Sul y Tadau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Mehefin 14, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Twyni tywod Merthyr mawr

Trin dad i ddathliad bythgofiadwy y Sul y Tadau hwn. O roi'r gorau i rai o dwyni tywod talaf Ewrop i fynd yn llawn 'Bushman', y dyddiau hyn allan i dadau, mae'n siŵr o gadw unrhyw ddyn yn brysur ar ei ddiwrnod arbennig.

I'r tad sy'n hoffi ... antur awyr agored

Siôn Corn dros dwyni tywod ail uchaf Ewrop! Rhowch ruthr adrenalin i'ch tad i'w gofio a mynd ag ef yn dew dros yr ail dwyni tywod uchaf yn Ewrop. Mae twyni tywod Merthyr Mawr mor drawiadol fel eu bod hyd yn oed yn ymddangos yn ffilm Lawrence of Arabia. Dewiswch o daith llogi beic awr neu daith dywys hanner diwrnod gyda Llogi Beiciau Porthcawl i warantu bod eich tad yn teimlo fel arwr ffilm weithredu y Sul y Tadau hwn. Llogi siôn Corn o £10 yr awr.

I'r tad sy'n hoffi … chwarae golff

Heb os, yn gartref i rai o'r golffiau gorau ym Mhrydain, mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi cynnal yr Uwch Agored ar sawl achlysur. Efallai na fydd yn gallu cystadlu â'r gweithwyr proffesiynol, ond gall dad ddal i fynd i lawr i bobl fel y Pîl a'r Porthcawl Brenhinol i gael gwers gan un neu ddau o'r rhai sy'n preswylio. Yn P&K, bydd pro Dylan Williams yn sefydlu rhaglen ar gyfer tad yn unig, wedi'i seilio'n benodol ar ei alluoedd a bydd yn edrych ar sut y gall wella ei gêm - efallai y bydd hyd yn oed yn dechrau ennill golff gwallgof!

I'r tad sy'n caru ... hongian deg

Does dim byd yn dweud 'Rwy'n dy garu chi, Dad' fel reidio'r un don gyda'i gilydd, ac mae Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig rhywfaint o'r syrffio gorau yn y DU. Peidiwch â chymryd ein gair am y peth yn unig; mae rhai o'r syrffwyr gorau o amgylch tonnau cerfio oddi ar ein traethau, gan gynnwys Ysgol Syrffio Porthcawl,a enwyd yn Ysgol Syrffio Orau'r DU' yng Nghyhoeddfeydd Syrffio 2016. Yma gall gymryd rhan mewn gwers i ddechreuwyr ar y tywod cyn taro'r dŵr - hyd yn oed os yw Dad yn argyhoeddedig ei fod yn pro!

I'r tad sy'n hoffi … fforio

Os mai eich tad yw'r math 'casglwr heliwr' yna mae'n mynd i garu'r cyfle i fynd i chwilio am Wild Spirit Bushcraft. Mae cyfle i chwilio am delicacies arfordirol neu gwrs 3 diwrnod llawn 'The Bushman' sy'n dysgu ystod eang o sgiliau a thechnegau diddorol gan gynnwys bwyd gwyllt, coginio tân gwersylla, paratoi mamaliaid, gosod ergyd a thap a charcharu coed. Mae'£ costio £285 y pen.

I'r tad sy'n hoffi … beicio mynydd

Rhowch seibiant i dad o'r MAMILs (dynion canol oed yn lycra) a rhowch rywbeth iddo i'w brofi mewn gwirionedd. Mae llwybrau Darren Fawr sydd wedi'u gosod yn Nyffryn Garw trawiadol yn cynnig cyfle i gyfuno llwybr glas 'Glengarw' gyda'r llwybr 'Gellideg' du ar gyfer rhediad cyffrous o 6.2km sy'n cynnig disgyniad gwefreiddiol drwy gymoedd Cymru. Bydd yn ei fwynhau gymaint y bydd am reidio'r cyfan eto yr eildro - os yw ei goesau'n caniatáu iddo!

I'r tad sy'n hoffi ... cerdded

Cafodd rhaglen Gŵyl Caru Cerdded - Love2walk ei datgelu'n ddiweddar ac mae mor amrywiol ag erioed gyda theithiau cerdded i deuluoedd a phlant a haneswyr a naturiaethwyr brwd, gyda chyfle i roi cynnig ar brofiadau newydd. Mae'r rhaglen lawn yn cynnwys teithiau cerdded gyda'n partneriaid ni o Ben-y-bont ar Ogwr yng Nghyfnod y Rhyfel, Awen, Clwb Adar Morgannwg a Parklives. Bydd y teithiau'n archwilio coedwigoedd Cwm Garw,ogof ddirgel yn y coed ac, eleni, byddwn hefyd yn gweld y Geogelcio i Ddechreuwyr yn dychwelyd, a Thaith Gerdded Iach gyda Tai Chi awyr agored. Mae arbenigwyr a grwpiau lleol yn ymwneud â llawer o'r teithiau cerdded felly cewch ddisgwyl dysgu mwy am y fwrdeistref a'i hanes a'i byd natur. Fel yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r teithiau cerdded i gyd am ddim ond rhaid archebu rhai ymlaen llaw gan fod y llefydd yn gyfyngedig, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi eich enw, oherwydd maen nhw'n siŵr o fod yn boblogaidd. Am fwy o wybodaeth a rhaglen o'r teithiau cerdded, ewch I www.Love2Walk.co.uk, ffôn 01656 815217 neu e-bostiwch Love2Walk@bridgend.gov.uk.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl