Sut i dreulio hanner tymor mis Chwefror yn Sir Pen-y-bont

Ionawr 29, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Rest Bay, Porthcawl

Rieni, peidiwch â phoeni! Er bod gwyliau Hanner Tymor mis Chwefror yn prysur agosáu, mae digon o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac felly ni fydd raid i chi bendroni am bethau i'w wneud. Cewch ddarganfod bwystfilod yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip, cyn mwynhau bod yn greadigol yn Nhŷ Carnegie. Mae'r gweithgareddau yn dechrau ar ddim ond £2 y plentyn, felly does dim rhaid i chi wario ffortiwn i fwynhau gwyliau Hanner Tymor llawn hwyl yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Syrffio i'r teulu yn Ysgol Syrffio Porthcawl

Does dim rhaid i syrffio i'r teulu fod yn ddrud yn ne Cymru. Mae Ysgol Syrffio Porthcawl yn un o ysgolion syrffio gorau Prydain, ac mae hi'n cynnig gwyliau syrffio deuddydd i deuluoedd. Mae'r gwyliau'n cynnwys un wers dysgu syrffio, dwy sesiwn llogi offer syrffio a llety am noson ger y traeth yn Rest Bay. Mae hyn i gyd am £65 yr un.
www.porthcawlsurf.co.uk

Ymuno â'r syrcas gydag Organised Kaos

Ymunwch â'r syrcas am ddiwrnod o strafagansa lawn neidio a jyglo! Dysgwch amrywiaeth eang o sgiliau syrcas ar y ddaear gan gynnwys campau acrobatig, cerdded rhaff, cerdded ar bêl, jyglo, diabolo, poi a dawnsio'r hwla. Bydd y diwrnod hwn yn cael ei gynnal gan Organised Kaos yn Neuadd y Dref Maesteg yr Hanner Tymor hwn. 22 Chwefror, 10am, plant 6-12 oed, £6.50

Neidio a chael hwyl ym mharc trampolinio dan do mwyaf Cymru.

Mae cyfle i'r holl deulu neidio a chael hwyl ym mharc trampolinio dan do mwyaf Cymru. Mae Jump Jam yn cynnal sesiynau 'Family Jam', sef sesiynau jamio arbennig y gall y teulu cyfan eu mwynhau. Mae Jamio i'r Teulu ar ddydd Sadwrn a dydd Sul am 10am, £25 i deulu o 4.
https://www.jumpjam.co.uk

Adeiladu eich bocs adar eich hun ym Mharc Slip

Mae hi'n Wythnos Genedlaethol Blychau Nythu cyn bo hir, a beth well nag adeiladu eich bocs adar eich hun i ddathlu yn y gwyliau Hanner Tymor! Ymunwch â gweithgaredd creadigol sy'n ymwneud â byd natur ym Mharc Slip a gwneud cartref i'r adar yn eich gardd. Mae'r holl ddeunyddiau'n cael eu darparu, ond bydd angen goruchwyliaeth oedolyn. Mae slotiau ar gael bob 10 munud rhwng 10am a 3pm. Un bocs nythu fydd yn cael ei wneud yn ystod pob slot amser - dylai brodyr a chwiorydd archebu slotiau amser olynol.

Beicio dros dwyni mwyaf Ewrop

Beiciwch dros dwyni tywod Merthyr Mawr, rhai o'r twyni mwyaf yn Ewrop, am brofiad bythgofiadwy y gall y teulu cyfan ei fwynhau. Cewch logi eich beic teiars trwchus eich hun neu fynd ar daith dywys drwy'r twyni. Cewch logi beic teiars trwchus am £10 yr awr.
http://porthcawlbikehire.co.uk

Gwylio bwystfil o sioe

Dewch i fwynhau bwystfil o sioe gan grewyr Aliens Love Underpants fis Chwefror eleni. Mae Monstersaurus yn sioe llawn cyffro, helyntion, hudoliaeth ac anrhefn y gall y teulu cyfan ei mwynhau. Gyda cherddoriaeth wreiddiol a digon o gyfleoedd i'r gynulleidfa gymryd rhan, dyma un o'r gweithgareddau gorau a fydd yn cael eu cynnal yn ystod y gwyliau Hanner Tymor.

Mwynhau gwledd liwgar yn y theatr

Cofiwch wylio Theatr Soap Soup yn perfformio The Pixies' Scarf yn Nhŷ Carnegie yn ystod yr hanner tymor hwn. Gyda phypedwaith lliwgar, cymeriadau swynol a cherddoriaeth hudol, bydd The Pixies' Scarf gan Theatr Soap Soup yn wledd theatraidd y gall pawb dros 3 oed ei gwerthfawrogi! Dydd Sadwrn 24 Chwefror, 11am, £6

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl