Sut i gyrraedd eich nodau Blwyddyn Newydd yn Sir Pen-y-bont

Ionawr 4, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Llwybr arfordir Cymru

Dyma'r adeg honno o'r flwyddyn eto! Amser i orffen y mins peis a'r cwrteisi oddi ar y porthladd, cyn clymu eich llaethdai a gosod rhai nodau ar gyfer y Flwyddyn Newydd o'ch blaen. P'un a ydych chi'n bwriadu cael ychydig o bunnoedd, cymryd hobi newydd, neu osod her i chi'ch hun, mae digon o ffyrdd i fynd ati yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr eleni.

Cadw'n ffit: Gosodwch dargedau ffitrwydd gwych a gwefreiddiol i chi'ch hun

Nid yw'n gyfrinach bod bod yn heini yn y Flwyddyn Newydd yn gallu bod yn eithaf diflas. Beth am roi ymarfer i chi'ch hun i edrych ymlaen at ei weld yn 2018 a mynd i Jump Jam Trampoline Park, parc trampolîn mwyaf Cymru yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr. O ddosbarthiadau trampolîn, i sesiynau Zumba hwyliog, byddwch yn neidio'n heini mewn dim o dro. Gorau oll, does dim esgusodion hyd yn oed os yw'n bwrw glaw! www.jumpjam.co.uk

Heriwch eich hun: Rhowch un o ddigwyddiadau beicio mwyaf Cymru

Bydd ateb Cymru i'r Tour de France, ras feicio L'Etape yn dathlu ei 15fed flwyddyn ym mis Mehefin 2018, gyda darn hir o'i llwybr yn digwydd rhwng Castell-nedd Port Talbort a Phen-y-bont ar Ogwr. Gyda llwybrau o 100km i 300 km, yn sicr nid yw'r her Hon yn y Flwyddyn Newydd ar gyfer y gwangalon... efallai y byddwn yn mynd draw i gefnogi.
www.letapeuk.co.uk/wales/letape-wales/event-info/

Dysgu sgil newydd: Ymunwch â'r don o frwdfrydedd

Reidio yn y Flwyddyn Newydd ym Mae Rest Bay gydag un o ysgolion syrffio gorau Cymru, Ysgol Syrffio Porthcawl. Gadewch i'r awyr iach glirio eich meddwl ar gyfer 2018 a'ch helpu i gyflawni eich nodau Blwyddyn Newydd. O sesiynau i blant i gyrsiau i oedolion, mae Ysgol Syrffio Porthcawl ar agor drwy gydol y flwyddyn. www.porthcawlsurf.co.uk

Rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol: Beiciwch dros dwyni Merthyr Mawr

Ydych chi erioed wedi ystyried beicio dros dwyni tywod Merthyr Mawr? Gwnewch rywbeth hollol wahanol yn 2018, a llogi beic teiars tew gan Porthcawl Bike Hire i deithio ar hyd un o'r tirweddau arfordirol gorau sydd gan yr ardal hon i'w gynnig. Mae'n hawdd croesi'r twyni ar y beiciau pwrpasol, felly mae hwn yn opsiwn gwych i deuluoedd. www.porthcawlbikehire.co.uk

Gweld eich ffrindiau'n amlach: Ewch draw i'r Adeilad Jennings newydd

Rydyn ni i gyd yn gwneud hynny - addo i ni'n hunain y byddwn, eleni, yn treulio mwy o amser yng nghwmni ein agosaf a'n agosaf. Yn ffodus, mae Adeilad Jennings sydd newydd ei agor yn gartref i siop goffi, bwyty pizza a bar Harbwr fel y gallwch ddewis dal i fyny dros goffi, crostini neu goctel. Mae pob un hefyd yn cynnig golygfeydd gwych ar draws y cefnfor.

Treulio mwy o amser gyda'r teulu: Dewch i grwydro ar hyd Llwybr Arfordir Cymru

Nid oes angen i chi wario mygydau o arian i dreulio amser o safon fel teulu. Yn wir, un o'r ffyrdd gorau o ailgysylltu yw treulio amser gyda'i gilydd yn cerdded Llwybr Arfordir Cymru hardd. Ras ar draws tywod euraidd Rest Bay, hela planhigion a phryfed prin yn nhwnoedd Merthyr Mawr a crwydro adfeilion Castell Ogwr.
www.walescoastpath.gov.uk/?lang=en

Rhowch ychydig o rywbeth yn ôl: Gwarchodfeydd Natur Pen-y-bont ar Ogwr

Does dim rhaid i roi'n ôl i'r gymuned fod yn orchwyl. Yn wir, gall fod yn hwyl enfawr. Er enghraifft, gallwch gymryd rhan yn un o'r digwyddiadau gwych sy'n digwydd drwy gydol y flwyddyn mewn mannau naturiol fel gwarchodfeydd natur Cynffig a Pharc Slip. O sesiynau 'gwylio bywyd gwyllt' i ddiwrnodau cadwraeth gornchwiglen - cadwch lygad ar ein calendr digwyddiadau am gyfleoedd yn 2018.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl