Y Digwyddiadau Morlun i'w disgwyl ym Mhorthcawl y mis hwn

Awst 6, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Kitsch n Sync

Mae Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd pob oedran i ymuno â'i detholiad o ddigwyddiadau glan môr y mis hwn, wrth i Raglen Digwyddiadau a PromenArt Morlun Porthcawl barhau drwy gydol mis Awst. Gwnewch benwythnos ohono ac archebwch i mewn i'n gwersylloedd cefn gosodedig, gwestai moethus ac arosiadau hunanarlwyo. O forfilod enfawr i drithlonau heriol, dyma'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar gyfer digwyddiadau Seascape y mis hwn ym Mhorthcawl.

Morforynion ar y prom gyda Kitsch n Sync, 4ydd Awst

Yn ôl yn ôl y galw poblogaidd, bydd hoff Fôr-forwyn pawb unwaith eto'n crwydro'r promenâd ddydd Sadwrn yma. Bydd perfformiad creadigol a rhyngweithiol Kitsch n Sync yn cael ei gynnal rhwng 10am a 4pm a bydd yn llawn o'r holl liw a chomedi y gallech eu dychmygu.

Promenâd Porthcawl, 4ydd Awst, 10am- 4pm http://kitschandsync.co.uk  

Digwyddiad Prawf Achub Bywyd Rhyngwladol Cymru v Lloegr, 4ydd Awst

Peidiwch â cholli'r gorau o dimau achub bywyd syrffio'r DU yn brwydro yn y dŵr yn y gystadleuaeth achub bywyd syrffio yn y pen draw. Bydd Cymru'n cystadlu yn erbyn Lloegr yn y gêm brawf fudol hon, a fydd yn grintachlyd o'r dechrau i'r diwedd. Dydd Sadwrn 4 Awst

Ym Mola'r Morfil: Drastic Plastic, 13eg - 15fed Awst

Cadwch eich llygaid yn agored am y morfil gwynt enfawr fydd yn glanio ym Mhorthcawl rhwng 13eg a 15fed Awst. Bydd ymwelwyr yn cael cyfle i wasgu drwy ei fola anferth a dysgu am yr effaith y mae ein gwastraff plastig yn ei chael ar y môr ar ffurf perfformiad i ymgolli ynddo na ddylid ei fethu. Am wybod mwy? Dilynwch @BridgendBites ar Facebook a Twitter i gael gwybod y cyfan…

Mae'r digwyddiad hwn am ddim. Bydd nifer o wahanol berfformiadau yn cael eu cynnal rhwng 13eg & 15fedAwst. http://www.grandpavilion.co.uk/events/3657/the-Whale-drastic-plastic/

Digwyddiad Nofio o Amgylch y Bae, 19eg Awst

Peidiwch â cholli'r nofio rownd y Bae blynyddol y mis hwn, lle bydd cystadleuwyr dewr yn cymryd y dip tywyll i brofi eu galluoedd yn y dŵr agored. Bydd y nofio hwyliog a chystadleuol hwn yn dechrau yng ngorsaf Bad Achub RNLI Porthcawl cyn mynd â nofwyr o amgylch y bae cyn gorffen ym Mae Rest. Ar ôl dechrau'n gynnar beth am fwynhau brecwast calonnog yn un o gaffis clyd a mannau golwg môr niferus Porthcawl.

Adeilad RNLI i Rest Bay

12pm - 2pm 19eg Awst http://www.plgc.org.uk/

Cruisetopia! Gan Kitsch n Sync

19eg Awst

Os na allwch wneud perfformiad Mermaidens ar y 4ydd, panig ddim! Bydd ein hoff driawd Kitsch n Sync yn ôl ym Mhorthcawl am fwy o hwyl glan môr, chwerthin a pherfformiad creadigol ar y 19eg, gyda'r Cruistopia hyfryd iawn. Byddant yn crwydro'r prom rhwng 10am a 4pm gyda setiau perfformiad na ellir eu caniatáu drwy gydol y dydd.

10am - 4pm http://kitschandsync.co.uk

Mae prosiect Morlun Porthcawl wedi cael cyllid gan Y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig a chefnogaeth drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, er mwyn gwella profiad ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl