Sut i dreulio hanner tymor mis Chwefror yn Sir Pen-y-bont

Ionawr 29, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Rest Bay, Porthcawl

Nid yw rhieni'n ofni! Efallai fod Hanner Tymor mis Chwefror yn prysur agosáu, ond gyda digon o ddigwyddiadau'n digwydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ni fyddwch yn sownd am bethau i'w gwneud. Darganfyddwch bwystfilod gyda Gwarchodfa Natur Parc Slip cyn bod yn greadigol yn Nhŷ Carnegie. Gyda gweithgareddau'n dechrau ar £2 y plentyn yn unig, nid oes angen i chi dorri'r banc i fwynhau Hanner Tymor llawn hwyl yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Syrffio i'r teulu yn Ysgol Syrffio Porthcawl

Does dim rhaid i syrffio teuluol fod yn gostus yn Ne Cymru. Mae Ysgol Syrffio Porthcawl, a bleidleisiodd yn un o'r goreuon ym Mhrydain, yn cynnig seibiant syrffio teuluol ddeuddydd sy'n cynnwys un yn dysgu syrffio, dwy sesiwn llogi syrffio a llety un noson ger y traeth ym Mae Rest Bay. Y cyfan am jwg £65 y pen.
www.porthcawlsurf.co.uk

Ymuno â'r syrcas gydag Organised Kaos

Ymunwch â'r syrcas am ddiwrnod o strafagansa lawn neidio a jyglo! Dysgwch amrywiaeth eang o sgiliau syrcas ar y ddaear gan gynnwys campau acrobatig, cerdded rhaff, cerdded ar bêl, jyglo, diabolo, poi a dawnsio'r hwla. Bydd y diwrnod hwn yn cael ei gynnal gan Organised Kaos yn Neuadd y Dref Maesteg yr Hanner Tymor hwn. 22 Chwefror, 10am, plant 6-12 oed, £6.50

Neidio i Heulwen ym mharc trampolîn dan do mwyaf Cymru

Cael y teulu cyfan i neidio am lawenydd ym mharc trampolîn dan do mwyaf Cymru. Ymunwch â Jump Jam yn ei Jam Teuluol, archebion trampolîn arbennig i'r teulu cyfan eu mwynhau. Jam Teulu dydd Sadwrn a dydd Sul 10am, £25 i deulu o 4.
https://www.jumpjam.co.uk

Adeiladu eich bocs adar eich hun ym Mharc Slip

Mae bron yn wythnos Genedlaethol Blwch Nythu a pha ffordd well o ddathlu na thrwy adeiladu eich blwch adar eich hun yn yr Hanner Tymor! Ymunwch â Pharc Slip am weithgaredd natur creadigol a gwnewch gartref i chi adar eich hun yn eich gardd. Darperir yr holl ddeunyddiau ac mae angen goruchwyliaeth oedolion. Slotiau ar gael bob 10 munud rhwng 10am a 3pm. Un blwch nythu fesul slot amser - dylai brodyr a chwiorydd archebu slotiau amser yn olynol.

Beicio dros dwyni mwyaf Ewrop

Beiciwch dros dwyni tywod Merthyr Mawr, rhai o'r twyni mwyaf yn Ewrop, am brofiad bythgofiadwy y gall y teulu cyfan ei fwynhau. Cewch logi eich beic teiars trwchus eich hun neu fynd ar daith dywys drwy'r twyni. Cewch logi beic teiars trwchus am £10 yr awr.
http://porthcawlbikehire.co.uk

Gwylio bwystfil o sioe

Dewch i fwynhau bwystfil o sioe gan grewyr Aliens Love Underpants fis Chwefror eleni. Mae Monstersaurus yn sioe llawn cyffro, helyntion, hudoliaeth ac anrhefn y gall y teulu cyfan ei mwynhau. Gyda cherddoriaeth wreiddiol a digon o gyfleoedd i'r gynulleidfa gymryd rhan, dyma un o'r gweithgareddau gorau a fydd yn cael eu cynnal yn ystod y gwyliau Hanner Tymor.

Mwynhau gwledd liwgar yn y theatr

Peidiwch â cholli hanes anhygoel o weledol perfformiad Cawl Sgarf Sebon Pixie yr hanner tymor hwn yn Nhŷ Carnegie. Gyda phypedau lliwgar, cymeriadau swynol a cherddoriaeth hudolus, bydd Scarf Sebon Y Pixie yn wledd theatrig i bob oedran dros 3 oed ei werthfawrogi! Dydd Sadwrn 24 Chwefror, 11am, £6

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl