Angen hyfforddwyr syrffio - treuliwch yr haf hwn ar y traeth!

Ebrill 24, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Syrffio ym Mhorthcawl

Wrth fy modd yn syrffio? Awydd treulio'r haf hwn ar y traeth? Mae rhai o brif ddarparwyr gweithgareddau Cymru yn chwilio am hyfforddwyr syrffio profiadol a hyfforddeion i helpu i ddysgu gwersi ar draethau baner Las hardd De Cymru drwy gydol tymor haf 2018.

Mae darparwyr gweithgareddau ym Mhorthcawl Adventures Wales ac Ysgol Syrffio Porthcawl yn awyddus i recriwtio hyfforddwyr syrffio profiadol a hyfforddeion i helpu i ymdopi â'r mewnlifiad o bobl sydd am ddysgu syrffio yn yr hyn y mae Lonely Planet a The Independent wedi'i enwi'n un o gyrchfannau syrffio gorau'r DU.

Mae'r gyrchfan yn ei chael hi'n anodd ymdopi â'i phoblogrwydd cynyddol wrth i fwy a mwy o bobl ddarganfod ansawdd a chysondeb y tonnau a gynhyrchir yma. Mae Rest Bay ym Mhorthcawl yn draeth syrffio delfrydol gan ei fod yn codi'r chwys a grëwyd gan stormydd ym môr Iwerydd.  Dyma'r un chwys sy'n cyrraedd cyrchfannau syrffio sefydledig fel Cernyw a Dyfnaint, ond mae bod dim ond dwy awr a hanner o Lundain yn golygu y byddwch yn y cefnfor yn llawer cynt.

Mae Adventures Wales yn chwilio am hyfforddwr syrffio profiadol llawn-amser i roi gwersi ym mae Baner Las Bae Rest rhwng Mehefin ac Awst. Bydd y rhai sy'n dymuno ymgeisio am y swydd angen y cymwysterau canlynol: Dyfarniad Achub Bywyd NVBLQ cyfredol (neu gymhwyster cyfatebol) a Dyfarniad Hyfforddwr Syrffio Achrededig.

Os oes gennych chi'r profiad a'r cymwysterau perthnasol gallwch e-bostio CV byr at Nigel@adventureswales.co.uk

Mae Ysgol Syrffio Porthcawl hefyd yn chwilio am hyfforddwyr syrffio profiadol a hyfforddeion. Mae ysgol syrffio Porthcawl yn ymfalchïo yn eu strwythur gwersi blaengar ac wedi ennill enw da fel ysgol syrffio o safon. Eu hathroniaeth yw canolbwyntio ar addysgu pobl popeth y mae angen i chi ei wybod mewn un wers ond bydd angen iddynt ddod yn ôl a rhoi'r wybodaeth honno ar waith.  

Os ydych chi'n syrffiwr galluog a bod gennych ddiddordeb mewn dod yn hyfforddwr, byddwch yn gallu cael eich Gwobr Hyfforddwyr Syrffio Achrededig tra byddwch yn y swydd. Anfon CV byr i'hugh@porthcawlsurf.co.uk

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl