Pump o anturiaethau epig diwedd yr haf ym Mhorthcawl

Medi 5, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Syrffio ym Mhorthcawl

Mae Porthcawl yn gartref i rai o uchafbwyntiau antur mwyaf De Cymru. O reidio'r tonnau cyson agosaf i Lundain, i benio dros dwyt ail uchaf Ewrop, dyma bum ffordd o fwynhau antur weithredol ym Mhorthcawl - a gorffen eich haf gyda bang.

Gwnewch sblasio yn y traeth syrffio agosaf i Lundain

Mae rhai o'r cyfleoedd chwaraeon dŵr gorau yng Nghymru i'w gweld yma yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Ewch i lannau epig traeth Rest Bay, lle gallwch syrffio llogi eich caiac eich hun, neu roi cynnig ar badlfyrddio ar eich traed. Gall newydd-ddyfodiaid Chwaraeon Dŵr ddysgu syrffio gydag Ysgol Syrffio Porthcawl, Academi Syrffio Cressey ac Antur Cymru. /SearchItemDetails.aspx? Id=265080

Mwynhau Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Dyma Arfordir Treftadaeth Morgannwg, sy'n ymestyn 14 milltir rhwng Aberddawan a Drenewydd yn Notais, yn ymyl trefi a phentrefi bach prydferth, a milltiroedd o lwybrau troed a lonydd cefn gwlad sy'n ddelfrydol ar gyfer pobl sy'n dod am y golygfeydd a'r diwylliant. Cerddwch o Borthcawl ar hyd yr arfordir i weld y clogwyni carreg galch a darganfod y pyllau creigiog, ewch am Ogwr i archwilio'r hen gastell a'r cerrig camu, neu ddarganfod y twyni tywod mawr a'r bythynnod to gwellt ym Merthyr Mawr. /wales-coast-path.aspx

Dringo'r twyni tywod ail uchaf yn Ewrop

Efallai nad ydych yn ei feddwl, ond yr ydym yn gartref i'r twyni ail uchaf yn Ewrop, gan gynnwys y 'Dipper Mawr' sy'n tywel, marvel naturiol a allai fod yn ddringfa galed ond mae'r golygfeydd arfordirol epig sy'n deillio o hynny yn fwy na'i werth! Ac am brofiad gwirioneddol epig mae Llogi Beiciau Porthcawl bellach yn cynnig cyfle i fynd â theuluoedd ar antur fatbiking unigryw ar draws y twyni - ffordd wyrthiol feiddgar i gymryd golygfeydd o'r arfordir! Am brofiad twyni tywod ysgafnach, darganfyddwch y bywyd gwyllt yng Ngronfa Natur genedlaethol Cynffig. http://porthcawlbikehire.co.uk/

Darganfod traethau tywod gwyn

Mae Cymru'n gartref i fwy o draethau Baner Las y filltir nag unrhyw le arall ym Mhrydain ac nid yw Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei gynnal gyda Rest Bay a Bae Trecco ill dau'n dal staus Baner Las. Yn sicr, nid ydym yn brin o lannau epig. P'un a ydych chi ar ôl ehangiadau euraidd tawel Rest Bay neu gerrig mân marmor pinc trawiadol Pink Bay - mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn dirwedd wirioneddol feiddgar a hardd. Dim ond taith gerdded fer o ganol tref Porthcawl yw Sandy Bay ac mae gan Fae Trecco gyfleusterau gwych ar gyfer anturiaethwyr teuluol. Os oes gennych ffrind pedair coes yn mynd i Fae Newton, sydd ar agor i gŵn drwy gydol y flwyddyn. /2016/6/29/bridgend-county%27s-best-beaches.aspx

Syrffio'r tonnau ac ymgolli yn y profiad

Mae Porthcawl yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau morlun yr haf hwn, o forfilod perfformio enfawr i sioeau comedi ar ochr y stryd. Camwch ar fwrdd syrffio ac ymgolli mewn profiad panoramig o Rest Bay gydag ystafell drochi newydd sbon y dref yn lansio'r hydref hwn. Cymerwch y golygfeydd, reidio'r tonnau a chael profiad uniongyrchol o sut deimlad yw syrffio ym Mhorthcawl.Lansio'n fuan.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl