Y don nesaf o Forluniau mis Medi i gadw llygad amdanynt ym Mhorthcawl

Medi 4, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Kitsch n Sync

Mae'r haf ymhell o fod drosodd eto, gyda digon o ddigwyddiadau Seascape drwy gydol mis Medi i'ch diddanu ym Mhorthcawl! O'r Fest Ffilm Ocean synhwyrus i'r crynhoad mwyaf yn Ewrop o amhersonolwyr Elvis - byddwch yn teimlo mai dim ond newydd ddechrau y mae'r haf!

Dewch i weld y môr o safbwynt syrffwyr o safon fyd-eang

Profwch y cefnfor trwy lygaid un o syrffwyr mwyaf y byd, Andy Irons. Cymerwch eich diwrnod wrth y môr y tu mewn i gael sgrinio Kissed gan Dduw am ddim. Gan ddechrau detholiad o ddigwyddiadau Morwedd dan do, bydd Andy Irons, Kissed by Dduw, yn cael ei sgrinio ar y 6ed o Fedi 7.30pm ym Mafiliwn Grand Porthcawl.

http://www.awen-wales.com/events/3670-filmandyironskissedbygod

Ymlaciwch a gwyliwch y tonnau yng Ngŵyl Ffilmiau'r Môr

Galw pob cariad cefnfor! Byddwch yn barod i roi eich traed i fyny ar gyfer Yr Ŵyl Ffilm Gefnfor flynyddol, gan ysgubo tuag at Borthcawl gyda'i detholiad diweddaraf o ffilmiau cefnforol. Mwynhewch gasgliad yr ŵyl o ffilmiau byr ar y môr, a gyflwynwyd i chi gan y tîm y tu ôl i Daith Gŵyl Ffilm Banff y DU. Y ffordd berffaith o ymlacio ar gyfer diwedd yr haf. Gallwch weld Gŵyl Ffilm Cefnfor Banff am 7.30pm ym Mafiliwn Grand Porthcawl ar 7 Medi.    

http://www.awen-wales.com/events/3442-2018oceanfilmfestivalworldtourprivatehire

Ymunwch â'r Usherettes ym Mharadwys Hawäi

Ymunwch ag Usherettes gwych Porthcawl i gael dangosiad unigryw o ffilm boblogaidd Elvis, Blue Hawaii. Wedi'i gynnal gan Kitsch n Sync comedi trio, The Usherettes, gall gwesteion ddisgwyl digon o bethau annisgwyl difyr ar hyd y ffordd! Cymerwch harddwch ynysoedd Hawaiian, Oahu a Kauai tra'n rhyfeddu at y Brenin, i gyd ar y blaen i ŵyl Elvis Porthcawl ei hun i ddechrau'r diwrnod canlynol.

Dydd Iau, 27 Medi am 5.30pm  

http://www.grandpavilion.co.uk/events/3671/film-blue-hawaii-u/

Gwisgwch eich esgidiau swêd glas yn barod ar gyfer Gŵyl Elvis Porthcawl!

Ymgolli mewn profiadau chwaraeon dŵr

Safwch ar fwrdd syrffio a mwynhewch brofiad panoramig o syrffio yn Rest Bay. Bydd ein hystafell ymgolli newydd sbon yn agor yn yr hydref! Mwynhewch y golygfeydd, syrffiwch y tonnau, a chewch weld gyda'ch llygaid eich hun sut beth yw syrffio ym Mhorthcawl. Cadwch eich llygaid ar agor am ragor o wybodaeth.

Adloniant wedi'i ysbrydoli gan Elvis

Wedi'r holl gamau hynny, ymunwch â miloedd o bobl sy'n hoff o Elvis ym Mhorthcawl ar gyfer y crynhoad mwyaf yn Ewrop o amhersonolwyr Elvis. Drwy gydol y penwythnos gallwch fwynhau dros 100 o sioeau Elvis a gynhelir gan y Hi Tide Inn yn ogystal â nifer o ddigwyddiadau ar thema Elvis sy'n cael eu cynnal ym Mafiliwn Mawreddog Porthcawl. Arhoswch ar gyfer The Three Kings Show, The Elvies, a hyd yn oed Red Alert, ystyriodd y band Sioe Elvis gorau yn y byd. Fel pe na bai hynny'n ddigon roc 'n', bydd ugain o leoliadau eraill yn y dref a'r amgylch yn cynnal digwyddiadau fel rhan o'r ffliw Fringe. 28ain - 30ain Medi http://www.elvies.co.uk

Mae prosiect Morlun Porthcawl wedi cael cyllid gan y Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol a chefnogaeth drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, er mwyn gwella profiad ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl