Kenfig National Nature Reserve

Gwarchodfa Natur Cynffig yw un o brif warchodfeydd twyni tywod Cymru, gyda phlanhigion fel tegeirianau ffensys gwyllt, adar a phryfed yn dibynnu ar y cynefin hwn er mwyn iddynt oroesi. Mae'r warchodfa yn un o weddillion olaf system dwyni enfawr a oedd unwaith yn ymestyn ar hyd arfordir de Cymru o Afon Ogwr i benrhyn Gŵyr. Mae llyn naturiol mwyaf Morgannwg, Pwll Cynffig, wedi'i osod ar ymyl y warchodfa natur dwyni tywod hardd hon gyda golygfeydd ysblennydd ar draws Bae Abertawe i Benrhyn Gŵyr. Mae'r Warchodfa yn gartref i amrywiaeth eang o rywogaethau prin a pheryglus o blanhigion ac anifeiliaid, gan gynnwys y Fen Orchid. Mae'r system twyni yn rhan o'r system twyni tywod actif fwyaf yn ewrop.

Mae NNR Cynffig yn hoff loches i adar gwyllt drwy gydol y flwyddyn ac mae'n un o'r ychydig leoedd yn y DU lle gellir gweld y chwerw yn ystod y gaeaf - mae'r ardal yn lle poblogaidd iawn gyda gwylwyr adar. Rheolir yr ardal i sicrhau nad yw'r twyni'n cael eu goresgyn gan laswelltir trwchus a choetir prysgwydd a fyddai'n arwain at golli llawer o'r bywyd gwyllt pwysig ac amrywiol. Rheolir y warchodfa fel bod cydbwysedd bregus cynefinoedd yn cael ei gynnal a gall ymwelwyr grwydro'r ardal yn rhydd heb niweidio unrhyw un o'r warchodfa a'i nodweddion. Anogir mynediad i'r anabl ond mae mynediad i'r systemau twyni yn anodd i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Dynodir NNR Cynffig (yn cynnwys arwynebedd twyni tywod a Phwll Cynffig) yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI).

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

27/2/2021

06:25

9.91

27/2/2021

18:49

9.93

28/2/2021

07:07

10.30

28/2/2021

19:28

10.21

1/3/2021

07:46

10.51

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

27/2/2021

00:04

1.37

27/2/2021

12:30

1.07

28/2/2021

00:45

0.96

28/2/2021

13:10

0.73

1/3/2021

01:24

0.70

Llety gerllaw

Saeth dde