Heb ganfod eitemau.

Gwyliau golff gyda'r gorau: Chwe chwrs gwych yn Sir hardd Pen-y-bont ar Ogwr!

Mai 8, 2024

Sgrolio i lawr Tudalen
Pyle and Kenfig Golf Club

Gyda chwe chwrs prydferth, pob un â'i heriau a'i swyn unigryw ei hun, mae gan Sir Pen-y-bont ar Ogwr rai o'r cyrsiau golff gorau yn y DU! O gyrsiau arfordirol o'r radd flaenaf i drysorau cudd ar ben bryn, dim ond y golygfeydd anhygoel sy'n cyfateb i golff gwych y sir!

Gadewch i ni weld pam mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gyrchfan y mae'n rhaid ymweld â hi i olffwyr sy'n chwilio am groeso cynnes Cymreig ac ystod amrywiol o gyrsiau i gael gwyliau golff cofiadwy:

Royal Porthcawl Golf Club

Gan gyfuno golygfeydd godidog dros arfordir Porthcawl gydag un o'r cyrsiau gorau ledled y byd, mae Clwb Golff y Royal ym Mhorthcawl yn baradwys i olffwyr. 

Ar ôl cynnal y Bencampwriaeth Agored Hŷn deirgwaith yn ystod y degawd diwethaf, mae'r cwrs yma wedi profi rhai o'r enwau mwyaf yn y gamp, gan gynnwys Colin Montgomerie, Padraig Harrington ac enillydd ddwywaith yn y Royal Porthcawl, Bernhard Langer. 

Bydd y Royal ym Mhorthcawl yn cynnal pencampwriaeth fawr arall yn 2025, gyda Gornest Agored AIG y Merched yn croesawu mwy o chwaraewyr o safon byd i Sir Pen-y-bont ar Ogwr!

Pyle and Kenfig Golf Club

Mae'r panoramas gogoneddus yng Nghlwb Golff y Pîl a Chynffig yn gyfle i olffwyr fwynhau golygfeydd o Fôr Hafren, Penrhyn Gŵyr, Tŷ Sgêr, a mynyddoedd godidog i gyd mewn un rownd. Gyda bryniau, cymoedd a thwyni syfrdanol i gyd i gystadlu â nhw, mae'r cwrs yn her i'r golffiwr mwyaf profiadol hyd yn oed. 

Ynghyd â Chlwb Golff y Royal ym Mhorthcawl gerllaw, mae'r cwrs wedi'i ardystio gan GEO – dyfarniad rheoli amgylcheddol sy'n cydnabod cynaliadwyedd uwch mewn golff.  

Clwb Golff Maesteg

Yn berl gudd yn y byd golff yn Ne Cymru, mae lleoliad naturiol hardd Clwb Golff Maesteg ar ben bryn yn cynnig cyfle i ymwelwyr fwynhau golygfeydd rhagorol sy'n ymestyn o'r cymoedd i'r arfordir. Wedi'i leoli yng Nghwm Llynfi, mae'r clwb yn adnabyddus am ei awyrgylch cyfeillgar a'i gwrs sy'n cael ei gynnal yn dda. Gall golffwyr fwynhau golygfeydd godidog o'r mynyddoedd cyfagos wrth fynd i'r afael â'r tyllau amrywiol sy'n rhan o'r cwrs golygfaol yma.

Clwb Golff Coed-y-Mwstwr

Yn enwog am fod yn glwb cyfeillgar ac yng nghanol coetir aeddfed, mae 18 twll Coed-y-Mwstwr ymhlith y tyllau mwyaf heddychlon ddewch chi o hyd iddyn nhw. Mae gan y clwb ystafell haul ac ardal patio hardd sy'n rhoi cyfle i ymwelwyr wneud y gorau o'r lleoliad trawiadol beth bynnag yw'r tywydd.  Gyda chroeso cynnes, bar wedi'i stocio'n llawn gyda bwydlen ardderchog, siop broffesiynol a chyfleusterau ymarfer, mae yma bopeth sydd arnoch ei angen ar gyfer diwrnod gwych o golff. 

Clwb Golff Grove

Gan gynnig rhywbeth gwahanol i'r cyrsiau cyfagos, mae gan gwrs parcdir y Grove olygfeydd trawiadol ar draws Môr Hafren.

Mae'r clwb yn ymfalchïo yn ei gwrs heriol a'i groeso cynnes, gyda'i lyn nodedig yn rhan o'r chwarae ar draws tair lawnt. Mae'r clwb yn cynnig cyfleusterau digwyddiadau gwych - delfrydol ar gyfer cymdeithasau a dyddiau corfforaethol.  Mae ei faes ymarfer a'i agosrwydd at ganol tref Porthcawl yn ychwanegu at apêl ardderchog y Grove. 

Golff pen-y-bont Cyf

Wedi'i sefydlu yn 1922, mae Golff Pen-y-bont ar Ogwr yn gwrs parcdir trawiadol, sy'n cynnig cyfle i golffwyr ymgolli yn y cefn gwlad cyfagos. Gyda'i goed aeddfed, lawntiau sy'n cael eu cynnal a'u cadw yn dda, a bynceri anodd, mae'r cwrs yma'n her i chwaraewyr o bob lefel sgiliau.

Mae'r cwrs hefyd yn gyfleuster perffaith i'r golffiwr achlysurol gydag opsiynau talu a chwarae a llogi offer ar gael, gan gynnig popeth y bydd ei angen ar ymwelwyr ar gyfer cwrs parcdir pleserus 9 twll, safon 29. Gyda hyfforddiant proffesiynol, lluniaeth a maes ymarfer pob tywydd gyda llifoleuadau ar gael hefyd - dyma lecyn perffaith i chi fireinio eich gêm. 

Amser archebu dihangfa golffio ...

Os ydych chi'n chwaraewr proffesiynol profiadol neu'n dechrau arni, mae'r chwe chwrs golff godidog yma'n cynnig profiad bythgofiadwy i bob golffiwr. Gyda chyrsiau anhygoel, lleoliadau syfrdanol a'r croeso cynhesaf - mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gyrchfan berffaith ar gyfer dihangfa golffio! 

Am aros am sbel i archwilio'r ardal? Edrychwch ar yr opsiynau llety yma.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @VisitBridgend

♥️ Gan ei bod hi'n Ddydd Santes Dwynwen, dathliad cariad Cymru, rydyn ni eisiau gwybod beth rydych chi'n ei garu am Sir Pen-y-bont ar Ogwr?

Ai golygfeydd y cymoedd, swyn yr arfordir, y dreftadaeth sy'n rhedeg trwy'r tir, neu fel ni - ydych chi wrth eich bodd â'r cyfan? ♥️

Gadewch i ni wybod yn y sylwadau!

📷 @jonhenshaw
📷 @jemma7189
📷 @mistergriffles 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #love #travel #valleys #coast #heritage♥️ Gan ei bod hi'n Ddydd Santes Dwynwen, dathliad cariad Cymru, rydyn ni eisiau gwybod beth rydych chi'n ei garu am Sir Pen-y-bont ar Ogwr?

Ai golygfeydd y cymoedd, swyn yr arfordir, y dreftadaeth sy'n rhedeg trwy'r tir, neu fel ni - ydych chi wrth eich bodd â'r cyfan? ♥️

Gadewch i ni wybod yn y sylwadau!

📷 @jonhenshaw
📷 @jemma7189
📷 @mistergriffles 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #love #travel #valleys #coast #heritage
Cymerwch amser bob amser i werthfawrogi'r golygfeydd... 😍

Mae Bae Sandy yn olygfa mor brydferth ar godiad yr haul! 🌅

📷 @neil_holman 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #beaches #wales #seas #porthcawl #ukcoast #yourcoastsCymerwch amser bob amser i werthfawrogi'r golygfeydd... 😍

Mae Bae Sandy yn olygfa mor brydferth ar godiad yr haul! 🌅

📷 @neil_holman 

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #beaches #wales #seas #porthcawl #ukcoast #yourcoasts
P'un a ydych chi'n craving y awel môr adfywiol hwnnw neu synau heddychlon tonnau - gallwch fwynhau arfordiroedd 'rheibus' wrth chwarae golff yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr! ⛳

Ydych chi wedi cynllunio eich taith eto? 

👉 @royal_porthcawl

👉 @pandkgc

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #golfcourses #golftravel #golftrips #golfingP'un a ydych chi'n craving y awel môr adfywiol hwnnw neu synau heddychlon tonnau - gallwch fwynhau arfordiroedd 'rheibus' wrth chwarae golff yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr! ⛳

Ydych chi wedi cynllunio eich taith eto? 

👉 @royal_porthcawl

👉 @pandkgc

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #golfcourses #golftravel #golftrips #golfing
Dilynwch lwybrau sy'n adnewyddu... 🫶

Os yw addunedau eich blwyddyn newydd yn cynnwys cymryd mwy o amser i ymlacio, Sir Pen-y-bont yw'r lle perffaith ar gyfer encil lles! 🌄

Gydag amgylchoedd hardd a thirweddau amrywiol, mae digon o ffyrdd i ailgysylltu â natur ac ysgogi eich corff a'ch meddwl!

Darganfyddwch fwy yn ein blog diweddaraf (dolen yn y Gymraeg)

📷 @josie.jo_._

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #walesbytrails #retreat #travelblog #travelideas #destinationsDilynwch lwybrau sy'n adnewyddu... 🫶

Os yw addunedau eich blwyddyn newydd yn cynnwys cymryd mwy o amser i ymlacio, Sir Pen-y-bont yw'r lle perffaith ar gyfer encil lles! 🌄

Gydag amgylchoedd hardd a thirweddau amrywiol, mae digon o ffyrdd i ailgysylltu â natur ac ysgogi eich corff a'ch meddwl!

Darganfyddwch fwy yn ein blog diweddaraf (dolen yn y Gymraeg)

📷 @josie.jo_._

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #walesbytrails #retreat #travelblog #travelideas #destinations
Ai hon yw'r dafarn hynaf yng Nghymru? 🏴

Nid yw'n iawn, ond mae'n agos!

Mae @theoldhouse1147 wedi cael ei drawsnewid dros y blynyddoedd yn lleoliad digwyddiadau o'r radd flaenaf, gan gynnig llety hardd a thafarn a bwyty sy'n gweini bwyd a diod gwych! 🥂

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #foodie #foodanddrink #ukaccommodation #travel #placestostayAi hon yw'r dafarn hynaf yng Nghymru? 🏴

Nid yw'n iawn, ond mae'n agos!

Mae @theoldhouse1147 wedi cael ei drawsnewid dros y blynyddoedd yn lleoliad digwyddiadau o'r radd flaenaf, gan gynnig llety hardd a thafarn a bwyty sy'n gweini bwyd a diod gwych! 🥂

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #foodie #foodanddrink #ukaccommodation #travel #placestostay
Lles yn yr anialwch... 🌳

Yn lleoliad hudol @candlestonwoods fe welwch encil lles unigryw i ddeffro'ch synhwyrau gyda @theoutdoorsauna! 🙌

Gall ymwelwyr fwynhau therapïau poeth ac oer wrth fwynhau'r amgylchedd hyfryd a heddychlon! 🌿

Ydych chi wedi ymweld eto?

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #outdoorsauna #heattherapy #coldwatertherapy #sauna #wellness #retreatLles yn yr anialwch... 🌳

Yn lleoliad hudol @candlestonwoods fe welwch encil lles unigryw i ddeffro'ch synhwyrau gyda @theoutdoorsauna! 🙌

Gall ymwelwyr fwynhau therapïau poeth ac oer wrth fwynhau'r amgylchedd hyfryd a heddychlon! 🌿

Ydych chi wedi ymweld eto?

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #outdoorsauna #heattherapy #coldwatertherapy #sauna #wellness #retreat
Ydych chi'n awyddus i archwilio ein cyrsiau o'r radd flaenaf i ddechrau cyfeillgarwch hardd? 🏌️

Edrychwch ar y lleoliadau golff gwych hyn yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr:

👉 @royal_porthcawl
👉 @coed_y_mwstwr_gc
👉 @maesteggolfclub
👉 @pandkgc
👉 @grovegolfclub
👉 @bridgendgolf

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #southwales #golftrip #golftravel #golfingYdych chi'n awyddus i archwilio ein cyrsiau o'r radd flaenaf i ddechrau cyfeillgarwch hardd? 🏌️

Edrychwch ar y lleoliadau golff gwych hyn yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr:

👉 @royal_porthcawl
👉 @coed_y_mwstwr_gc
👉 @maesteggolfclub
👉 @pandkgc
👉 @grovegolfclub
👉 @bridgendgolf

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #southwales #golftrip #golftravel #golfing
Blwyddyn Newydd Dda! 🎉

Os ydych chi eisoes yn cynllunio eich anturiaethau ar gyfer 2024, dyma ychydig o resymau dros ychwanegu Sir Pen-y-bont ar Ogwr at eich rhestr bwced teithio:

🐦 Bywyd gwyllt bendigedig
📷 @georgerossini_images

🏰 Rhyfeddodau hynafol
📷 @neil_holman

🍲 Bwyd a diod blasus
📷 @steakandstamp

⛰️ Llwybrau syfrdanol 
📷 @papisandadogcalledelvis

Gweld mwy o resymau yn ein blog! (dolen yn Bio)

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #wildlife #walking #foodanddrink #castles #travel #happynewyear #newyearBlwyddyn Newydd Dda! 🎉

Os ydych chi eisoes yn cynllunio eich anturiaethau ar gyfer 2024, dyma ychydig o resymau dros ychwanegu Sir Pen-y-bont ar Ogwr at eich rhestr bwced teithio:

🐦 Bywyd gwyllt bendigedig
📷 @georgerossini_images

🏰 Rhyfeddodau hynafol
📷 @neil_holman

🍲 Bwyd a diod blasus
📷 @steakandstamp

⛰️ Llwybrau syfrdanol 
📷 @papisandadogcalledelvis

Gweld mwy o resymau yn ein blog! (dolen yn Bio)

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #wildlife #walking #foodanddrink #castles #travel #happynewyear #newyear
Recap 2023 - Ffordd Sir Pen-y-bont ar Ogwr!

Reel wedi'i wneud gyda chynnwys o 📷:

@dazsphotography1
@whatchrisdoes
@bridgendpyopumpkins
@run4wales
@davespencer81 
@timboss81
@matthew_explores
@walesandtheworld
@sidilloyd
@markssadler
@adamrlew
@betweenthetreesfestival
@papisandadogcalledelvis
@cardifflovelist
@lukedronephotos
@porthcawlaccommodation
Stephen Jones

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #2023Recap 2023 - Ffordd Sir Pen-y-bont ar Ogwr!

Reel wedi'i wneud gyda chynnwys o 📷:

@dazsphotography1
@whatchrisdoes
@bridgendpyopumpkins
@run4wales
@davespencer81 
@timboss81
@matthew_explores
@walesandtheworld
@sidilloyd
@markssadler
@adamrlew
@betweenthetreesfestival
@papisandadogcalledelvis
@cardifflovelist
@lukedronephotos
@porthcawlaccommodation
Stephen Jones

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #2023
Er bod y Nadolig yn gallu bod yn eithaf prysur, mae Dydd San Steffan yn ymwneud â dadflino! 

Felly, dyma rai golygfeydd prydferth Sir Pen-y-bont ar Ogwr i helpu gyda'r ymlacio! 🖼️

📷 @explore.with_tom

📍Gwarchodfa Natur Cynffig

Gadewch i ni wybod eich cynlluniau ar gyfer Dydd San Steffan yn y sylwadau 👇

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #boxingday #scenery #outdoors #christmas #relaxationEr bod y Nadolig yn gallu bod yn eithaf prysur, mae Dydd San Steffan yn ymwneud â dadflino! 

Felly, dyma rai golygfeydd prydferth Sir Pen-y-bont ar Ogwr i helpu gyda'r ymlacio! 🖼️

📷 @explore.with_tom

📍Gwarchodfa Natur Cynffig

Gadewch i ni wybod eich cynlluniau ar gyfer Dydd San Steffan yn y sylwadau 👇

#VisitBridgend #VisitWales #FindYourEpic #boxingday #scenery #outdoors #christmas #relaxation