Cyfarth o fariau i draethau: edrychwch ar fannau gorau Pen-y-bont ar Ogwr sy'n ystyriol o gŵn yr haf hwn...

Gorffennaf 26, 2019

Sgrolio i lawr Tudalen
Glan môr Porthcawl

Does dim un teulu eisiau gadael ei ffrind pedair coes gartref yr haf hwn. Yn ffodus, gyda detholiad o dafarndai a chaffis dymunol a thraethau gwych lleol, mae sir Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig croeso cynnes o ran lleoliadau sy'n gyfeillgar i gŵn. Dyma rai o'n ffefrynnau y gellir dod o hyd iddynt ledled y sir:

Tafarndai perffaith i'r pawennau …

Tafarn y Farmers Arms yn Notais

Yn debyg i lawer o'n lleoliadau, mae tafarn y Farmers Arms yn Notais yn cynnig croeso cynnes i gyfeillion blewog ymlacio yn ardal y bar yn eu tafarn draddodiadol. Mwynhewch ddiwrnod allan yn y cefn gwlad o amgylch a rhowch wobr i'ch hun gyda phryd o fwyd cartref a chwrw go iawn tra bod eich cyfaill pedair coes yn mwynhau seibiant haeddiannol.
https://www.thefarmersarmsnottage.co.uk/

Tafarn y Jolly Sailor yn Nhrenewydd yn Notais

Bydd cyfle i ymlacio ym bar The Jolly Sailor, eiliadau yn unig o dwyni tywod nodedig Merthyr Mawr. Rhowch gyfle i'ch cŵn redeg yng nghanol y twyni cyn dod â'ch anturiaethau i ben yn y Jolly Sailor, lle byddant yn hapus i ddarparu lluniaeth ar eich cyfer chi a'ch ffrind.

Tafarn The Globe Inn, Porthcawl

Bellter byr yn unig ar droed o dri o draethau gwych Porthcawl; Traeth Newton, Bae Trecco a Bae Sandy, gallwch alw heibio am seibiant bach yn y Globe Inn. Gyda thu mewn henffasiwn, croesawgar, byddwch chi a'ch ci yn teimlo'n gartrefol iawn yn y lleoliad arbennig yma.
https://www.facebook.com/pages/The-Globe-Inn/168510599829887

Tafarn y Saltwater Inn, Porthcawl

Wedi'i leoli gerllaw marina Porthcawl, gallwch fwynhau themâu morwrol Tafarn y Saltwater Inn ar ôl mynd am dro yn edrych dros y golygfeydd arfordirol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn blasu peint o Saltwater Hop - mae 10% o bob peint a gaiff ei werthu yn mynd yn uniongyrchol at Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI) Porthcawl.
www.saltwaterinn.co.uk

Caffis cyfeillgar i gŵn …

Potting Shed, Newton

I fodloni eich chwant am fwyd, rhowch gynnig ar y prydau ysgafn yn y caffi cyfeillgar i gŵn yma sy'n llechu yn Newton, Porthcawl. Mae'r Potting Shed yn cynnig amrywiaeth o brydau deli y gallwch eu mwynhau tra bo'ch ffrind gorau yn ymlacio wrth eich ymyl.

Coffi a Co, Harbwr Porthcawl

Wedi'i leoli yn Adeilad Jennings, adeilad eiconig rhwng y marina a'r môr, ewch i Coffi & Co i fwynhau Coffi gwych, eu Coctels Coffi eiconig a bwyd ffres. Mwynhewch haul yr haf a golygfeydd glan môr gyda ffrind gorau dyn y tu allan ar y teras.
coffico.uk/locations/porthcawl

Te prynhawn (ac ymarfer corff) sy'n addas i anifeiliaid anwes

Ac ar gyfer egwyl wych sy'n croesawu cŵn, mae Gwesty Coed y Mwstwr, yn ychwanegol at gynnig ystafelloedd sy'n gyfeillgar i gŵn ar gyfer aros dros nos, bellach yn cynnig te prynhawn i gŵn. Rhowch faldod i'ch anifail anwes gyda phrynhawn o bleser pur gyda'r fwydlen hon sy'n cynnwys danteithion cartref hyfryd i gŵn gan gynnwys bisgedi esgyrn menyn cig moch a menyn pysgnau a brownis eog a thatws melys.

Ac os ydyn nhw wedi gor-wneud pethau, mae'r gwesty bellach yn gartref i gwrs ystwythder cŵn lle byddan nhw'n gallu llosgi'r calorïau ychwanegol hynny.

Traethau sy'n gyfeillgar i gŵn …

Traeth Bae Newton

Yn wahanol i'r Bae Gorffwys cyfagos, bydd perchnogion cŵn yn llawenhau ynghylch gallu ymweld â Bae Newton drwy gydol misoedd yr haf. Cerddwch ar hyd traeth tywodlyd bae dwyreiniol Porthcawl sy'n dod i ben ym Mhwynt Newton. Wedi'i leoli wrth ymyl twyni tywod eiconig Merthyr Mawr, mae'r ardal hon yn gyrchfan wych i ddadflino a gwerthfawrogi'r awyr arfordirol.

Traeth Sgêr

Tywod Cynffig (a elwir yn lleol yn Draeth Sgêr) yw'r mwyaf gorllewinol o draethau Porthcawl a dim ond drwy gerdded o Rest Bay neu Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig y mae posib ei gyrraedd. Yn draeth o dywod ac yn wastad yn gyffredinol, fe'i defnyddir yn bennaf gan bobl leol, gan ei wneud yn un o'r traethau tawelach ym Mhorthcawl a chaniateir cŵn yma drwy gydol y flwyddyn.

Traeth Pinc

Taith gerdded 15 munud o Fae Rest, mae traeth tawelach Porthcawl yn boblogaidd gyda phobl leol a syrffwyr; mae ganddo fanc cerrig mân serth i lawr i'r tywod euraid. Mae'r creigiau ar ben y traeth yn cael effaith briodi pinc unigryw - felly'r enw Pink Bay.

Ac i gloi … sesiwn tynnu ffotograffau ar gyfer eich ci!

Mae Parc Gwledig Bryngarw wedi gweithio gyda Katrina Bartlett Media i gynnig diwrnod llawn o saethu lluniau doggy ar 2 Awst. Am £5 yn unig byddwch yn cael saethu bach deng munud naill ai yn y stiwdio dros dro dan do neu'r tu allan os yw'r tywydd yn caniatáu. Byddwch yn derbyn un ddelwedd ddigidol wedi'i golygu o'ch pooch gydag esgidiau ychwanegol ar gael hefyd.
http://www.bryngarwcountrypark.co.uk/

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl