Y Cymoedd

Tri chwm. Arlliwiau diddiwedd o wyrdd.

Sgrolio i lawr Tudalen
Ardal Gadwraeth Llangeinor

Y Cymoedd

Tri chwm. Arlliwiau diddiwedd o wyrdd.

Dyma'r lle ar gyfer gwyliau cerdded a beicio bythgofiadwy. Mae'r golygfeydd o gymoedd Afon Llynfi, Garw ac Ogwr yn drawiadol, a Pharc Gwledig Bryngarw yw'r man cychwyn delfrydol i archwilio ein cymoedd.

Yn llai adnabyddus na'n rhanbarth arfordirol, mae'r mynyddoedd yn cynnig golygfeydd gwych o lwybrau'r cefnffyrdd. Ar hyd gwaelod y dyffryn, mae'r hen reilffyrdd a phyllau glo wedi cael eu trawsnewid yn llwybrau di-draffig a mannau llawn natur.

Heb ganfod eitemau.

Cwm Llynfi

Ar ben Cwm Llynfihardd, datblygodd Maesteg yn ystod y Chwyldro Diwydiannol. Mwynhewch olygfeydd panoramig ar gyfres o deithiau cerdded Cwm Llynfi sy'n dechrau yn yr hen dref lofaol hon, ac ymlaciwch yng Nghoetiroedd delfrydol Ysbryd y Llynfi ar safle hen lofa.

Ar ben y mynydd ger Maesteg, mae pentref bychan Llangynwyd, sy'n cyferbynnu â'r rhesi o dai teras yn y cymoedd islaw. Caiff ymwelwyr eu denu i'r dafarn hynaf yng Nghymru yn ôl pob sôn, a thraddodiad Mari Lwyd yn y flwyddyn newydd.

Cwm Garw

Mwynhewch yr awyr agored gyda thaith gerdded drwy Gwm Garw. Gan ddechrau a gorffen ym Mharc Calon Lân, fe fydd llwybr 9km Cwm Garw 2 yn mynd â chi drwy goedwigoedd  trwchus a llwybrau ceffylau, a hyd at y pwynt uchaf ar ochr orllewinol y dyffryn am olygfeydd godidog. Parc Calon Lân hefyd yw man cychwyn dau o lwybrau beicio mynydd epig Darren Fawr.

Ymhellach i lawr y dyffryn, mae pentref Llangeinwyr, sef man geni'r athronydd o'r 18fed ganrif, Richard Price, y cafodd ei ysgrifau eu hymgorffori yng nghyfansoddiad yr Unol Daleithiau. Ychydig uwchlaw'r pentref, yn ardal gadwraeth Llangeinwyr, mae golygfeydd panoramig o gymoedd Ogwr a Garw. Edmygwch yr olygfa o deras gardd y dafarn neu o'r tu allan i Sant Cein, Eglwys a adeiladwyd adeg y Normaniaid ar safle treftadaeth Gristnogol o ddechrau'r 6ed ganrif.

Cwm Ogwr

Fe welwch gyfuniad buddugol o dreftadaeth leol, diwylliant cymunedol a harddwch naturiol syfrdanol yng Nghwm Ogwr. Ar ben uchaf y cwm mae un o fannau poblogaidd ffotograffiaeth De Cymru - Pas Bwlch. Wedi'i dominyddu gan Fynydd Bwlch, mae'r ffordd blewog hon sy'n arfordiroedd rholio yn fan anhygoel ar gyfer golygfeydd ysgubol ac awyr iach.

Yn swatio islaw'r Bwlch mae Nant-y-moel, a Bro Ogwr, sef y pentref cyntaf yng Nghymru i gael goleuadau trydan ar y stryd ac y cafodd eu siop fwyd, Gwalia, ei hailadeiladu yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan.

Lawrlwythiadau

Dilyn

Y Cymoedd

Gweld ar y map

Trefi yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr