Chwe rheswm y mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn berffaith ar gyfer seibiant lles

Ionawr 14, 2019

Sgrolio i lawr Tudalen
Llun: @komp_photo ar Twitter

Anghofiwch benderfyniadau mis Ionawr, mae digon o ffyrdd o gadw'n iach drwy gydol y flwyddyn ym Mhen-y-bont ar Ogwr.  O ioga ar y traeth i'r grefft o botsio, dyma pam y dylech ddiffodd eich straen a mwynhau penwythnos lles ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 2019.

Gallwch gerdded am filltiroedd heb weld neb

Bachwch eich esgidiau cerdded a paciwch eich picnic ar gyfer rhai o lwybrau cerdded mwyaf golygfaol Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Gan orffwys ar lannau Arfordir Treftadaeth Morgannwg a chloddio'n ddwfn i gymoedd De Cymru, mae digon o fannau ar gyfer taith gerdded wyllt ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Cerddwch linell yr arfordir o Aberogwr i Draeth Newton neu ewch ar daith drwy Ddyffryn Garw am olygfeydd gwyrdd ac arosfannau ar lan y llyn.

Gallwch fynd ar gefn ceffyl ar hyd y traeth

Gallwch garlamu ar hyd y traeth ar gefn ceffyl yn Aberogwr sy'n siŵr o godi curiad eich calon a gwneud i chi deimlo'n well. Mae Ogmore Farm Riding Centre yn cynnig taith dwy awr ar hyd Traeth y Drenewydd yn Notais, cerrig camu Afon Ogwr a Thwyni Merthyr Mawr. Cewch edrych am fywyd gwyllt gan gynnwys adar fel adar Gleision y Dorlan a chrehyrod bach copog gwyn ar y daith.Taith dwy awr £40.

Gallwch wneud ychydig o ioga ar y traeth

Nid oes dim yn curo ci ar i lawr sy'n edrych dros y cefnfor. Am y ffordd berffaith o ddechrau'r diwrnod, ewch i Draeth Newton pan nad oes neb yn ymwneud â'r haul ac yn codi. Mae twyni tywod Merthyr Mawr gerllaw yn fan anghysbell ar gyfer darn tawel, gan gynnig golygfeydd o'r haul na fyddwch am eu colli. Mae Croeso Cymru hyd yn oed wedi eu rhestru ymhlith eu hoff fannau i ymarfer ioga gyda golygfa yn 2019.

Gallwch roi tro ar grochenwaith

Chwilio am ffyrdd o ddiffodd a desgiau? Yn Ewenni, mae gwneuthurwyr crochenwaith wedi mwynhau manteision llesiant potio ers wyth cenhedlaeth. Gwyliwch ymlaen wrth i grochenwyr trysor Ewenni Pottery weithio'r cynnig soodl o glai i greu anrhegion a thricedi o flaen eich llygaid. Gorffennwch eich ymweliad gyda thaith i Ganolfan Arddio Ewenni cyn stopio am ddanteithion blasus yn y caffi.

Mae digon o lefydd i fynd i nofio yn y môr

Diffyg egni a cheisio her? Cliriwch y cobwebs gyda dip yn y cefnfor ym Mhorthcawl, ffordd braf o ddechrau'r flwyddyn newydd. Dysgwch syrffio am rywfaint o ymlacio gweithredol neu canolbwyntiwch y meddwl gyda rhywfaint o barcud. Gyda mynediad i'r ysgol syrffio ar gael drwy gydol y flwyddyn ym Mhorthcawl, does dim esgus i golli allan ar ddip ym mis Ionawr.

Gallwch fwynhau'r bywyd gwyllt a'r gwarchodfeydd natur

Ewch yn ôl i fyd natur gydag ymweliad â gwarchodfeydd natur a chanolfannau bywyd gwyllt Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd teuluoedd wrth eu bodd â'r gweithgareddau sy'n ystyriol o blant sydd ar gael yng Ngronfa Natur Parc Slip, tra gall anturiaethwyr archwilio 113 erw o lwybrau coetir a beicio ym Mharc Gwledig Bryngarw. Beicio drwy Ddyffryn Garw a cherdded drwy'r parcdiroedd i deimlo'n gyfan gwbl ar un â natur.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl