Y digwyddiadau morlun dydych chi ddim eisiau eu colli ar ddiwedd mis Awst

Awst 22, 2018

Sgrolio i lawr Tudalen
Kitcsh n Sync

Os ydych chi wedi mwynhau digwyddiadau morlun Porthcawl hyd yn hyn, fyddwch chi ddim eisiau colli rhandaliadau diweddaraf y dref o hwyl glan môr! O'r Triathlon Tuska cystadleuol i ddiwrnod cyfan sy'n ymroddedig i theatr stryd glan môr llawn siwgr, dyma flas o'r hyn sydd eto i ddod ym Mhorthcawl ddiwedd mis Awst.

Dydd Sul 26 Awst

Dewch i gefnogi Triathletwyr Tuska

Dewch draw i ddangos eich cefnogaeth i drithlon blynyddol epig Porthcawl. Ymunwch â chystadleuwyr i ddechrau am 7am yn gynnar, pan fyddant yn ymgymryd â nofio oer 750m ar y môr, taith feicio 22km a rhediad 5km i ychwanegu at y cyfan! Beth am fachu brecwast cefnogwr haeddiannol ar ôl yn un o gaffis clyd Porthcawl ar hyd y ffrynt?

Does dim modd cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn nawr, ond mae croeso i chi ddod draw i annog a chefnogi'r rhai sy'n cymryd rhan. Efallai y gwnewch chi roi cynnig arni y flwyddyn nesaf!

Chwerthin lond bol gyda'r Fairly Fish Company

Mae'r stondin bwyd môr yma braidd yn wahanol! Cadwch lygad allan am gynigion blasus y ddeuawd comedi stryd gyda'u stondin bysgod, The Fairly Fish Company, a fydd yn crwydro ar hyd a lled y Rhodfa drwy gydol y dydd ar y 26ain! Efallai y gwelwch chi gorgimwch chwim, octopws wedi cyffroi braidd gormod a smwddi bwyd môr seimlyd!

Bydd y ddeuawd heigiog yn crwydro Stryd John a'r Rhodfa rhwng 11am a 4pm.

Ymunwch â Mr Wippy and The Conettes am flas o Hollywood

Ar gyfer y danteithion ôl-drithlon yn y pen draw, ymunwch â Mr Wippy, Saws Mefus a'r Conettes y tu allan i Bafiliwn y Grand yn y prynhawn. Cludwch eich hun yn ôl i Hollywood yn y 1940au lle bydd fan hufen iâ hynafol yn gefndir i'r sioe gerdd fach hon am hufen iâ. O gân a dawns wedi'u gorchuddio â siwgr i weithdy tap ar ôl y sioe, mae Mr Wippy a'r Conettes yn addo darparu'r holl dopiau ar gyfer diwrnod allan glan môr.

Hud a lledrith gyda Mystic Myfanwy a'r consuriwr crwydrol

Wedi'r cyfan, beth am fynd ar hyd y ffrynt am hufen iâ ar yr esplanade. Cadwch olwg am y Kitcsh n Syncgwych , a fydd yn ôl yn crwydro'r dref gyda'u gweithred Mystig Mwfanwy mystic. Gallwch hefyd weld rhyfeddodau ynad crwydrol Porthcawl ar hyd y ffordd ac os ydych chi'n ddigon ffodus i basio'r gwneuthurwr balŵn ar ei deithiau, rydych chi'n siŵr o roi cyffro!

Profi sinema awyr agored gyntaf Porthcawl  

Gyda'r nos ewch i'r Clwb Rygbi ar gyfer digwyddiad sinema awyr agored cyntaf erioed Porthcawl! Lapiwch yn gynnes a dewch â'ch cadeiriau, picnic a blancedi eich hun. Bydd y sioe sy'n rhoi'r gorau i'r sioe gerddorol, The Greatest Showman, yn eich cael chi i bownsio ar eich blancedi picnic o 8.30pm.

8.30pm, Porthcawl RFC

31 Awst

Stemar Olwyn y Waverly

Camwch ar Stemar Olwyn y Waverly ym Mhorthcawl a theithio ar Fôr Hafren ar gwch pleser traddodiadol o oes Fictoria. Bydd y Waverly yn hwylio o Harbwr Porthcawl am 9am ar 31 Awst a bydd cyfle i chi fwynhau adloniant byw ar yr harbwr cyn i chi gychwyn. Bydd band yn chwarae'n fyw ar y llong tra byddwch chi'n cael bwyd ac yn ymlacio mewn lolfa sydd wedi'i hadnewyddu yn steil y cyfnod. Neu beth am fwynhau'r golygfeydd godidog wrth i chi hwylio.

O Harbwr Porthcawl, 9am, yn ôl 8pm

1-2 Medi

Gwyliwch y pencampwyr achub bywyd yn brwydro am y gorau

Beth am wylio Pencampwriaethau Cenedlaethol Achub Bywyd Beistonna ar draeth Coney, lle bydd achubwyr bywyd o bob cwr o Gymru'n cystadlu mewn dros 12 o ddisgyblaethau anodd i ennill teitl clwb achub bywyd beistonnau gorau Cymru. Cafodd Pencampwriaethau Cymdeithas Achub Bywyd Beistonna Cymru eu gohirio ar 28 a 29 Gorffennaf oherwydd y tywydd. Byddant yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn 1 a dydd Sul 2 Medi, a bydd achubwyr bywyd rhwng 13 a 60 oed o bob cwr o'r wlad yn dod i draeth Coney ar gyfer y gystadleuaeth.

Mae prosiect Morlun Porthcawl wedi cael cyllid gan y Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol a chefnogaeth drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, er mwyn gwella profiad ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Gweld holl ysbrydoliaethSaeth Dde

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl