5 Peth Rhaid eu Gweld yn Elvis Fest

Medi 5, 2019

Sgrolio i lawr Tudalen
ElvisFest

Llwch oddi ar eich esgidiau swêd glas a pharatowch i gael pob ysgytwad i fyny-Mae Gŵyl Elvis Porthcawl yn dychwelyd i dde Cymru'r mis Medi hwn a'i set i fod yn fwy ac yn well nag erioed gyda dros 30,000 Elvis afficionados yn bresennol.

Dyma 5 peth gwych i'w gweld yn Elvis Fest 2019:

1. Gwrthdrawiad o deyrnasoedd: un o ddigwyddiadau Elvis mwyaf y byd

Mae Porthcawl nid yn unig yn un o ddigwyddiadau mwyaf poblogaidd y byd ar gyfer Elvis, ond hefyd yn un o'r digwyddiadau mwyaf poblogaidd yn y byd. Mae'r digwyddiad blynyddol yn uno dros 300,000 o gefnogwyrElvis yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr bob blwyddyn, gan wneud maint y dathliad yn rhyfeddol. Mae pobl yn teithio o bell ac agos i gymryd rhan yng ngŵyl enwog, fflamboyant y dref glan môr. Felly bachwch eich camera a pharatowch i achosi miloedd o synwyriadau canu.

2. Ain ddim byd ond Ci Hound

Allwch chi ddim helpu i syrthio mewn cariad â phocedi Porthcawl a'u gwisg ffansi ffantastig ar gyfer Presley. Yn dyst i'r llanast unigryw o blwyfi o bob siâp a maint sy'n cymryd rhan yn y gystadleuaeth 'Best Dressed Hound Dog', gan roi gwisgoedd ac ategolion eiconig y brenin gan gynnwys sbectol haul tywyll a luniau rhinstone. Mae'r awyrgylch ysgafn hwn sy'n ystyriol o gŵn yn ychwanegu llawenydd a hil ychwanegol mewn mesurau cyfartal i ymwelwyr ifanc a hen ymwelwyr fel ei gilydd. Peidiwch ag anghofio, mae yna hefyd ddigwyddiad dau ddiwrnod Elvis Pugfest ar Stryd John.

3. Diwrnod i'r Brenin:un o wyliau Elvis mwyaf y byd

Rydym yn canu o'r toeon i ddathlu'r categori LGBTQ+ Elvis cyntaf sy'n cael ei berfformio am y tro cyntaf yn yr ŵyl eleni. Ysgubo'r llwyfan ac ennill teitl 2019 gyda'i deyrnged hyfryd yw'r eiconig Elberace Gay Elvis. Yn enwog am ei berfformiadau kitsch a sawrus sy'n cynnig ei waith unigryw ar y gorau o waith y Brenin, yn amrywio o ganu rhyngweithiol gydag Elberace i 'Yoo Hoo From Hawaii'.

4. Dewch i ddarganfod Gŵyl Fringe Porthcawl

Yn sicr, efallai y bydd yr Elvies yn coroni gwir Frenin Kings ond mae digon o hwyl i'w gael o hyd mewn mannau eraill. Mae noddwyr ElvisFest, Hi Tide, yn cynnal dros 100 yn fwy o sioeau personol sy'n cael eu cynnal ar draws y dref mewn pum lleoliad drwy gydol y penwythnos. Galwch heibio i Bar Goleuadau'r Harbwr neu The Bayroom am y cyfle i ddarganfod talent amrwd, leol heb wario ceiniog. Casglwch ychydig o fwyd poeth a diod oer cyn ymgolli yn yr awyrgylch cyfeillgar, cyfarwydd a threulio parti gyda'r nos gyda'r Presleys esgus.

5. Tafarndai Presley lovin

Heb os, un o uchafbwyntiau'r ŵyl flynyddol yw'r awyrgylch gwirioneddol unigryw. O'r tafarndai i swyddogion yr heddlu, mae'r ŵyl yn uno'r gymuned gyfan. Mae llawer o'r busnesau lleol yn ymrwymo i'r byd drwy gladin lloriau mewn addurniadau a chofiadwy fel fflagiau a phosteri sy'n ymroddedig i'r seren bop. Mae'r agwedd roc 'n' hon ar draws y dref yn golygu nad yw'r ŵyl wedi'i chyfyngu i Bafiliwn y Grand ond yn hytrach mae'n gollwng i'r strydoedd ac yn parhau ymhell ar ôl i'r deyrnged elvis derfynol adael y llwyfan.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl