Sut i faldodi'ch mam ar Sul y Mamau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Chwefror 20, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Te prynhawn

Ydych chi'n trin eich mam i Sul y Mamau y bydd hi'n ei chofio gyda llu o ddanteithion arbennig yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr. O ddiwrnodau llawn adrenalin allan i westy i ffwrdd a the champagne, mae ychydig o rywbeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar gyfer pob mam. Dyma ein piciau gorau y Sul y Mamau hwn!

I'r fam sydd wrth ei bodd â.... Siampên a phethau melys

Ychwanegwch rywfaint o sbâr y Sul y Mamau hwn gyda Tea Champagne cain yn Great House Laleston. Trin mam i ddetholiad sensitif o eog, ciwcymbr a.. Brechdanau yn ogystal â pasteiod dadfeiliad a chacennau ffres. Perffaith i famau sy'n hoffi cyfoeth cain!
Bwydlen Te Prynhawn ar gael 3pm-5pm, Te prynhawn safonol, £15.95. Te Pefriog £21.95, Te Siampên, £23.95.

I'r fam sydd wrth ei bodd â... Choctêl a golygfa

Dathlwch y diwrnod mawr mewn steil gyda noson o goctels gyda golygfa. Bydd mamau wrth eu bodd â'r jins cain a'r coctels lliwgar sydd ar gael ym Bar yr Harbwr a'r Gegin,lle mae'n edrych dros draeth Porthcawl, bydd yn teimlo cystal ag ar wyliau. Os ydych chi'n gwneud diwrnod ohono, bydd Harbour Bar a Kitchen hefyd yn cynnig cinio Sul y Mamau gyda dau gwrs yn dechrau am £17.50.

I'r fam sydd wrth ei bodd ag...antur

I famau sy'n gobeithio am ychydig o adrenalin y Sul y Mamau hwn, beth am fynd â'i syrffio gyda chwrs syrffio i ddechreuwyr yn Ysgol Syrffio Porthcawl. Yn un o ysgolion syrffio uchaf y DU, mae Ysgol Syrffio Porthcawl yn darparu gwersi ar gyfer pob gallu ac oedran. Byddan nhw hyd yn oed yn rhoi siwt wlyb a bwrdd i mam! Sesiynau i ddechreuwyr £30.

I'r fam sydd wrth ei bodd â... Natur

Am ddiwrnod allan llawn hwyl i'r teulu, ewch â'ch mam i warchodfa natur Parc Slip lle bydd hi'n cael y cyfle i archwilio 300 erw o fywyd gwyllt gwych. Cewch ddarganfod anifeiliaid a phryfaid o bob math, dysgu am eu cynefinoedd ac yna fwynhau bwyd cartref blasus yng nghaffi Parc Slip.

I'r fam sydd wrth ei bodd... yn cael ei phampro

I famau sydd angen pampro, dim ond y danteithion sydd gan Westy Coed-y-Mwstwr. Mwynhewch arhosiad dros nos yn ystafelloedd arddull boutique y gwesty sydd wedi'u cynllunio'n unigol, wedi'u twcio i ffwrdd o'r hwstle a'r prysurdeb. Ar ôl arhosiad hamddenol, ewch â mam i ginio dydd Sul gyda'r holl drimio ym mwyty cain y gwesty, lle bydd pob mam yn derbyn anrheg arbennig i'w chymryd ymaith.
Mae ystafelloedd gweithredol £ £111, £32.95 y pen a £14.95 y plentyn, yn dod gyda rhodd ganmoliaethus i famau.

I'r fam sydd wrth ei bodd â...chinio rhesymol

Mae Gwesty Court Colman Manor yn gwybod sut mae mamau'n gwerthfawrogi cinio teuluol fforddiadwy. Dyna pam maen nhw'n difetha pob mam gyda thri chwrs am £25 yn unig ar eu diwrnod arbennig, a phob plentyn o dan ddeg oed gyda phryd hanner pris. Mwynhewch holl drimio rhost calonnog yn ystafell falu cain Gwesty Court Colman Manor, o gig oen Cymreig, cig eidion sugno a phwdinau dadfeiliad. Bydd mamau hyd yn oed yn cael eu trin ag anrheg canmoliaethus i ddiolch iddynt am eu holl waith caled!
£21 am ddau gwrs, neu £25 am 3 chwrs, Mae plant yn bwyta hanner pris.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl