Dyma Flwyddyn y Môr: Canllaw i Gyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Ionawr 1, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Aberogwr

Dyma flwyddyn y môr yng Nghymru. Yn 2018 darganfod profiadau arfordirol epig newydd yn Sir Pen-y-bont. Croeso i Rest Bay, llecyn syrffio sy'n cystadlu yn Ewrop (MaeLonely Planet yn cytuno), ac sy'n un o'r traethau syrffio agosaf i Gaerdydd, Bryste a Llundain hyd yn oed.

Gwnewch sblash gydag ysgol syrffio rhif un Cymru neu cadwch yn sych drwy archwilio ei harfordir dramatig ar droed. Gyda digon o brofiadau epig i'w mwynhau ar ein glannau arfordirol, does dim lle gwell i ddathlu'r Flwyddyn y Môr llawn gweithredoedd.

Ein glannau epig.

Gwnewch sblasio gyda'r traeth ewyn agosaf i Gaerdydd

Mae rhai o'r cyfleoedd chwaraeon dŵr gorau yng Nghymru i'w gweld yma yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Ewch i lannau epig traeth Rest Bay, y traeth syrffio agosaf i Gaerdydd, lle gallwch ddysgu syrffio gydag Ysgol Syrffio Porthcawl - a ystyrir gan lawer fel yr ysgol syrffio orau yng Nghymru - llogi eich caiac eich hun, neu roi cynnig ar badlfyrddio. Mae darparwyr gweithgareddau eraill yn cynnwys Academi Syrffio Cressey ac Antur Cymru.

Archwilio harddwch arfordir treftadaeth Morgannwg

Dyma Arfordir Treftadaeth Morgannwg enfawr, sy'n ymestyn am 14 milltir rhwng Aberddawan a Phorthcawl, ac mae'n cael ei fringed gyda threfi hyfryd, pentrefi bach a milltiroedd o lwybrau troed a lonydd gwledig sy'n ddelfrydol ar gyfer fforwyr golygfaol a diwylliannol. Cerdded o Borthcawl ar hyd yr arfordir i Rest Bay i gymryd yn y clogwyni calchfaen gan ddarganfod y pyllau creigiog deniadol, i Ogwr i archwilio twyni tywod cadarn ac adfeilion Castell hynafol, neu ddarganfod bywyd gwyllt lleol yng Ngwarchodfa Natur Cynffig.

Dringwch y twyni anferth o Ferthyr mawr

Efallai nad ydych yn ei feddwl, ond yr ydym yn gartref i'r twyni ail uchaf yn Ewrop, gan gynnwys y 'Dipper Mawr' sy'n tywel, marvel naturiol a allai fod yn ddringfa galed ond mae'r golygfeydd arfordirol epig sy'n deillio o hynny yn fwy na'i werth! Ac am brofiad gwirioneddol epig mae Llogi Beiciau Porthcawl bellach yn cynnig cyfle i fynd â theuluoedd ar antur fatbiking unigryw ar draws y twyni - ffordd wyrthiol feiddgar i gymryd golygfeydd o'r arfordir! http://porthcawlbikehire.co.uk/

Archwiliwch adfeilion a cherrig camu Castell Ogwr

Mae twyni Merthyr mawr hefyd yn cuddio adfeilion eiconig Castell Ogwr a'i gerrig sarn. Bydd archwilwyr teulu gweithgar wrth eu boddau yn crwydro adfeilion Castell Ogwr syfrdanol tra bod y plant yn hopian ar draws y cerrig camu eiconig, i gyd cyn gwneud y daith gerdded fer i draeth Ogwr am dro hamddenol ar hyd y Bae tywodlyd. Mae adfeilion y Castell hefyd yn esgeuluso'r pelican yn ei Piety, tafarn gyfeillgar sy'n gwarantu croeso Cymreig cynnes ac awyrgylch ymlaciol. http://cadw.gov.wales/daysout/ogmorecastle/?lang=en

Traethau baner las a thu hwnt

Mae Cymru'n gartref i fwy o draethau Baner Las y filltir nag unrhyw le arall ym Mhrydain ac yn sicr nid ydym yn brin o lannau epig. P'un a ydych chi ar ôl ehangiadau euraidd tawel Rest Bay neu gerrig mân marmor pinc trawiadol Pink Bay - mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn dirwedd wirioneddol feiddgar a hardd. Dim ond taith gerdded fer o ganol tref Porthcawl yw Sandy Bay ac mae gan Fae Trecco gyfleusterau gwych ar gyfer anturiaethwyr teuluol. Os oes gennych ffrind pedair coes yn mynd i Fae Newton, sydd ar agor i gŵn drwy gydol y flwyddyn.

Stopio a blasu'r golygfeydd

Ac unwaith y byddwch wedi gwneud yn archwilio ein traethau epig a'n llwybrau arfordirol, gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd yr amser i stopio a chymryd y cyfan i mewn. Mae gennym dafarndai a bariau arfordirol gwirioneddol hardd, o Dywysog Cymru hanesyddol yr 16eg ganrif sydd wedi'i osod ar gyrion Gwarchodfa Natur Cynffig, i Forwr Jolly yn Newton. Mae ein Hadeilad Jennings newydd yn gartref i Lolfa Coffi Co, Double Zero Pizza a The Harbour Bar and Kitchen, sydd i gyd yn cynnig golygfeydd epig allan dros y cefnfor.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl