Digwyddiadau Morlun Porthcawl y mis hwn

Gorffennaf 12, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Gwyl flynyddol buckaneers haf

Y mis hwn, bydd digwyddiadau anhygoel yn dod i Sir Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o ddigwyddiadau Morlun Porthcawl a'r Rhaglen PromenArt. Dewch i ddarganfod Porthcawl. Gyda chimychiaid wedi'u llenwi ag aer ac arddangosiadau achub hofrennydd - bydd digon i'ch diddanu yn y ddigwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal ym Mhorthcawl y mis hwn. Gallwch wneud penwythnos ohoni ac archebu lle yn un o'n gwersylloedd, gwestai neu letyau hunan-arlwyo gwych.

Gŵyl Haf Flynyddol y Porthcawl Buckaneers (Dydd Sadwrn 21 Gorffennaf)

Carnifal haf hwyliog i'r teulu sy'n RHAD AC AM DDIM lle bydd cerddwyr a fflôts ar thema Blwyddyn y Môr yn gorymdeithio drwy ganol Porthcawl. Bydd Carnifal y Porthcawl Buckaneers yn ddigwyddiad lliwgar a difyr, a bydd yr orymdaith yn cael ei harwain gan Fflôt Suffragettes (Amgueddfa) Porthcawl o Borthcawl tua'r flwyddyn 1918. Bydd diddanwyr ar y stryd yn ymuno â nhw, a fydd yn cynnwys llong galiwn a cheffylau môr!

Does dim amheuaeth mai'r atyniad fydd yn hoelio sylw eleni fydd Lobster á la Carte - mae'r cimychiaid coch mawr wedi bod yn boblogaidd iawn gyda chynulleidfaoedd ledled y wlad ac mae'r cimychiaid wedi'u llenwi ag aer yn ddigon o ryfeddod! Cadwch lygad amdanynt yn cymryd rhan yn y perfformiad cerdded, a bydd dau arall wedi'u lleoli mewn safleoedd dros dro ym Mhorthcawl.
Ble: Ledled Porthcawl
Pryd: 1:30pm-5:30pm

Gŵyl Achub yr RNLI (Dydd Sul 22 Gorffennaf)

Digwyddiad newydd cyffrous sy'n cael ei drefnu gan Fad Achub RNLI Porthcawl. Ydych chi erioed wedi gweld y tîm allan ar y dŵr a theimlo'r awydd i ymuno â'u hanturiaethau? Mae'r digwyddiad hwn yn cynnwys arddangosfeydd gan fadau achub, hofrenyddion a gwasanaethau brys eraill. Bydd gorsaf y bad achub yn agored i'r cyhoedd drwy'r dydd a bydd cyfres o arddangosfeydd gan wasanaethau brys a sefydliadau eraill.

Bydd llawer o gemau a gweithgareddau yn cael eu cynnal drwy gydol y diwrnod, gan gynnwys BATTLESHIPS ENFAWR, sef fersiwn enfawr i dimau o'r gêm ddyfalu boblogaidd, a fydd yn cael ei chwarae mewn mannau cyhoeddus! Gan ddefnyddio binocwlars, baneri a chardiau fflach i ddangos pryd caiff llongau eu taro neu eu methu, a hynny gannoedd o lathenni ar wahân, bydd angen i chi longwyr weithio'n galed i suddo llynges y gelyn cyn iddyn nhw suddo'ch llynges chi.
Ble: Gorsaf Bad Achub Porthcawl a'r ardal gyfagos
Pryd: 11am - 6pm

Pencampwriaeth Genedlaethol y Môr Cymdeithas Achub Bywydau drwy Syrffio Cymru (28 - 29 Gorffennaf)

Ym Mhencampwriaeth Genedlaethol y Môr Cymdeithas Achub Bywydau drwy Syrffio (SLSA) Cymru bydd achubwyr bywyd rhwng 13 a 60 oed o bob cwr o'r wlad yn dod i draeth Coney i gystadlu mewn 12 disgyblaeth wahanol er mwyn gweld pa glwb o Gymru a fydd yn dod i'r brig. Dewch i wylio'r timau'n cymryd rhan.

Sefydlwyd y gamp o Achub Bywyd drwy Syrffio yn Awstralia ac fe gafodd clybiau eu ffurfio yng Nghymru yn y 1960au. Mae chwech o glybiau achub bywydau gwirfoddol Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn ymwneud ag ag SLSA Cymru, gan gynnwys SLSC Traeth Cynffig, SLSC Pen-y-bont, SLSC Porthcawl, Ysgol Syrffio Porthcawl, SLSC Rest Bay ac SLSC Sger a Pink Bay. Mae'r rhan fwyaf o achubwyr bywyd yn mynd ar batrôl ar y penwythnos ac yn eu hamser rhydd.

Dewch draw i Draeth Coney i'w gweld nhw wrth eu gwaith fel rhan o'ch ymweliad â Phorthcawl.
Ble: Traeth Coney
Pryd: 9am - 5pm (y ddau ddiwrnod)

Mae prosiect Morlun Porthcawl wedi cael cyllid gan Y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig a chefnogaeth drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, er mwyn gwella profiad ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl