Heb ganfod eitemau.

Traethau

Syrffio ac ymlacio

Sgrolio i lawr Tudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCanolfan Chwaraeon Dŵr Rest Bay

Rest Bay Watersports Centre

Mae'r ganolfan yn edrych dros ddyfroedd prydferth, glân Rest Bay, traeth Baner Las, ac mae Porthcawl yn un o gyrchfannau syrffio sy'n tyfu gyflymaf ym Mhrydain. Efallai mai'r rheswm am hynny yw ei bod yn daith tair awr gyfleus o Lundain. Mae hynny'n golygu mai hwn yw'r gyrchfan chwaraeon dŵr agosaf a mwyaf cyson i brifddinas y DU, ac mae'n llai nag awr o Gaerdydd.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoPorthcawl - Traeth Bae Trecco 

Porthcawl - Trecco Bay Beach

Traeth Baner Las helaeth ar gyrion Parc Gwyliau Trecco Bay, sy'n hynod boblogaidd. Mae traeth Bae Trecco yn cael ei ffafrio gan deuluoedd gyda'i dywod euraidd ac ansawdd dŵr rhagorol ar gyfer nofio a phadlo.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoPorthcawl - Traeth y Dref

Porthcawl - Town Beach

Yn ddiweddar, mae traeth y dref wedi cael uwchraddiad £3,000,000 i gynllun amddiffyn y môr ynghyd â chryfhau'r morglawdd ar hyd y promenâd isaf. Mae'n rhedeg o Farina Porthcawl a gorsaf gychod yr RNLI yn y dwyrain i Bafiliwn y Grand.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoPorthcawl - Traeth y Sger a Pink Bay

Porthcawl - Sker Beach and Pink Bay

Efallai nad yw'r pâr mwyaf gorllewinol o faeau a thraethau Porthcawl, y Bae pinc a'r Sger mor hygyrch â'r traethau mwy dwyreiniol, ond maen nhw'n dawelach ac heb eu difetha oherwydd hynny.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoPorthcawl - Sandy Bay

Porthcawl - Sandy Bay

Traeth Bae Sandy – traeth llydan, tywodlyd sy'n goleddfu'n ysgafn tuag at y môr ac yn brolio golygfeydd o arfordir Gogledd Dyfnaint ar draws Môr Hafren. Yn boblogaidd gyda syrffwyr, padlfyrddwyr ar eu traed a theuluoedd, diolch i'w dyfroedd glân iawn.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoPorthcawl - traeth Rest Bay

Porthcawl - Rest Bay Beach

Mae Rest Bay yn draeth poblogaidd ym Mhorthcawl gyda milltiroedd o dywod euraidd o ansawdd da a rhai pyllau gyda chlogwyni isel yn gefn iddynt.

Gweld y dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoPorthcawl - Traeth Newton

Porthcawl - Newton Beach

Newton yw'r traeth mwyaf dwyreiniol ym Mhorthcawl ac mae'n daith gerdded o ddeng munud o bentref prydferth Newton.

Gweld y dudalen

Mae 3 Thraeth Baner Las ym Mhorthcawl

Traethau Baner Las Cymru. Does unman fel Cymru Las

Porwch y map