Sut i gadw'r teulu cyfan yn brysur yr hanner tymor yma!

Hydref 26, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Gŵyl tân a dŵr

Tybed sut y byddwch chi'n cadw'r teulu cyfan i ddiddanu'r hanner tymor hwn? O lwybrau pwmpen a dangosiadau sy'n dychryn, i deithiau cerdded yr Hydref ac arddangosfeydd tân gwyllt, mae digon o weithredu i bawb! Dyma sut y gallwch chi gadw'r teulu cyfan yn brysur yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr yr hanner tymor yma.

Taniwch eich dychymyg yng Ngŵyl Tân a Dŵr Porthcawl

Taniwch eich dychymyg ddydd Sadwrn gyda diwrnod a noson llawn hwyl i'r teulu ym Mhorthcawl. Dewch i fwynhau diwrnod cyfan o weithgareddau glan môr cyn gwylio'r arddangosfeydd tân gwyllt yn goleuo'r nos! Bydd cyfle i wylio perfformwyr tân proffesiynol yn dawnsio, yn jyglo ac yn bwyta tân hyd yn oed!27 Hydref, Sandy Bay, Porthcawl. Am ddim.

Digwyddiad bownsio brawychus Jump Jam

Bydd digwyddiadau Noson Calan Gaeaf Jump Jam yn siŵr o wneud i chi neidio allan o'ch croen! Cewch ddowcio am afalau, cropian i chwilio am losin a lapio'r mymi, a hynny i sain cerddoriaeth arswydus Jump Jam. Bydd gwobrau am y gwisgoedd gorau. Bydd hi'n noson llawn hwyl a gemau a bydd llawer o wobrau i'w hennill, gan gynnwys gwobr am y wisg orau!27 Hydref, 5pm-9pm.

Ffilm am Casper yr ysbryd cyfeillgar

Bydd y ffilm am yr ysbryd hoffus yma'n siŵr o gadw'r rhai bach yn ddiddig. Bydd Pafiliwn y Grand ym Mhorthcawl yn dangos Casper the Friendly Ghost i ddathlu'r wythnos Calan Gaeaf sydd i ddod - ffordd wych o ymlacio cyn i firi'r wythnos ddechrau.29 Hydref, 1.30pm, Tocynnau £4.

Gweithgareddau Hanner Tymor SeaQuest

Bydd Seaquest yn cynnal wythnos gyfan o hwyl i'r teulu dros wyliau'r hanner tymor! Cewch ddysgu creu eich man cysgodi eich hun ar y traeth, ymuno â sesiwn arbennig ar oroesi ar lan y môr a chymryd rhan mewn sesiwn casglu sbwriel i'r teulu ar y traeth! Dydd Llun 29 Hydref, Mannau Cysgodi Cregyn 1am - 12.30pm; Goroesi Glan Môr 1pm - 2.30pm; Dydd Mercher 31 Hydref, Fflachio a Disgleirio 1pm - 2.30pm; Dydd Iau 1 Tachwedd, Sesiwn Casglu Sbwriel i'r Teulu ar y Traeth

Chwilio am bwmpenni yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip

Hela am pwmpenni o amgylch gwarchodfa natur Parc Slip yr hanner tymor hwn, lle bydd detholiad o lwybrau hunan-dywys yn arwain ymwelwyr i'w gwobrau ac yn annisgwyl! Triniwch eich hun i gael rhai byrbrydau arswyd yng nghaffi'r ganolfan ymwelwyr wedyn. Canolfan ymwelwyr Parc Slip 29ain-31ain Hydref, 11Am-3pm. £2 y plentyn, addas i oed 6 +.

Dewch yn barod i barti ym Mhafiliwn mawreddog Porthcawl!

Casglwch o amgylch y crochan a gwisgwch eich clogynnau am brynhawn o anhrefn ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl y Calan Gaeaf yma. Dyma barti i wrachod, bwystfilod, ysbrydion ac ellyllon bach. Bydd yn cynnwys disgo dychrynllyd, gemau parti hwyliog a llwyth o gystadlaethau. Bydd bar i'r oedolion hefyd, a fydd hefyd yn llawn danteithion dychrynllyd!Dydd Mercher, 31 Hydref, sesiynau am 1pm a 4pm.

Gwneud eich llusern eich hun ar gyfer yr Ŵyl Goleuadau

Chwiliwch am eich menig, gwisgwch eich cotiau ac ymunwch â'r Ŵyl Goleuadau flynyddol! Byddwch yn barod am sioe dân gan griw'r syrcas, cerddoriaeth fywiog a gorymdaith llusernau o Dŷ Carnegie i Gaeau Trecelyn. 2 Tachwedd, 5pm-8pm

Arddangosfa Tân Gwyllt Traeth Coney

Gwyliwch y tân gwyllt yn disgleirio dros y môr o Draeth Coney fis Tachwedd. Dewch i gadw'n gynnes wrth y goelcerth o 4pm ymlaen. Bydd ffyn gwreichion ac afalau taffi i'w mwynhau yn ystod y noson yma, a fydd yn llawn goleuadau llachar ac arddangosfeydd disglair!Traeth Coney,3 Tachwedd, 4pm - 11pm.

Taith hydrefol drwy Barc Bryngarw

Dewch i fwynhau lliwiau a ffrwythau'r hydref ym Mryngarw fis Tachwedd drwy fynd ar daith dymhorol drwy'r parc. Ymunwch â'r creaduriaid sy'n byw yn y parc a chael gwybodaeth amdanynt gan eich tywysydd personol.
4 Tachwedd, 10:30am -12pm, £3 y pen.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl