Maesteg Golf Club

Mae Maesteg Golf Club yn cynnig cwrs o gymeriad ac aeddfedrwydd sylweddol (sefydlwyd yn 1912) wedi'i gynnal yn dda i golff-garwyr. Mae'r cwrs, sydd mewn lleoliad cymuned golff gwledig deniadol, yn cynnig ei lefel chwarae benodol ei hun i ddechreuwyr a'r golffwyr profiadol sy'n mynnu her. Mae'r cwrs a gynlluniwyd gan James Braid yn mesur 5,889 llath, par 70 ar gyfer dynion a 4,973 llath, par 71 ar gyfer merched sy'n darparu prawf teg a phleserus ar gyfer golffwyr o unrhyw lefel. Mae'r draeniad gwych a'r tirlunio naturiol yn golygu bod modd chwarae drwy gydol y flwyddyn.
Mae gwyrdd rhoi mawr wedi'i leoli wrth ymyl y tee cyntaf ac mae ardal ymarfer glaswellt o faint da yn darparu'r amgylchedd perffaith ac yn teimlo ar gyfer y cwrs cyn eich gêm. Mae Maesteg yn darparu cwrs wedi'i gerflunio o amgylchoedd pictiwrésg naturiol gyda thir rholio amlwg. Danteithion go iawn i golffiwr y gymdeithas neu unrhyw ymwelydd sy'n hoffi croeso cynnes iawn gan yr hyn sy'n gynhenid yn glwb chwaraewr.
Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr Da i Fynd
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde