Sut i gyrraedd eich nodau Blwyddyn Newydd yn Sir Pen-y-bont

Ionawr 4, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Llwybr arfordir Cymru

Mae'r adeg honno o'r flwyddyn wedi cyrraedd unwaith eto! Ar ôl bwyta gweddill y mins peis a llyncu'r diferyn olaf o win, mae'n bryd gwisgo'ch esgidiau rhedeg a gosod ambell nod ar gyfer y Flwyddyn Newydd sydd i ddod. Os ydych chi'n awyddus i golli ychydig o bwysau, i roi cynnig ar hobi newydd neu i osod her i chi'ch hun, mae digonedd o gyfleoedd i chi wneud hynny yn sir Pen-y-bont ar Ogwr eleni.

Cadw'n ffit: Gosodwch dargedau ffitrwydd gwych a gwefreiddiol i chi'ch hun

Mae pawb yn gwybod bod cadw'n heini yn y Flwyddyn Newydd yn gallu bod yn bur ddiflas. Beth am drefnu gweithgaredd i edrych ymlaen ato yn 2018, a mynd draw i Barc Trampolinio Jump Jam - parc trampolinio mwyaf Cymru yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr. O ddosbarthiadau trampolinio i sesiynau Swmba sy'n siŵr o wneud i chi symud, bydd eich ffitrwydd a'ch egni yn gwella mewn dim o dro! Ac yn well na dim - does dim esgusodion, hyd yn oed os bydd hi'n bwrw glaw! www.jumpjam.co.uk

Rhoi her i chi'ch hun: Cymerwch ran yn un o ddigwyddiadau beicio mwyaf Cymru

Bydd ras feicio L'Etape - fersiwn Cymru o'r Tour de France - yn dathlu ei 15fed flwyddyn ym mis Mehefin 2018, a bydd darn hir o'r ras yn cael ei gynnal rhwng Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr. Gyda'r llwybrau'n amrywio o 100km i 300km, rhaid i chi fod yn bur ddewr i gymryd rhan yn yr her hon ar gyfer y Flwyddyn Newydd...fe awn ni am dro i gefnogi falle!
www.letapeuk.co.uk/wales/letape-wales/event-info/

Dysgu sgil newydd: Ymunwch â'r don o frwdfrydedd

Dewch i ddathlu'r Flwyddyn Newydd yn Ysgol Syrffio Porthcawl - un o ysgolion syrffio gorau Cymru draw yn Rest Bay. Gadewch i aer ffres y môr glirio'ch meddwl ar gyfer 2018, a'ch helpu i gyflawni'ch addunedau Blwyddyn Newydd. Mae pob math o weithgareddau ar gael yn Ysgol Syrffio Porthcawl - o sesiynau i blant, i gyrsiau i oedolion - ac mae ar agor drwy gydol y flwyddyn. www.porthcawlsurf.co.uk

Rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol: Beiciwch dros dwyni Merthyr Mawr

Ydych chi erioed wedi ystyried beicio dros dwyni tywod Merthyr Mawr? Gwnewch rywbeth hollol wahanol yn 2018, a llogi beic teiars tew gan Porthcawl Bike Hire i deithio ar hyd un o'r tirweddau arfordirol gorau sydd gan yr ardal hon i'w gynnig. Mae'n hawdd croesi'r twyni ar y beiciau pwrpasol, felly mae hwn yn opsiwn gwych i deuluoedd. www.porthcawlbikehire.co.uk

Gweld eich ffrindiau'n amlach: Ewch draw i'r Adeilad Jennings newydd

Mae pawb yr un fath - rydym yn addo y byddwn ni'n treulio mwy o amser yng nghwmni ein hanwyliaid eleni. Yn ffodus iawn, mae'r Adeilad Jennings sydd newydd agor yn gartref i siop goffi, bwyty pizza a bar Harbwr, felly gallwch ddewis cael sgwrs dros goffi neu grostini neu goctel! Mae pob un yn cynnig golygfeydd gwych dros y môr hefyd.

Treulio mwy o amser gyda'r teulu: Dewch i grwydro ar hyd Llwybr Arfordir Cymru

Does dim angen i chi wario ffortiwn i gael amser gyda'ch gilydd fel teulu. Yn wir, un o'r ffyrdd gorau o ailgysylltu â'ch gilydd yw treulio amser yn cerdded ar hyd Llwybr Arfordir Cymru, sy'n ddigon o ryfeddod. Gallwch rasio ar draws traethau euraid Rest Bay, chwilio am blanhigion a thrychfilod prin yn nhwyni Merthyr Mawr, a chrwydro o amgylch adfeilion Castell Ogwr.
www.walescoastpath.gov.uk/?lang=en

Rhoi rhywbeth bach yn ôl: Gwarchodfeydd Natur Pen-y-bont ar Ogwr

Fe allwch chi roi rhywbeth yn ôl i'r gymuned heb i hynny fod yn faich. Yn wir, mae'n gallu bod yn llawer o hwyl. Er enghraifft, fe allwch chi gymryd rhan yn un o'r digwyddiadau gwych a gynhelir drwy gydol y flwyddyn mewn lleoliadau natur, fel gwarchodfeydd natur Cynffig a Pharc Slip. O sesiynau gwylio bywyd gwyllt i ddiwrnodau cadwraeth cornchwiglod - cadwch lygad ar agor am ein calendr digwyddiadau i weld y cyfleoedd a fydd ar gael yn 2018.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl