Heb ganfod eitemau.
Gorffennaf 13, 2024
Gorffennaf 14, 2024

Bridgend Country Show

Ymunwch â ni am benwythnos llawn dathliadau amaethyddol, hwyl i'r teulu, da byw, dangos ceffylau, a chynnyrch gan fasnachwyr a busnesau lleol.

 

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod adran Dangos Sioe Gwlad Pen-y-bont ar Ogwr, wedi ennill y cymwyseddau canlynol ar gyfer Sioe Geffylau Ryngwladol Llundain 2024.

Mae lluniaeth ar gael, o hufen iâ i fwydydd poeth. Bydd rhywbeth yma i demtio eich blagur blas yn sicr. Mwynhewch baned neu gwrw a thra i ffwrdd rhywfaint o amser yn sgwrsio gyda ffrindiau. "

Os ydych chi'n caru tractorau, yna byddwch chi'n caru'r peiriannau anhygoel hyn o'n gorffennol, wedi'u cyflwyno gan 'The Tractor Boys'

Crefftau anhygoel gan rai pobl anhygoel – gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n colli allan ar yr anrhegion a'r trysorau unigryw hyn!

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â'r babell hon sy'n llawn arogl i ennyn eich synnwyr arogli a blas. Peidiwch ag anghofio i ddewis rhai jamiau a siytni cartref hefyd!

Mae pob oedran yn mwynhau'r gamp gyffrous hon p'un a ydych chi'n cymryd rhan yn y sioe am un o'r gwobrau mawr eu parch neu'n wylwyr brwd.

 

stondinau masnach, neuadd fwyd, adloniant i blant, cerddoriaeth, ffair hwyl a llawer mwy.

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde