Sut i gael Pasg mWY arbennig yn Sir Pen-y-bont

Mawrth 19, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Wyau Pasg

Ar yr helfa am bethau hwyliog i'w gwneud y Pasg hwn? Gyda digon o opsiynau ym Mhen-y-bont ar Ogwr i wyau, byddech yn hoprennau i beidio â'i wario yn y sir! O'r rhost dydd Sul eithaf i lwybr wyau mwyaf wyau Pen-y-bont ar Ogwr, dyma rai o'r ffyrdd gorau o dreulio Pasg cracio ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Gweithdy'r Pasg Cymraeg ei iaith i'r teulu cyfan

Mae'r Pasg yn swnio'n well yn Gymraeg - dyna pam mae'r Pafiliwn Mawr yn cynnal gweithdy Pasg i'r teulu Cymraeg i ddathlu'r diwrnod mawr! Hela am wyau, cipio'ch wy a llwy ar gyfer ras fawr Bunny'r Pasg, addurno eich bisgedi Pasg eich hun a gwneud eich mwgwd Pasg eich hun - i gyd yng ngolau sain ac ysbryd Cymru.
3ydd Ebr, 2pm, 0-6 oed, tocynnau o £2.50
http://www.grandpavilion.co.uk/events/3398-welshlanguagefamilyeasterworkshop

Chwilio am ffrindiau ffwr yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip

Beth am ddarganfod byd natur yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip gyda llwybr Pasg hunan-dywys i blant. Goruchwyliwch eich plant tra byddant yn cymryd rhan yn y cwis natur fydd yn eu tywys o amgylch y warchodfa. Pwy a ŵyr pa ffrindiau ffwr y byddwch chi'n eu gweld ar y ffordd!
30 Mawrth - 2 Ebrill, 11am - 3pm, £4 y plentyn
https://www.welshwildlife.org/events/parc-slip-easter-trail/

Cinio Sul y Pasg yn Harbour Bar and Kitchen

Mae bwydlen draddodiadol Gymreig ar gael i chi dros y Pasg eleni yn Harbour Bar and Kitchen, sy'n edrych allan dros harbwr Porthcawl. Mwynhewch wledd o gawl cennin a thatws i'ch cynhesu, coes cig oen blasus a phwdin bara menyn heb ei ail.
Ar gael ar Sul y Pasg rhwng 12pm a 4pm, 2 gwrs £17.50 3 chwrs £22.50
http://harbourbarandkitchen.co.uk/events/event/easter-sunday-lunch/

Helfa WYch ym Mharc Gwledig Bryngarw

Dewch draw i ddod o hyd i dros 7,000 o wyau siocled wedi'u cuddio o amgylch Parc Gwledig Bryngarw y Pasg hwn - yn y ffliw wyau Pasg mwyaf ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Dechreuwch eich helfa gyda gweithgaredd crefft creadigol yn y ganolfan ymwelwyr cyn ymgymryd â'r helfa epig. Ar gyfer y diwrnod allan teuluol yn y pen draw, arhoswch am berfformiadau bywiog o gynyrchiadau tir Lalala hefyd!
31 Maw - 3ydd Ebr, Tocynnau £8.50, Mae oedolion a babes cysylltiedig mewn breichiau yn rhad ac am ddim ac nid oes angen tocyn
www.bryngarwcountrypark.co.uk

Llwybr darganfod yr Arfordir

Archwiliwch gyfrinachau rhyfeddol y môr drwy ddilyn llwybr darganfod yr arfordir dros y Pasg. Cyfle i chi ddod i adnabod creaduriaid arfordirol lleol, canfod pwrs y fôr-forwyn a mwynhau parti plancton i ddathlu'r Pasg a theimlo'n un â'r môr!
12pm-2pm dydd Mawrth 10 Ebrill, The Grand Pavillion


Cysylltwch â Claire@porthcawl-harbourside.co.uk i drefnu.
http://www.harbourquarterporthcawl.co.uk/

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl