Ble i fwynhau'r arhosiad Nadoligaidd eithaf yn Sir Pen-y-bont

Tachwedd 27, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Llwybr arfordir pen-y-bont

Chwilio am rywle i fynd i ffwrdd ar gyfer tymor yr ŵyl? O siopa Nadolig unigryw i rai o brydau Nadolig gorau Cymru, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig detholiad o arosiadau sbâr i bob ymwelydd. Er mwyn lleihau eich dewis, rydym wedi cynnig detholiad o syniadau i'ch helpu i fwynhau arhosiad Nadoligaidd ym Mhen-y-bont ar Ogwr!

1. Blas ar Gymru yn Nhrelales

Mwynhau blas Cymru y Nadolig hwn ym Mwyty Caerlŷr yn Laleston, Bwyty Gwesty'r Flwyddyn Cymru 2016 a 2017. Bydd gwesteion yn mwynhau bwydlen Nadoligaidd sy'n cynnwys twrci rhost Morgannwg, pwdin Nadolig cartref am £21 yn unig ar gyfer dau gwrs. Os ydych chi o gwmpas yn ddigon hir, gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd am dro byr ar draws y ffordd i brofi The Black Rabbit y mae ei flasau Nadoligaidd unigryw yn cynnwys gemmon maffos a mwstard a phwdin Nadolig crème brulee.

Arhoswch yn: The Great House Hotel - Mae'r gwesty 3* a'r adeilad rhestredig Gradd II yma, sy'n gartref i dŷ bwyta Leicesters, yn berffaith i'r rheini sy'n dymuno cael gwydraid o ddiod Nadoligaidd gyda'u bwyd. Arhoswch dros nos a chewch fwynhau te prynhawn Nadoligaidd, sydd ar gael bob diwrnod rhwng 3pm a 5pm. Pris Ystafell Ddwbl yn dechrau ar £105 y noson.

2. Cyfle i archwilio llwybrau hyfryd Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Wedi'i leoli ar hyd Arfordir Treftadaeth Morgannwg hardd, gydag uchafbwyntiau cerdded fel Cwm Gawr, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn berffaith i'r rhai sy'n awyddus i fwynhau'r awyr agored y gaeaf hwn. Dilyn llwybr Cylchol Cwm Gawr neu fynd am dro ar hyd tywod euraid traethau Baner Las Pen-y-bont ar Ogwr.

Arhoswch i mewn: Gwesty Coed y Mwstwr - Mae'r gwesty hwn sy'n addas i gŵn yn berffaith ar gyfer cerddwyr cŵn sy'n awyddus i wella'r tân ar ôl diwrnod hir y tu allan. Yn ogystal â the prynhawn Nadoligaidd y gwesty, mae Coed y Mwstwr hyd yn oed yn trin posau i'w te prynhawn arbennig eu hunain! Gall gwesteion hefyd fwynhau adloniant gyda'r nos drwy gydol mis Rhagfyr, o nosweithiau James Bond (dydd Gwener 7fed, 14eg, 21 Rhagfyr) i Viva Las Vegas (Dydd Sadwrn 8fed, 15fed, 22 Rhagfyr). Ystafelloedd o £100 ym mis Rhagfyr. Cinio Teulu Nadoligaidd, £15.95 y plentyn, £32.95 y plentyn. Digwyddiadau parti o £39.95.

3. Darganfod trysorau unigryw tref farchnad hanesyddol Pen-y-bont ar Ogwr

Wrth i dref farchnad o'r 16eg ganrif ddwyn hanes, mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi mwynhau'r enw da ers tro byd fel paradwys siopwyr prysur. Heddiw, mae Cloch y Farchnad o'r 18fed ganrif yn dal i fod â dwylo yng Nghanolfan Siopa Rhiw, yn gartref nid yn hir i lawer o siopau'r stryd fawr ond hefyd dros ddeg ar hugain o stondinau yn gwerthu cynnyrch ac anrhegion lleol. Eleni gall ymwelwyr gefnogi siopau annibynnol Pen-y-bont ar Ogwr drwy brynu o leiaf un anrheg Nadolig o stondin leol. Addunedwch eich cefnogaeth drwy dagio llun o'ch rhodd gyda #YuleLoveBridgend. Ar agor 11am - 4pm.

Arhoswch i mewn: Gwesty Cae Court - Wedi'i nythu ar lannau Afon Ogwr, mae'r gwesty boutique hwn yn berffaith ar gyfer darganfod trysorau hanesyddol Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Ewch â'r cerrig camu i fyny i Gastell Ogwr cyn mwynhau arhosiad hamddenol gydag ymolchi'r Cwmni Gwyn i sarn cotwm yr Aifft ym mhob ystafell. Ystafelloedd dwbl o £159 y noson i ddau berson.

4. Ymlaciwch ger y môr ym Mhorthcawl

Mae Porthcawl yn gartref i bopeth o ddietheis a ffrogiau dylunydd i basteiod blasus a chaffis annibynnol clyd. Mae'r brif ardal siopa wedi'i chanoli o amgylch John Street, dim ond tafliad carreg o'r Esplanade. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â Phentref Gardd y Pîl lle gallwch fwynhau te gyda Siôn Corn neu ddysgu celf Elfery yn Ysgol Elf.

Arhoswch i mewn: Olivia Guesthouse - wedi'i leoli gyferbyn ag Esplanade Porthcawl, mae'r gwesty boutique hwn ymhell o fod yn gyfartaledd. Meddyliwch am aur lavish, melfed a phapur wal dadfeiliad. Y darn gorau oll? Mae gwledd frecwast drawiadol Olivia Guesthouse yn siŵr o gyfateb i unrhyw wledd Nadoligaidd y byddwch wedi'i chynllunio ym mis Rhagfyr eleni! Ystafelloedd £ £95 y noson.

5. Gwyliwch eich anrhegion yn cael eu creu yn Ewenni

Mae'r gweithdy crochenwaith traddodiadol hwn wedi bod yn creu darnau unigryw ers y 17eg ganrif. Gall ymwelwyr wylio'r llestri'n cael eu creu a gweld y darnau gorffenedig yn yr ystafell arddangos. Y Nadolig hwn, bydd Crochenwaith Ewenni yn gwerthu anrhegion wedi'u creu â llaw a thlysau Nadoligaidd. Ewch draw i Ganolfan Arddio Ewenni cyn mwynhau tamaid blasus yn y caffi.

Arhoswch yn: Gwesty a Sba Gorau'r Western Heronston - Fe welwch Westy a Sba Gorau'r Western Heronston ychydig i lawr y ffordd. Ymroi i sawna, ystafell stêm a phwll dan do moethus y gwesty neu gael y lesu o'ch siopa Nadolig yn siop mcArthur Glen gerllaw, a leolir dim ond 3 milltir o'r gwesty. Ystafelloedd £ £67.50.  

6. Llwybr y ceirw o amgylch Parc Gwledig Bryngarw

Bydd plant sy'n ymweld â Sir Pen-y-bont ar Ogwr wrth eu bodd â'r llwybr ceirw pren hwn ym Mharc Gwledig Bryngarw. Helpwch Siôn Corn i ddod o hyd i'w geirw o amgylch y parc, neu beth am fynd i weld y dyn ei hun! Bydd Siôn Corn Gwyrdd yn croesawu ymwelwyr i'w groto ar 1 a 2 Rhagfyr, a bydd digon o ddanteithion ganddo. Llwybr y ceirw, 8 - 16 Rhagfyr.

Arhoswch i mewn: Gwesty Court Coleman - Mae'r gwesty maenordy cain hwn yn daith ddeng munud o Barc Gwledig Bryngarw, sydd ychydig y tu allan i Ben-y-bont ar Ogwr. Os nad ydych chi'n hoff o'r holl drimio, mwynhewch un o gyri arobryn bwyty'r gwesty. Ystafell ddwbl safonol o £150 y noson.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl