Troedio'r cyrsiau gwyrdd: golff eco-gyfeillgar ym Mhen-y-bont ar Ogwr

21 Medi 2020

Sgrolio i lawr Tudalen
Porthcawl Brenhinol

Ar gyfer golffio gwych, prin yw'r lleoedd yn y DU sy'n cymharu â chyrsiau hardd a gwyrdd Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Mae'r gyrchfan yn gartref i glybiau golff Brenhinol Porthcawl a'r Pîl a Chynffig, sy'n cael eu hystyried fel dau o'r cyrsiau gorau yn y DU, ond efallai nad ydych chi'n gwybod bod y rhain hefyd yn ddau o'r clybiau mwyaf cynaliadwy ym Mhrydain, sy'n golygu y byddwch yn gwneud eich rhan dros yr amgylchedd wrth fynd yn wyrdd ar y cyrsiau hardd.

Dim ond 25 o gyrsiau yn y DU sydd ag Ardystiad GEO ac rydym yn falch o fod yn gartref i ddau ohonynt!Y llynedd, paratôdd Royal Porthcawl y ffordd mewn golffio cynaliadwy drwy fod y clwb cyntaf yng Nghymru i dderbyn gwobr cynaliadwyedd GEO-Ardystio ar ôl eu prosiect 'Twyni 2 Dunes'. Mae'n wybodaeth gyffredin nad yw golff wedi cael y record orau o ran diogelu'r amgylchedd naturiol. Yn aml, mae angen llawer iawn o ddŵr a phlaladdwyr ar Greens i gynnal eu hymddangosiad, sydd yn ei dro yn niweidiol i fywyd gwyllt a chynefinoedd lleol.

Er mwyn gwrthweithio'r effeithiau niweidiol hyn, mae statws ardystio GEO wedi annog clybiau golff fel Royal Porthcawl a P&K i roi'n ôl i'r amgylcheddau naturiol cyfoethog drwy fabwysiadu arferion cadarnhaol sy'n diogelu natur, yn gwarchod adnoddau ac yn cryfhau cymunedau lleol. Mae hynny'n golygu y gall golffwyr fynd i gynnwys eu calon, gan wybod nad yw tirweddau ymestynnol hardd Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu niweidio yn y broses.

Roedd un o'r newidiadau niferus a wnaed yn cynnwys clirio rhannau o'r twyni a oedd wedi gordyfu i hyrwyddo amrywiaeth fflora a ffawna. Yn y gwanwyn, gall golffwyr bellach weld blodau gwyllt llewyrchus sy'n denu pryfed, gwenyn a bywyd adar.

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae'r ddau gwrs yn mynd yn wyrdd, gwyliwch y fideo hwn:

Cyrchfan golff gorau Cymru


Wrth gwrs, byddwch am barhau â'ch profiadau golff yn rhai o gyrsiau gwych eraill Pen-y-bont ar Ogwr. Ymunodd Coed y Mwstwr, The Grove a Maesteg â Chlwb Golff Brenhinol Porthcawl a'r Pîl a Chynffig i wneud y sir yn fan poblogaidd unigryw i'r gamp gyda chyfuniad gwych o gyrsiau twyni a pharcdir.  Mwy o wybodaeth yma.


Peidiwch â chymryd ein gair ni am y peth yn unig

Rydym eisoes wedi croesawu cyfryngau golff blaenllaw i'r gyrchfan ac maent wedi bod yn hael iawn eu canmoliaeth o'r golff sydd ar gael yma:

-Mae sylw Sky Sports 'Beautiful Bridgend' yn cynnig cipolwg gwych ar bob un o'r pum cwrs: https://www.skysports.com/golf/news/12177/9058398/beautiful-bridgend

-Neu darllenwch fel gwnaeth y Sun ddweud bod chwarae yma'n debyg i'r '18 twll ar set Lord of the Rings': https://www.thesun.co.uk/living/1948264/play-on-a-plateau-in-the-peaks-its-like-18-holes-on-the-set-of-lord-of-the-rings/

-Cyfle i weld beth sydd gan y National Club Golfer i'w ddweud am Glwb Golff Brenhinol Porthcawl: https://www.nationalclubgolfer.com/news/played-by-ncg-royal-porthcawl-golf-club-review/

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl