Cartref a'r Trefedigaethau

Gorffennaf 20, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Stuart yn cael ei ladd Vaughan

Y pâr Porthcawl y tu ôl i'r Home & Colonial

Mae home and Colonit yn delicatessen sydd wedi ennill gwobrau ac yn gweini cacennau Cymreig ffres, bara cartref a nwyddau wedi'u mewnforio'n flasus. O bwysigrwydd gwasanaeth personol i fenter caffi newydd ym mhentref Newton, buom yn siarad â pherchennog Stuart ynglŷn â meithrin cyffro ynghylch bwydydd coeth ym Mhorthcawl.

Beth ydy hanes Home & Colonial?

Rydym ar ein nawfed flwyddyn erbyn hyn, ar ôl i ni benderfynu gadael prysurdeb bywyd ac agor fan hyn. Roedd angen i ni gymryd cam yn ôl a rhoi amser i ni ein hunain, a dyma sut ddechreuodd Home n Colonial!

Rydym yn delicatessen sy'n gwasanaethu amrywiaeth o les lleol ac arbenigedd. Rydym yn gweithio gyda thri phobydd lleol sy'n cynhyrchu amrywiaeth o eitemau i ni gan gynnwys cacennau a bara sy'n cael eu gwneud i'n rysáit a'u gweini ar y safle. Rydym hefyd yn cynnig pasteiod, pasteiod, cacennau cri a pasteiod cornish arbenigol o Gernyw.

Rydym yn mewnforio pasteiod traddodiadol o'r Eidal, yn ogystal ag olifau, salami a chawsiau Eidalaidd i gyd-fynd â nifer o fathau lleol o Gymry. Mae ein ffagots traddodiadol (a wnaed gan ddefnyddio rysáit fy neiniau a theidiau) yn boblogaidd iawn, fel y mae ein hwyau sgwâr, gyda dros ddeg math ar werth gan gynnwys opsiwn melynwy sy'n rhedeg. Daw ein cig o Douglas Willis yng Nghwmbrân i sicrhau'r safonau uchaf.

Pam Porthcawl? Beth fyddech chi'n ei ddweud sydd gan Borthcawl sy'n unigryw i unrhyw le arall?

Aethom i deithio ychydig cyn i ni ddechrau'r siop i benderfynu a hoffem symud i rywle arall neu aros ym Mhorthcawl - yn y diwedd roedd yn gwneud i ni sylweddoli bod gennym bopeth yr oedd ei angen arnom yma ym Mhorthcawl. Rydym yn gyrchfan glan môr ac yn cael llawer o ymwelwyr i'r ardal fel y gallwn stocio niferoedd mwy na'r dref fach gyffredin.

Disgrifiwch brofiad nodweddiadol y cwsmer yn Home & Colonial

Mae'n fater o roi profiad i gwsmeriaid na fyddent yn ei gael yn unman arall. Rydyn ni'n meddwl ei bod hi'n bwysig rhannu ein gwybodaeth, nid yn unig o fwyd ond o draddodiadau Cymreig, felly byddwn ni'n dweud popeth wrth ein cwsmeriaid am bopeth. Rydym yn gwneud cacennau cri ffres drwy gydol y dydd ac yn eu gwerthu'n syth o'r plât poeth. Mae'r arogl yn anodd ei wrthsefyll. Gallwn rannu hanes y gacen Gymreig, pa gaws sy'n iawn ar gyfer pa achlysur neu sut a ble y gwnaed pob mêl lleol - mae'n brofiad personol iawn sy'n cadw pobl i ddod yn ôl.

Beth yw'r darn gorau am eich swydd?

Heb os nac oni bai ar y bobl. Rydym yn cwrdd ag amrywiaeth o bobl o'r fath bob dydd a dyna sy'n gwneud ein gwaith mor arbennig.

A'r rhan anoddaf?

Yr oriau hir!

Beth allwch chi ei ddweud am eich caffi newydd yn Newton?

Fe'i gelwir yn The Potting Shed ac agorodd ym Mhentref Newton yr wythnos diwethaf. Mae fy mhartner Abbe yn ei redeg ac fe'i enwir ar ôl rhandir y mae wedi'i gymryd yn ddiweddar. Mae'n siop goffi ac ystafell de sydd hefyd yn gweini pasteiod a byrbrydau. Rydym yn defnyddio coffi Eidalaidd - yn mewnforio dau fath o ffa ac yn eu cyfuno i greu ein cymysgedd unigryw ein hunain. Mae'r bobl leol wedi bod yn wych ac mae'n mynd yn dda iawn hyd yn hyn!

Beth ydych chi'n ei fwynhau am Borthcawl?

Mae cymaint o amrywiaeth ym Mhorthcawl sy'n anodd dod o hyd iddo yn unrhyw le arall. Mae'n agos at yr M4, sy'n golygu bod Abertawe a Chaerdydd ar gael o fewn 40 munud. Mae gennym lan y môr y tu allan i'n drws, glan môr sy'n cael yr haul drwy'r dydd ac mae'r cyfan yn dafliad carreg o'r mynyddoedd mwyaf anhygoel. Dyma'r amrywiaeth rydyn ni'n ei charu yma.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl