Chwe rheswm i ymweld â Gŵyl Elvis fwyaf Ewrop

Awst 24, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Gŵyl Elvis Porthcawl

Mae'r Brenin yn ôl ac mae'n barod i barti ym Mhorthcawl! Ymunwch â miloedd o bobl sy'n chwilio am Elvis o amgylch tref glan môr Porthcawl rhwng 28 a 30 Medi, am benwythnos rholyn 'n' gwirioneddol roc. Gyda llwyfan newydd sbon, 100au o ddigwyddiadau wedi'u hysbrydoli gan Elvis a gweithredoedd arobryn, bydd Gŵyl Elvis eleni yn benwythnos aros sioe na fyddwch am ei golli.

Ymunwch â'r Wŷl Elvis Fwyaf yn Ewrop!

Oeddech chi'n gwybod mai Porthcawl Elvis Fest yw'r crynhoad unigol mwyaf o Elvis yn Ewrop (y byd gellid dadlau)? Gall ymwelwyr ddisgwyl llawer o ddigwyddiadau am ddim gan gynnwys dros 100 o sioeau o Ŵyl Ymylol Elvis sy'n cael eu cynnal o amgylch Porthcawl. Mae'r digwyddiad boncyrs hyd yn oed wedi torri nifer o recordiau byd, gan gynnwys y record ar gyfer 814 Elvises yn canu 'Hound Dog' gyda'i gilydd yn 2012!

Darganfyddwch pwy fydd yn cael ei goroni'n Elvis Gorau eleni

Drwy gydol y penwythnos bydd Elvises o bob cwr yn brwydro i fod yn Frenin Gorau'r Ŵyl. Gallwch wylio'r gwres cyntaf ar Ddydd Gwener 28ain am 2.30pm, ac yna'r ail wres a'r rownd derfynol fawreddog ar Ddiwrnod 29ain o hanner dydd. Am fwy o gerddoriaeth fyw ewch i Bafiliwn eiconig y Grand ddydd Gwener am 7.30pm i ddawnsio'r noson i ffwrdd gyda The Three Kings. Darganfyddwch pa Elvis fydd y Brenin nos Sadwrn gyda gwobrau mawreddog Elvies - Oscars y Byd Elvis!  

Elvis Gorau'r Wŷl Rownd 1: dydd Gwener 28 am 2.30pm, Pafiliwn y Grand Porthcawl

Rownd 2 a'r Rownd Derfynol: dydd Sadwrn 29 o hanner dydd, Pafiliwn y Grand Porthcawl

Ymunwch â'r Usherettes ym Mharadwys Hawäi

Ymunwch ag Usherettes gwych Porthcawl i gael dangosiad unigryw o ffilm boblogaidd Elvis, Blue Hawaii. Wedi'i gynnal gan Kitsch n Sync comedi trio, The Usherettes, gall gwesteion ddisgwyl digon o bethau annisgwyl difyr ar hyd y ffordd! Cymerwch harddwch ynysoedd Hawaiian, Oahu a Kauai tra'n rhyfeddu at y Brenin, i gyd ar y blaen i ŵyl Elvis Porthcawl ei hun i ddechrau'r diwrnod canlynol.

Dydd Iau, 27 Medi am 5.30pm http://www.grandpavilion.co.uk/events/3671/Film-Blue-Hawaii-u/

Gwisgwch eich sgidiau swêd glas i ennill

Gwahoddir cŵn, plant ac oedolion i wisgo fel y Brenin, gyda digonedd o wobrau i'w hennill i'r goreuon. Beth am gystadlu yng Nghystadleuaeth Gwisg Ffansi Tŷ Hafan neu ymunwch â Priscilla, Brenhines Parêd y Rhodfa yn eich gwisg vintageorau. Am hanner dydd, ddydd Sadwrn gall Elvisiaid hefyd gystadlu yn y digwyddiad Best Dressed Hound Dog, lle bydd cŵn yn cael eu beirniadu mewn categorïau felBest Dressed Priscilla,Waggiest Tail ac wrth gwrs,Best Dressed Hound Dog.

Rhedwch fel y Brenin

Os ydych chi'n wynebu her, cymerwch The Elvis Park Run - rhediad 5km, jôg neu gropian i fyny i Rest Bay ac yn ôl. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dod yn gwbl glapio yn eich ymlyniad brenhinol, gan y bydd y 'Brenin' sydd wedi gwisgo orau yn derbyn gwobr. Mae'r rhediad hwn yn rhad ac am ddim i fynd i mewn ond dylai pob Elvies gofrestru ymlaen ar wefan Porthcawl Park Run.

Rhodfa Porthcawl, dydd Sadwrn 29Medi, 9am

Edrych tua'r nefoedd gyda pherfformiadau ar ben to

Gwyliwch eich hoff Elvis yn gweithredu ar lwyfan toeon newydd eleni. Bydd perfformwyr yn cipio to Pafiliwn Mawreddog Porthcawl, gan edrych dros y parth teuluol sy'n cynnal llwythi o ddigwyddiadau a ysbrydolwyd gan Elvis. Gwrandewch ar y rhai a gyrhaeddodd rownd derfynol Rhonnda Cynon Taf A yw Elvis, cystadleuwyr o'r Ŵyl Orau eleni Elvis, Darren 'Graceland' Jones, Reggae Elvis a hyd yn oed y weithred Deyrnged Tom Jones orau yng Nghymru!

Pafiliwn y Grand Porthcawl, 28-30 Medi

Am fwy o wybodaeth ewch i: http://www.elvies.co.uk ac mae manylion am docynnau yma.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl