Grove Golf Club

Mae gan gwrs parcdir Porthcawl olygfeydd ysblennydd ar draws môr Hafren. Cwrs heriol i golffwyr o bob gallu, gyda'r llyn yn dod i chwarae ar draws tair ffordd decaf.
Mae'r clwb gwych yn cynnwys bar a bwyty rhagorol, ystafell achlysuron a chynadledda gyda theras. Delfrydol ar gyfer cymdeithasau a diwrnodau corfforaethol gyda maes ymarfer a llety ar gael. Trowch oddi ar yr M4 ar Gyffordd 34.
Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr Da i Fynd
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde