Sut i gadw'r teulu cyfan yn brysur yr hanner tymor yma!

Hydref 26, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Gŵyl tân a dŵr

Tybed sut y byddwch yn diddanu'r teulu cyfan yr hanner tymor hwn? O lwybrau pwmpen a dangosiadau brawychus, i deithiau cerdded yr Hydref ac arddangosfeydd tân gwyllt, mae digon o weithredu i bawb! Dyma sut y gallwch gadw'r teulu cyfan yn brysur yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr yr Hanner Tymor hwn.

Cael pob un wedi tanio gyda Gŵyl Tân a Dŵr Porthcawl

Taniwch eich dychymyg ddydd Sadwrn gyda diwrnod a noson llawn hwyl i'r teulu ym Mhorthcawl. Dewch i fwynhau diwrnod cyfan o weithgareddau glan môr cyn gwylio'r arddangosfeydd tân gwyllt yn goleuo'r nos! Bydd cyfle i wylio perfformwyr tân proffesiynol yn dawnsio, yn jyglo ac yn bwyta tân hyd yn oed!27 Hydref, Sandy Bay, Porthcawl. Am ddim.

Neidio gyda dychryn yn bonanza bownsio Jump Jam

Neidio gyda dychryn yn Jump Jam's Calan Gaeaf Fright Night extravaganza! Bob ar gyfer afalau, cropian am losin a lapio'r fam, i gyd i synau cerddoriaeth Spooktacular Jump Jam. Gwobrau am y rhai sydd wedi gwisgo orau. Gall siwmperi ddisgwyl noson yn llawn hwyl a gemau gyda gwobrau i'w hennill drwyddi draw - gan gynnwys y gwisgoedd gorau!27 Hydref, 5pm-9pm.

Ffilm am Casper yr ysbryd cyfeillgar

Cadwch rai bach yn ddiddan gyda dangosiad o hoff ysbryd pawb. Bydd Pafiliwn Mawreddog Porthcawl yn sgrinio Casper the Friendly Ghost am un yn unig i ddathlu wythnos Calan Gaeaf o'n blaenau - y ffordd berffaith o ymlacio cyn i'r tric neu'r danteithion ddechrau.29 Hydref, 1.30pm, Tocynnau £4.

Ewch yn sownd mewn gweithgareddau Hanner Tymor SeaQuest

Bydd Seaquest yn cynnal wythnos gyfan o hwyl i'r teulu dros wyliau'r hanner tymor! Cewch ddysgu creu eich man cysgodi eich hun ar y traeth, ymuno â sesiwn arbennig ar oroesi ar lan y môr a chymryd rhan mewn sesiwn casglu sbwriel i'r teulu ar y traeth! Dydd Llun 29 Hydref, Mannau Cysgodi Cregyn 1am - 12.30pm; Goroesi Glan Môr 1pm - 2.30pm; Dydd Mercher 31 Hydref, Fflachio a Disgleirio 1pm - 2.30pm; Dydd Iau 1 Tachwedd, Sesiwn Casglu Sbwriel i'r Teulu ar y Traeth

Chwilio am bwmpenni yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip

Hela am pwmpenni o amgylch gwarchodfa natur Parc Slip yr hanner tymor hwn, lle bydd detholiad o lwybrau hunan-dywys yn arwain ymwelwyr i'w gwobrau ac yn annisgwyl! Triniwch eich hun i gael rhai byrbrydau arswyd yng nghaffi'r ganolfan ymwelwyr wedyn. Canolfan ymwelwyr Parc Slip 29ain-31ain Hydref, 11Am-3pm. £2 y plentyn, addas i oed 6 +.

Dewch yn barod i barti ym Mhafiliwn mawreddog Porthcawl!

Bachwch eich ceulo a thaflu ar eich luniau am brynhawn o anhrefn ym Mafiliwn Mawreddog Porthcawl y Calan Gaeaf hwn. Gall gwrachod bach, anghenfilod, ghouls a goblins barti 'til maen nhw'n gollwng, gyda disgo ysblennydd, gemau parti llawn hwyl a llawer o gystadlaethau. Bydd oedolion hefyd wrth eu bodd â'r bar sydd ar gael, yn llawn triciau a danteithion! Sesiynau dydd Mercher, 31 Hydref, 1pm a 4pm.

Gwneud eich llusern eich hun ar gyfer yr Ŵyl Goleuadau

Chwiliwch am eich menig, gwisgwch eich cotiau ac ymunwch â'r Ŵyl Goleuadau flynyddol! Byddwch yn barod am sioe dân gan griw'r syrcas, cerddoriaeth fywiog a gorymdaith llusernau o Dŷ Carnegie i Gaeau Trecelyn. 2 Tachwedd, 5pm-8pm

Arddangosfa Tân Gwyllt Traeth Coney

Gwyliwch y tân gwyllt yn disgleirio dros y môr o Draeth Coney fis Tachwedd. Dewch i gadw'n gynnes wrth y goelcerth o 4pm ymlaen. Bydd ffyn gwreichion ac afalau taffi i'w mwynhau yn ystod y noson yma, a fydd yn llawn goleuadau llachar ac arddangosfeydd disglair!Traeth Coney,3 Tachwedd, 4pm - 11pm.

Taith hydrefol drwy Barc Bryngarw

Dewch i fwynhau lliwiau a ffrwythau'r hydref ym Mryngarw fis Tachwedd drwy fynd ar daith dymhorol drwy'r parc. Ymunwch â'r creaduriaid sy'n byw yn y parc a chael gwybodaeth amdanynt gan eich tywysydd personol.
4 Tachwedd, 10:30am -12pm, £3 y pen.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl