Digwyddiadau Morlun Porthcawl y mis hwn

Gorffennaf 12, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Gwyl flynyddol buckaneers haf

Y mis hwn bydd digwyddiadau anhygoel yn dod i Sir Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o Raglen Digwyddiadau a PromenArt Morlun Porthcawl. Dewch i ddarganfod Porthcawl. O gimychiaid anhyatal enfawr i arddangosiadau achub hofrenyddion, dyma'r holl ddigwyddiadau y byddech yn ffŵl i'w colli ym Mhorthcawl y mis hwn. Beth am wneud penwythnos ohono ac archebu un o'n gwersylloedd, gwestai neu lety hunanarlwyo gwych.

Gŵyl Haf Flynyddol y Porthcawl Buckaneers (Dydd Sadwrn 21 Gorffennaf)

Carnifal haf gwych, RHAD AC AM DDIM i deuluoedd gyda phrosesydd Blwyddyn gan flawd a cherddwyr ar thema'r Môr drwy ganol Porthcawl. Bwriedir i Garnifal Bwcaneers Porthcawl fod yn ddigwyddiad lliwgar a diddorol, a bydd y prosesydd yn cael ei arwain gan Flawd Swffragetiaid Porthcawl (Amgueddfa) tua Phorthcawl 1918. Maent yn cael eu hebrwng gan ddiddanwyr stryd sy'n cynnwys llong galar a cheffylau môr!

Yr atyniad amlwg eleni fydd Lobster à la Carte, cimychiaid coch enfawr sydd wedi bod yn ergyd enfawr gyda chynulleidfaoedd ar hyd a hanner y wlad - mae'r cimychiaid anhyatal wir yn olygfa i'w gweld! Cadwch olwg amdanynt yn cymryd rhan yn y perfformiad cerdded ei hun gyda dau arall wedi'u gosod mewn lleoliadau dros dro ym Mhorthcawl.
Ble: Trwy Borthcawl
Pryd: 1:30pm - 5:30pm

Gŵyl Achub yr RNLI (Dydd Sul 22 Gorffennaf)

Digwyddiad newydd cyffrous a drefnwyd gan dîm Bad Achub RNLI Porthcawl. Ydych chi erioed wedi gweld y tîm allan ar y dŵr ac eisiau ymuno â'u hanturiaethau? Mae'r digwyddiad hwn yn cynnwys arddangosfeydd achub gan badau achub, hofrennydd a gwasanaethau brys eraill. Bydd gorsaf y bad achub ar agor i'r cyhoedd drwy gydol y dydd a bydd cyfres o arddangosfeydd hefyd gan y gwasanaethau brys a sefydliadau eraill.

Bydd nifer o gemau a gweithgareddau'n cael eu cynnal drwy gydol y dydd gan gynnwys BATTLESHIPS MASSIVE, fersiwn tîm o faint gwych o'r gêm ddyfalu glasurol a chwaraeir ar draws mannau cyhoeddus! Gan ddefnyddio binocwlars, fflagiau a chardiau fflach i ddangos trawiadau ysblennydd a cholli cannoedd o fuarthau ar wahân, bydd y cyfan yn ddwylo ar y dec i suddo fflyd y gelyn cyn iddynt suddo eich un chi!
Ble: Gorsaf Bad Achub Porthcawl a'r ardal gyfagos
Pryd: 11am - 6pm

Pencampwriaeth Genedlaethol y Môr Cymdeithas Achub Bywydau drwy Syrffio Cymru (28 - 29 Gorffennaf)

Ym Mhencampwriaeth Genedlaethol y Môr Cymdeithas Achub Bywydau drwy Syrffio (SLSA) Cymru bydd achubwyr bywyd rhwng 13 a 60 oed o bob cwr o'r wlad yn dod i draeth Coney i gystadlu mewn 12 disgyblaeth wahanol er mwyn gweld pa glwb o Gymru a fydd yn dod i'r brig. Dewch i wylio'r timau'n cymryd rhan.

Sefydlwyd y gamp o Achub Bywyd drwy Syrffio yn Awstralia ac fe gafodd clybiau eu ffurfio yng Nghymru yn y 1960au. Mae chwech o glybiau achub bywydau gwirfoddol Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn ymwneud ag ag SLSA Cymru, gan gynnwys SLSC Traeth Cynffig, SLSC Pen-y-bont, SLSC Porthcawl, Ysgol Syrffio Porthcawl, SLSC Rest Bay ac SLSC Sger a Pink Bay. Mae'r rhan fwyaf o achubwyr bywyd yn mynd ar batrôl ar y penwythnos ac yn eu hamser rhydd.

Dewch draw i Draeth Coney i'w gweld nhw wrth eu gwaith fel rhan o'ch ymweliad â Phorthcawl.
Ble: Traeth Coney
Pryd: 9am - 5pm (y ddau ddiwrnod)

Mae prosiect Morlun Porthcawl wedi cael cyllid gan Y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig a chefnogaeth drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, er mwyn gwella profiad ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl