Ble i fwynhau'r arhosiad Nadoligaidd eithaf yn Sir Pen-y-bont

Tachwedd 27, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Llwybr arfordir pen-y-bont

Chwilio am wyliau dros yr ŵyl? O siopau Nadolig unigryw i rai o brydau Nadolig gorau Cymru, mae gan Sir Pen-y-bont ar Ogwr ddewis gwych o wyliau hudolus i bob ymwelydd. Er mwyn eich helpu chi i ddewis, mae gennym ychydig o syniadau er mwyn i chi fwynhau eich gwyliau dros y Nadolig ym Mhen-y-bont ar Ogwr!

1. Blas ar Gymru yn Nhrelales

Dewch i fwynhau blas ar Gymru y Nadolig hawn yn nhŷ bwyta Leicesters yn Nhrelales, enillydd gwobr Tŷ Bwyta Gwesty Gorau Cymru 2016 a 2017. Caiff ymwelwyr fwynhaw bwydlen Nadolig o dwrci rhost Morgannwg a phwdin Nadolig cartref am £21 yn unig am ddau gwrs. Os ydych ch'in aros ddigon hir, cofiwch fynd am dro ar draws y ffordd i fwyanhau'r profiad o wledda yn The Black Rabbit. Mae danteithion unigaryw ar gael yma, fel gamwn gyda masarn a mwstard a creme brullee pwdin Nadolig.

Arhoswch yn: The Great House Hotel - Mae'r gwesty 3* a'r adeilad rhestredig Gradd II yma, sy'n gartref i dŷ bwyta Leicesters, yn berffaith i'r rheini sy'n dymuno cael gwydraid o ddiod Nadoligaidd gyda'u bwyd. Arhoswch dros nos a chewch fwynhau te prynhawn Nadoligaidd, sydd ar gael bob diwrnod rhwng 3pm a 5pm. Pris Ystafell Ddwbl yn dechrau ar £105 y noson.

2. Cyfle i archwilio llwybrau hyfryd Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr, sydd ger arfordir treftadaeth Morgannwg a Chwm Garw, sy'n ddelfrydol ar gyfer heicio, yn berffaith ar gyfer y rheini sy'n dymuno mwynhau'r awyr agored y gaeaf hwn. Beth am fynd ar daith gylchol Cwm Garw, neu fynd am dro ar hyd traethau gwyn Pen-y-bont yr Ogwr, sy'n draethau baner las.

Arhoswch yn: Coed y Mwstwr Hotel - Mae'r gwesty hwn yn croesawu cŵn, ac mae'n berffaith os ydych chi'n dymuno swatio o flaen y tân ar ôl diwrnod o fynd a'ch ci am dro. Yn ogystal â the prynhawn Nadoligaidd y gwesty, mae Coed Y Mwstwr hefyd yn cynnig te prynhawn arbennig i gŵn! Gall gwesteion fwynhau adloniant gyda'r nos drwy gydol mis Rhagfyr, o nosweithiau James Bond (nos Wener 7, 14, 21 Rhagfyr) i Viva Las Vegas (nos Sadwrn 8, 15, 22). Prisiau ystafelloedd yn dechrau ar £100 ym mis Rhagfyr. Cinio Nadolig i'r Teulu, £15.95 y plentyn, £32.95 yr oedolyn. Nosweithiau parti o £39.95

3. Trysorau unigryw tref marchnad hanesyddol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Pen-y-bont ar Ogwr yn dref marchnad sy'n dyddio i'r 16eg ganrif, felly mae wedi meithrin enw da fel paradwys i siopwyr ers tro byd. Heddiw, mae Cloch y Farchnad sy'n dyddio i'r 18fed ganrif i'w gweld yng Nghanolfan Siopa Rhiw, lle ceir nifer o siopau'r stryd fawr yn ogystal â dros dri deg o stondinau'n gwerthu anrhegion a chynnyrch lleol. Eleni, gall ymwelwyr gefnogi siopau annibynnol ym Mhen-y-bont ar Ogwr drwy brynu o leiaf un anrheg Nadolig o siop leol. Dangoswch eich bod chi'n cefnogi'r ymgyrch drwy dagio llun o'ch anrheg gyda #YuleLoveBridgend. Ar agor 11am-4pm.

Arhoswch yn: Cae Court Hotel - Mae'r gwesty bach moethus hwn ar lan afon Ogwr yn berffaith os ydych chi'n dymuno canfod trysorau hanesyddol Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Camwch ar hyd y cerrig sarn i fyny am gastell Ogwr cyn mwynhau noson dawel braf gyda nwyddau ymolchi'r White Company a dillad gwely cotwm yr Aifft yn eich ystafell. Pris ystafell ddwbl yn dechrau ar £159 y noson i ddau o bobl.

4. Ymlaciwch ger y môr ym Mhorthcawl

Mae tref Porthcawl yn gartref i bob dim, o ddiemwntau a ffrogiau cynllunydd, i doesi blasus a chaffis cysurus. Mae'r brif ardal siopa o amgylch Stryd John, dafliad carreg yn unig o'r Esplanade. Cofiwch alw yn Pyle Garden Village lle cewch fwynhau te gyda Siôn Corn neu ddysgu sut mae bod yn gorrach bach yn Ysgol y Corachod.

Arhoswch yn: Olivia Guesthouse - Does dim byd yn gyffredin am y gwesty bach moethus hwn sydd gyferbyn â'r Esplanade ym Mhorthcawl. Digonedd o aur, melfed a phapur wal moethus. A'r darn gorau oll? Mae brecwast anhygoel Olivia Guesthouse yn sicr o fod cystal ag unrhyw wledd Nadoligaidd a gewch chi ym mis Rhagfyr! Pris ystafelloedd yn dechrau ar £95 y noson.

5. Gwyliwch eich anrhegion yn cael eu creu yn Ewenni

Mae'r gweithdy crochenwaith traddodiadol hwn wedi bod yn creu darnau unigryw ers y 17eg ganrif. Gall ymwelwyr wylio'r llestri'n cael eu creu a gweld y darnau gorffenedig yn yr ystafell arddangos. Y Nadolig hwn, bydd Crochenwaith Ewenni yn gwerthu anrhegion wedi'u creu â llaw a thlysau Nadoligaidd. Ewch draw i Ganolfan Arddio Ewenni cyn mwynhau tamaid blasus yn y caffi.

Arhoswch yn: Best Western Heronston Hotel & Spa - Dim ond i lawr y ffordd mae'r Best Western Heronston Hotel and Spa. Beth am fwynhau sawna, ystafell ager a phwll nofio cynnes dan do y gwesty neu orffen eich siopa Nadolig ym mhentref manwerthu McArthur Glen, sydd 3 milltir yn unig o'r gwesty. Pris ystafelloedd yn dechrau ar £67.50.  

6. Llwybr y ceirw o amgylch Parc Gwledig Bryngarw

Bydd plant sy'n ymweld â Sir Pen-y-bont ar Ogwr wrth eu bodd â'r llwybr ceirw pren hwn ym Mharc Gwledig Bryngarw. Helpwch Siôn Corn i ddod o hyd i'w geirw o amgylch y parc, neu beth am fynd i weld y dyn ei hun! Bydd Siôn Corn Gwyrdd yn croesawu ymwelwyr i'w groto ar 1 a 2 Rhagfyr, a bydd digon o ddanteithion ganddo. Llwybr y ceirw, 8 - 16 Rhagfyr.

Arhoswch yn: Court Coleman Hotel - Dim ond deg munud yn y car o Barc Gwledig Bryngarw, y tu allan i Ben-y-bont ar Ogwr, yw'r maenordy hyfryd hwn. Os nad ydych chi'n rhy hoff o'r holl drimins, beth am fwynhau un o gyris tŷ bwyta'r gwesty, sydd wedi ennill gwobrau. Pris ystafell ddwbl safonol yn dechrau ar £150 y noson.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl