Fyddwch chi ddim eisiau colli'r ŵyl newydd wefreiddiol hon ym Mhorthcawl

Hydref 16, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
FlameOz

Oeddech chi'n gwybod bod Porthcawl yn cynnal gŵyl dân a dŵr newydd sbon yr hanner tymor hwn? Bydd y digwyddiad syfrdanol yn dathlu ysbryd y môr, gyda chyffro fflamio. O ymdrechion record byd, i fwyta tân, dawnsio a jyglo, dyma beth na fyddwch chi eisiau ei golli.

Ceisio gosod record byd ar y dŵr

Gwyliwch hanes yn datblygu wrth i 200 o syrffwyr geisio torri record y byd i'r rhan fwyaf o bobl sy'n syrffio ar unwaith. Gan ddechrau digwyddiad Tân a Dŵr Porthcawl, ni fydd yr ymgais hon i golli'r ymgais hon i gofnodi'r byd. Gyda'r record bresennol yn 120, ni fu erioed reswm gwell dros ddod draw i hopian ar fwrdd syrffio!27 Hydref, 9am, Sandy Bay. Amser fydd y tywydd a'r syrffio sy'n caniatáu.

Dewch i fwynhau prynhawn llawn antur yn seiliedig ar thema'r traeth

Ymunwch â SeaQuest ac Aquarium Morol Cenedlaethol am brynhawn o hwyl i'r teulu ar 27ain. Tostiwch marshmallow ar gyfer smore goddefgar, dysgwch adeiladu eich cysgod traeth eich hun, darganfod arteffactau morol diddorol wedi'u golchi â chywilydd a chymryd rhan mewn blitz glân traeth epig! Os oes gennych egni o hyd, beth am fynd ymlaen a gwneud mosaig microbead?1pm-5pm, gall amseroedd amrywio yn ôl y tywydd.

Popeth o theatr stryd i daflu welis

Mwynhewch jam prynhawn llawn adloniant. Cadwch eich llygad ar y traeth ar gyfer celf tywod a brynwyd i chi gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, neu profwch eich hun gyda chystadleuaeth fflagiau a gynhelir gan Sker a Pink Bay SLSQ. Os hoffech roi cynnig ar rywbeth newydd, ewch â'ch esgidiau ymlaen a rhowch gynnig ar gystadleuaeth wanging wellie yn ddiweddarach yn y dydd! Mae'r cyfan yn digwydd rhwng 1pm a 5pm. Mae'r amseroedd hyn yn dibynnu ar y tywydd a gallant newid.

Sesiwn Syrffio Min Nos Seaquest

Dewch i wylio'r hwyl wrth i'r syrffwyr syrffio'r tonnau dan olau'r llifoleuadau. 6pm-9pm

Pethau'n poethi gyda noson o fflamau a diweddglo mawreddog

Bydd digwyddiad Tân a Dŵr Porthcawl yn parhau gyda noson o fflamau. Disgwyliwch arddangosfa tân gwyllt eithafol a pherfformiadau gan FlameOza deithiwyd yn fyd-eang , drwy gydol y noson. Bydd FlameOz nid yn unig yn dawnsio ac yn jyglo gyda thân - byddan nhw hyd yn oed yn ei fwyta! 27 Hydref, 8.30pm, Sandy Bay.

Profiad syrffio rithwir

Camwch ar fwrdd syrffio rhithwir a syrffio tonnau Rest Bay heb wlychu hyd yn oed! Os yw'n well gennych chi badl-fyrddio, gallwch badl-fyrddio ar eich traed yn heulwen yr hydref. Bydd y profiad ystafell ymgolli arloesol hwn ym Mae Trecco yn ystod gwyliau'r hanner tymor, o 27 Hydref ymlaen.

Snapiwch i ffwrdd gyda hun-fwrdd newydd sbon Porthcawl!

I baratoi ar gyfer y digwyddiad, mae Porthcawl yn lansio bwrdd hunluniau newydd gerllaw. Dewch i dynnu hun-lun o flaen bwrdd hunluniau anferth 10m x 2.4m ar safle Chwaraeon Dŵr Rest Bay, sy'n cael ei lansio y penwythnos hwn. Gallwch dynnu lluniau o flaen yr adnodd newydd sbon hwn, gan ddefnyddio'r hashnod #DarganfodPorthcawl a #DiscoverPorthcawl er mwyn eu rhannu gyda'ch ffrindiau.

Gallwch gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma:

https://www.facebook.com/events/2140967709504098/

Mae prosiect Morlun Porthcawl wedi cael cyllid gan Y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig a chefnogaeth drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, er mwyn gwella profiad ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl