Nid yw Elvis wedi gadael yr adeilad: Edrych yn ôl ar Ŵyl Elvis eiconig Porthcawl

25 Medi 2020

Sgrolio i lawr Tudalen
Gŵyl Elvis Porthcawl

Gan fod COVID-19 yn parhau i gadw'r byd igyd yn All Shook Up, yn anffodus nid oedd gan y trefnwyr ddewis ond canslo Gŵyl Elvis Porthcawl sy'n enwog yn rhyngwladol.

Ac er bod y penderfyniad hwnnw'n gallu gwneud i ni deimlo yn Way Down, mae gennym ni lawer iawn o Burning Love i'r Brenin o hyd - felly rydyn ni wedi casglu rhai o'n hatgofion gorau o'r blynyddoedd diwethaf i ddangos pam nad yw pobl yn Can't Help Falling inLove gydag Elvis flwyddyn ar ôl blwyddyn yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr...

Viva Porthcawl! Troedio llwybrau'r cof

Pan ddaeth yn amlwg y byddai'r ŵyl eleni'n edrych ychydig yn wahanol, penderfynodd y tîm y tu ôl i'r ŵyl wneud pethau ychydig yn wahanol. Er mwyn cadw ysbryd y brenin yn fyw, bydd gŵyl Elvis Porthcawl yn cyhoeddi llyfr sy'n edrych yn ôl ar rai o atgofion gorau'r gorffennol. Troediwch lwybrau'r cof achofio'r digwyddiadau eiconig gan gynnwys perfformiad gwych John Bishop, rhaglen ddogfen ar y radio ar BBC Wales a chasgliad ffotograffiaeth lliwgar Prifysgol De Cymru.

Time Out yn enwi Gŵyl Elvis Porthcawl fel un o'r 40 peth gorau i'w gwneud yn y byd yn 2020!

Ddechrau'r flwyddyn hon, rhestrwyd Gŵyl Elvis Porthcawl gan gylchgrawn Time Out fel un o'r 40 peth mwyaf cyffrous i'w wneud yn y byd. Ochr yn ochr ag amgueddfeydd, gweithgareddau a digwyddiadau sy'n ennill bri rhyngwladol, mae gŵyl y brenin yn Ne Cymru yn un o'r profiadau gorau ar y ddaear yn ddiamheuol. Dywedodd Time Out bod yr ŵyl yn ‘utterly silly, unaffected fun’ a'r lle gorau i ‘let your guard down for a weird and wonderful Welsh weekend’

Adroddiad yn y Daily Mail wrth i'r ŵyl ddenu 35,000 o ymwelwyr

Flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae gŵyl eiconig Porthcawl yn mynd o nerth i nerth wrth i bobl o bob cwr o'r byd sy'n hoff o Elvis deithio i Dde Cymru i gael blas ar yr hwyl. Daeth hyn i'r amlwg pan gyhoeddodd y Mail Online yr erthygl hon yn tynnu sylw at y nifer syfrdanol (35,000) o ffans a ddaeth i dalu teyrnged i'r brenin yn yr ŵyl.

‍Adroddiad yn yr Independent o Ŵyl Elvis yn 2017

Yn 2017, croesawyd gohebydd gyda'r Independent, Helen Coffey, i ddod i gael blas ar yr ŵyl, a syrthiodd mewn cariad ar unwaith gyda'r awyrgylch a'r bobl. Cofiwch wylio'r fideo sydd yn yr erthygl i gael gwybod yn union beth oedd ei barn am y cyfarfyddiad unigryw yma o ffans Elvis.

Fear and Loathing yng Nghynhadledd Elvis Porthcawl

Yn ôl yn 2016 edrychodd VICE mewn ffordd unigryw iawn ar yr ŵyl a ddisgrifiwyd ganddynt fel ‘savage journey to the heart of the (Welsh) American dream’. Ymunwch â'r newyddiadurwr Oobah Butler wrth iddo gwrdd â'r cymeriadau unigryw sy'n gwneud yr ŵyl yn ddigwyddiad mor arbennig.

Cwrdd â 'Hound Dogs' Gŵyl Elvis Porthcawl

Nid dim ond pobl sy'n mynd i hwyl yr ŵyl - mae gan yr ŵyl ei chystadleuaeth gwisgo i fyny i goroni'r cŵn sydd wedi gwisgo orau hefyd. Dyma erthygl o Wales Online sy'n edrych ar y cŵn 'Presley' gorau yn 2017.

Ychydig llai o sgwrsio, ychydig mwy o loncian os gwelwch yn dda

Dychmygwch fynd allan ar gyfer eich sesiwn loncian wythnosol a chael criw o ddynwaredwyr Elvis yn eu dillad crand a'u gemwaith mawreddog yn cadw cwmni i chi. Yma ym Mhorthcawl, dyna'r math o ddathliad lliwgar ar thema'r Brenin rydych chi'n debygol o ddod ar ei draws. Yn ôl yn 2018, cynhaliodd y parkrun lleol eu 5k wythnosol gyda thema eithaf gwahanol, gan annog yr holl gyfranogwyr i chwilio am eu trowsus fflêrs gwyn a'u sbectol haul a rhedeg ar hyd glan y môr fel rhan o ddathliadau blynyddol Gŵyl Elvis.

Edrychwch ar rai o'r lluniau o'r awyr anhygoel a dynnwyd: 
Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl