Y canllaw mawr i ramant ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Ionawr 24, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Llwybr arfordir Cymru

Mae rhosynnau'n goch, mae fioledau'n las, os ydych chi wedi rhedeg allan o ystumiau rhamantus, mae'r blog hwn i chi. Dyma'r adeg fwyaf rhamantus o'r flwyddyn ond yn aml gall fod yn anodd dod o hyd i ffyrdd newydd o ddangos i rywun rydych chi'n gofalu amdano. I'r rhai sy'n rhedeg allan o stêm rhamantus yn y cyfnod cyn y diwrnod mawr, dyma rai ffyrdd o deimlo'r cariad yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Marchogaeth ar fachlud haul - Beth am farchogaeth at y machlud, gyda thraethau euraid ac awel y môr yn rhoi'r profiad hyfrytaf i chi ar geffyl. Ymunwch â Chanolfan Farchogaeth Ogmore Farm am gyfle i farchogaeth ar hyd y traeth ar fachlud haul. Y cyfle gorau un i ofyn i rywun eich priodi.O £25 am un awr neu £40 am ddwy awr.

Ewch am ddihangfa gyfrinachol i Goed-y-Mwstwr - Wedi'i nythu'n ddwfn o dan ganopi o goetir, mae'r plasty Fictoraidd hwn yn un o drysorau cudd Pen-y-bont ar Ogwr. Arhoswch dros nos mewn ystafell weithredol a mwynhewch botel o Champagne gyda bocs o siocledi moethus. Byddwch hefyd yn derbyn pyliau o flodau i'r rhywun arbennig hwnnw pan fyddwch yn cyrraedd cyn cael eich ennill a'ch bwyta gyda phryd tri chwrs gyda'r nos i ddau. Nefoedd. Ystafelloedd £ £130 http://www.townandcountrycollective.co.uk/coed-y-mwstwr/

Beth am fwynhau picnic dan y sêr -Am noson i'w chofio, gwisgwch yn gynnes a mwynhau picnic dan y sêr gyda rhywun sy'n annwyl i chi yng Nghastell Ogwr. Ar ôl croesi'r cerrig camau coblog, darganfyddwch adfeilion rhamantus Castell Ogwr. Bydd y golygfeydd anhygoel ar draws Arfordir Treftadaeth Morgannwg a thu hwnt yn siŵr o gyffroi'ch calonnau.

Beicio ar hyd y twyni gyda beiciau teiars trwchus (fatbikes) - Am brofiad gwahanol i ddau, beth am roi syrpréis i'ch partner gydag antur ar feiciau teiars trwchus. Beiciwch dros dwyni tywod Merthyr Mawr, rhai o'r twyni mwyaf yn Ewrop, a mwynhau golygfeydd anhygoel Arfordir Treftadaeth Morgannwg yr un pryd. Llogwch feic a mynd ar daith ramantus ar draws y twyni. O £10 yr awr neu £35 am 4 awr http://www.porthcawlbikehire.co.uk

Cael twll mewn un - Beth am gael gêm o golff fel 'dêt' arbennig i gwpl sy'n mwynhau chwaraeon. Fel y gwyddoch mae'n siŵr, mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gartref i bump cwrs golff gwych, o'r Royal Porthcawl ar yr arfordir i Faesteg yn y cymoedd. Mwynhewch ac ymlaciwch ar y cwrs golff a sŵn y tonnau'n taro ar y traeth oddi tanoch.

Triniwch eich melysion - Mae'r ffordd i galon eich cariad yn aml drwy eu stumog, ac os oes ganddynt dant arbennig o felys rydych chi mewn lwc! Gyda boutiques fel Ella Riley's, The Crazy Humbug a Fruity Bouquets, mae opsiynau di-rif ar gyfer codi melysion ar gyfer eich melysion.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl