lân, Blaengarw.

PDF

Taith Gerdded Cefnffyrdd Morgannwg

Mae taith gerdded Ridgeway yn llwybr pellter hir golygfaol yn ne Cymru.

PDF

Llwybr cylchol y diwydiannau a'r Parciau

Mae'r daflen hon yn disgrifio cerdded hyd at 9km (51/2 milltir) o hyd o'r orsaf reilffordd yn Nhondu.

PDF

Llwybr Cwm Llynfi 1

Mae'r daflen hon yn disgrifio taith gerdded o orsaf Garth i orsaf Maesteg

PDF

Taith gerdded Cwm Llynfi 2

Mae'r daflen hon yn disgrifio taith gerdded o orsaf Garth i orsaf Maesteg

PDF

Llwybr Cwm Llynfi 3

Mae'r daflen hon yn disgrifio taith gerdded o orsaf Maesteg i orsaf Garth drwy Gwm Llynfi

PDF

Llwybr Cwm Llynfi 4

Mae'r daflen hon yn disgrifio taith gerdded o orsaf Maesteg i Chaerau

PDF

Llwybr Cwm Llynfi 5

Mae'r daflen hon yn disgrifio taith gerdded o orsaf Maesteg i Chaerau drwy gefn gwlad Cwm Llynfi

PDF

Taith gerdded gylchol Nant Brynglas

Mae'r daflen hon yn disgrifio taith gerdded 3.5 km (21/2 milltir)

PDF

Llwybr Newton i Candleston

Mae'r daflen hon yn disgrifio taith gerdded o bentref Newton trwy system unigryw o dwyni tywod.

PDF

Taith Gerdded Gron Notais

Mae'r daflen hon yn disgrifio taith gerdded gron o Grîn Pentref Notais trwy gefn gwlad

PDF

Notais i'r Sger

Mae'r daflen hon yn disgrifio taith gerdded gron o Rest Bay ar hyd yr arfordir i Bwynt y Sger

PDF

Afon Ogwr a Merthyr Mawr

Mae'r daflen hon yn disgrifio teithiau cerdded hyd at tua 9km (5 1/2 milltir) o hyd o orsaf reilffordd Pen-y-bont ar Ogwr.

PDF

Taith Gerdded De Corneli

Mae'r daflen hon yn disgrifio taith gerdded gron sy'n dechrau ac yn gorffen yn Ne Corneli.

PDF

Llwybr Arfordir Cymru

Darganfod siâp cenedl

PDF

Llwybr Arfordir Cymru - De Cymru

Ffocws ar lwybr yr arfordir yn ne Cymru

PDF

Taflenni Beicio

Cerdded a Beicio Pen-y-bont

Darganfod y llefydd gorau i gerdded neu feicio

PDF

Darganfyddwch Hanes Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Taith Ddarluniadol

PDF

Llwybr Rheilffordd Dyffryn Llynfi a Phorthcawl

Archwilio tirnodau ar draws y llwybr

PDF

Arweiniad i Deithio fel Grwp

Arweiniad i Teithio fel Grŵp Twristiaeth De Cymru

PDF

Taflenni Marchogaeth

Reidiau Cwm Garw

Gwybodaeth am y llwybr a map

PDF

Mapiau Trefi

Map Pen-y-bont ar Ogwr

Map o'r dref gan gynnwys cyfleusterau

PDF

Map o Dref Maesteg

Map o'r dref gan gynnwys cyfleusterau

PDF

Map o Dref Porthcawl

Map o'r dref gan gynnwys cyfleusterau

PDF

Dogfennau pdf: bydd y rhan fwyaf o gyfrifiaduron yn dangos y rhain yn awtomatig. Os oes angen y meddalwedd arnoch, gallwch lawrlwytho'r darllenydd PDF am ddim o wefan Adobe.