Sut i ddathlu Diwrnod Cefnforoedd y Byd yn Sir Pen-y-bont

Mai 25, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Syrffio ym Mhorthcawl

2018 yw Blwyddyn y Môr Cymru. Yma yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr gallwch brofi anturiaethau arfordirol gwirioneddol epig. A chyda Mehefin 8fed yn nodi Diwrnod Meddiannu'r Byd, diwrnod byd-eang o ddathlu cefnfor a chydweithio, ni fu erioed amser gwell i roi yn ôl i'n traethau hardd. O ddyfroedd oer i lanhau traeth enfawr, mae digon o ddigwyddiadau i'ch helpu i ddathlu Diwrnod Cefnforoedd y Byd yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr...

Rhowch gymeradwyaeth o nofwyr Diwrnod Byd-eang y Moroedd (30 Mai)

Efallai y bydd y nofio cymdeithasol mawr hwn eisoes ar gau i'w gofrestru ond nid yw hynny'n golygu na allwch ddod draw a helpu i'w cefnogi! Bydd nofwyr yn cymryd yr awenau am awr am 7pm wrth y slip cornel clyd, a dylech ganiatáu amser i fwynhau'r perfformwyr stryd rhyfedd Kitch & Sync O 6.30pm, cadwch y risiau wedi'u bedraggled, wedi'u chwyddo ar y lan, morwyr serenading wedi'u llongddryllio gyda'u synau isgalch, sylffwd..... "Daliwch ar funud nawr luv, rydych chi'n siarad' amdanom ni neu sumfink??" Nid yw'r mermaids hyn yn debyg i'r rhai rydych chi wedi clywed amdanynt mewn straeon tylwyth teg!. Stopiwch am ddiod yn Adeilad Jennings sydd newydd ei adnewyddu neu, os ydych yn ddigon ffodus i gymryd rhan yn y nofio, dilynwch ginio yn un o brif fwytai Porthcawl.

Diwrnod i'r Teulu i Ddarganfod y Traeth (31ain Mai)

Digwyddiad teuluol bendigedig pryd gallwch chi ddysgu popeth sy'n gwneud traethau a chynefinoedd morol Sir Pen-y-bont ar Ogwr mor arbennig. Mae'r dyfroedd yn y cyffiniau yn gartref i lawer o fywyd gwyllt, gan gynnwys y llamhidydd a'r dolffin cyffredin, yn ogystal â slefren y lleuad a slefren gasgen, seren fôr, cranc, lleden a llynghyren ddiliau, sef rhywogaeth sy'n cael ei gwarchod.

Cyfarfod y tu allan i orsaf warchod bywyd melyn ar rhych Point Porthcawl. Bydd arweinydd SeaQuest yn mynd â chi ar daith o ddarganfod i gwrdd â'n creaduriaid arfordirol ac yn chwarae gemau traeth. Rydym yn darparu'r holl gyfarpar sydd ei angen arnoch i wisgo esgidiau synhwyrol a dod â'ch byrbrydau. £3 y plentyn. Mae bwcio'n hanfodol-e-bost Claire@porthcawl-harbourside.co.uk
http://www.harbourquarterporthcawl.co.uk/seaquest/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/SeaQuest-Calendar-leaflet-2018-copy-4.pdf

Tri chynnig ar Aquathlon y Cefnfor (3ydd Mehefin)

Eleni mae SeaQuest wedi ymuno â GoTri i greu'r aquathlon pellter sbrint gorau posibl yn y môr yr haf yma. Bydd y digwyddiad yn cynnwys nofio 400m yn y môr, yna rhedeg 3km ar hyd yr arfordir. Mae'r digwyddiad yn llawn erbyn hyn ond gall pobl sy'n gwylio gael brechdan frecwast o 7 y bore ymlaen.

I'r gwylwyr llai ymroddedig dewch i ymuno â'r torfeydd ychydig yn ddiweddarach ar gyfer perfformwyr stryd rhyfedd Kitch n Sync yn gwneud eu gweithred Pseudo Synchro am 9am wrth lithro cornel clyd. Sylw!!! I fyny, dau, tri, pedwar, daliwch ati, dau, tri phedwar... Mae'r Tîm Nofio Pseudo Synchro allan ac yn brysur mewn hyfforddiant; cael eu drilio gan eu capten nofio gyda manylder milwrol a pharatoi ar gyfer yr arddangosfa nofio gydamserol fwyaf trawiadol o'u bywydau (sy'n digwydd mewn pwll padlo i blant!).. Mwynhewch goffi yn Adeilad Jennings gerllaw, neu beth am drin eich hunain i frecwast dydd Sul blasus! Aquathlon yn dechrau 9am wrth lithro cornel clyd.

Glanhau'r cefnfor (8fed Mehefin)

Os hoffech gymryd mwy o ran mewn cadwraeth cefnfor, mae glanhau traeth dathlu Diwrnod y Byd yn lle i ddechrau. Ewch â'ch teulu cyfan i lawr i'r traeth a helpu i waredu arfordir plastigau pesky. Bydd glanhawyr traethau yn cael eu hannog i wneud addewid i'r cefnfor: newid cadarnhaol mewn bywyd a fydd yn helpu i ddiogelu'r glannau. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal am 6pm ar Draeth Rest Bay.

Peidiwch â phoeni os ydych chi'n brysur y diwrnod hwn - mae Porthcawl yn cynnal glanhau traethau'n rheolaidd.

Mwynhewch y traethau yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr!

Rydyn ni'n lwcus iawn i fod yn gartref i gymaint o draethau bendigedig. Os ydych chi'n fawr i chwaraeon dŵr gallwch fynd i dywod euraid Traeth Rest Bay a Bae Trecco, y ddau yn wych i syrffwyr. Am rywbeth ychydig yn wahanol gallwch fynd i Sker, sy'n cefnu ar Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig hardd, o Fae Newton, sy'n caniatáu mynediad drwy gydol y flwyddyn i'ch ffrindiau pedair coes.

Mae rhai o'r digwyddiadau yn rhan o brosiect morwedd Porthcawl a ariennir gan RTEF. Cronfa refeniw yw'r gronfa ymgysylltu twristiaeth ranbarthol (RTEF), a gefnogir drwy raglen datblygu gwledig cymunedau gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020. Fe'i hariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD), a Llywodraeth Cymru.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl