Porthcawl - Rest Bay Beach

Mae'n un o nifer o draethau sy'n ymestyn o Bwynt y Sger hyd at Aberogwr yn nhref glan môr Porthcawl sydd rhwng trefi Port Talbot i'r Gogledd ac Aberogwr i'r gorllewin. Mae promenâd Porthcawl, a adeiladwyd yn 1887 i goffáu Jiwbilî Aur y Frenhines Fictoria ac a gafodd ei adfer yn 1996, yn rhedeg ar hyd glan y môr o Lock's Common yn y gorllewin i'r Harbwr, cyn ymuno â phromenâd y dwyrain ac arwain at Draeth Coney a Pharc Griffin. Mae llawer o gaffis, bariau, bwytai a gwestai ar hyd y promenâd sy'n cynnig golygfeydd ysblennydd ar draws Môr Hafren; nid yw siopau hufen iâ traddodiadol teuluoedd Eidalaidd De Cymru erioed wedi colli eu hapêl. Mae canolfan chwaraeon dŵr newydd, o'r radd flaenaf, yn edrych dros draeth Baner Las Rest Bay Porthcawl, a bydd yn darparu'r sylfaen berffaith i geiswyr antur sy'n awyddus i brofi arlwy gweithgareddau awyr agored De Cymru yn 2020.

Bydd arbenigwyr lleol Ysgol Syrffio Porthcawl yn defnyddio'r ganolfan newydd fel sylfaen i gynnig gwersi syrffio a llogi offer gydol y flwyddyn a gwersi padlfyrddio ar eich traed. Bydd yna fflyd o dri deg o gerbydau i'w llogi hefyd, gan gynnwys beiciau mynydd, beiciau olwynion trwchus, e-feiciau, beiciau crwydro Califfornia a chadair olwyn i'r traeth. Bydd ymwelwyr yn gallu ymuno â theithiau beic i bwyntiau o ddiddordeb ledled Porthcawl a Newton, yn ogystal â thaith seiliedig ar chwedlau Twyni Cynffig. Mae'r ganolfan hefyd yn addo bod o fudd i'r gymuned leol, gan weithredu fel sylfaen i lanhau traethau a chyrsiau ar addysg amgylcheddol, dysgu awyr agored a llythrennedd y cefnfor. Bydd hefyd yn ymddwyn fel canolfan hyfforddi ar gyfer achubwyr bywyd a hyfforddwyr syrffio ac fel sylfaen ar gyfer Clwb Syrffio Arfordir Cymru. Mae'r ganolfan wedi'i hadeiladu diolch i £1.5 m o gyllid yr UE drwy raglen Cyrchfannau Denu Twristiaeth Llywodraeth Cymru. Rhaglen £61.9m yw hon a lansiwyd gan Croeso Cymru i greu un deg tri o gyrchfannau twristaidd, sy'n defnyddio gwerth £27.7m o gyllid yr UE. Traeth Baner Las. Toiledau, bar caffi, parcio. Darperir gwasanaeth achubwyr bywyd o 10:00-18:00 bob dydd o 25 Mai i 1 Medi ac ar y penwythnosau yn unig o 7-22 Medi 2019. Ni chaniateir cŵn o fis Mai hyd at ddiwedd Medi.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

27/2/2021

06:25

9.91

27/2/2021

18:49

9.93

28/2/2021

07:07

10.30

28/2/2021

19:28

10.21

1/3/2021

07:46

10.51

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

27/2/2021

00:04

1.37

27/2/2021

12:30

1.07

28/2/2021

00:45

0.96

28/2/2021

13:10

0.73

1/3/2021

01:24

0.70

Llety gerllaw

Saeth dde