Sut i dreulio'ch penwythnos Gŵyl Banc mis Mai ym Mhen-y-bont

Mai 3, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Traeth Porthcawl

Angen pethau hwyliog i'w gwneud dros benwythnos gŵyl y banc mis Mai? O fwynhau côr y bore bach i fwrw'r traeth, mae gan Ben-y-bont ar Ogwr ddigonedd o ddigwyddiadau llawn hwyl i wneud y penwythnos yma yn un i'w gofio. Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch eich gŵyl banc ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Dathlwch Ddiwrnod Rhyngwladol Côr y Bore Bach gyda Gwarchodfa Natur Parc Slip

Dathlwch sŵn natur gyda thaith dywys o amgylch Gwarchodfa Natur Parc Slip. Dysgwch am y gwahanol synau sy'n ffurfio'r corws cyn mwynhau brecwast calonnog yn ôl yn y siop goffi. Peidiwch ag anghofio eich binocwlars a fflasg o de i'ch cadw i fynd drwy'r dathliad rhyngwladol anhygoel hwn!
Dydd Sadwrn 5 Mai, 5am-7am, Mae prisiau tocynnau'n amrywio yn dibynnu ar yr opsiwn brecwast

Mynd i draeth Porthcawl

Paratowch am dywod euraidd, ewyn gwyn a lliw haul gyda thaith i Borthcawl y penwythnos hwn. Iawn, efallai ein bod ni'n bod yn obeithiol, ond mae Wales Online newydd restru Porthcawl fel un o'r 12 prif draeth yng Nghymru i ymweld â nhw dros benwythnos gŵyl y banc. Beth am wibio i'r tonnau gydag Ysgol Syrffio Porthcawl neu fynd ar FatBike dros dwyni tywod Merthyr Mawr ar antur gyffrous ac arbennig dros ŵyl y banc?
Gwersi syrffio o £30, yn cynnwys llogi bwrdd a siwt wlyb Llogi Fatbike o £10 yr awr

Cael te gydag Oscar Wilde ym Mhafiliwn Porthcawl

Mwynhewch ychydig o adloniant ysgafn gyda'r perfformiad theatr unigryw hwn yn null sioe siarad. Ymunwch ag Oscar Wilde wrth iddo gyfweld enwogion blaenllaw o oes Fictoria mewn sioe yn llawn clecs, caneuon, hiwmor ac ambell syrpreis hefyd, wrth gwrs!Tocynnau: £4.50 o Lyfrgell Pencoed

Dysgu caiacio lle mae'r don yn torri gydag Adventures Wales

Dewch â'r teulu cyfan ar y dŵr y penwythnos hwn gydag antur syrffio unigryw. Ymunwch ag anturiaethau Cymru a dysgu caiacio neu sgïo drwy syrffio pwmpio Porthcawl. Gydag arweiniad arbenigol, mae croeso i bob oedran a gallu - perffaith i deuluoedd sy'n gobeithio rhoi cynnig ar rywbeth newydd! Ffoniwch 01656 782 300 am fwy o wybodaeth

Archwilio olion hen gastell

Ewch am dro teuluol ar hyd arfordir treftadaeth Morgannwg i ddarganfod adfeilion castell hynafol Pen-y-bont ar Ogwr. Cymerwch y cerrig camu sy'n arwain i fyny i gastell Ogwr cyn cymryd peek y tu mewn. Neu beth am ryfeddu at adfeilion trawiadol Castell Coity, yr adfail cyseddus a adeiladwyd gan un o ddeuddeg noson chwedlonol Morgannwg. Mynediad i Gastell Ogwr Am ddim, ar agor bob dydd 10am-4pm. Mynediad i Gastell Coity Am ddim, ar agor bob dydd 10am - 6pm

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl