Cyfyngiadau symud lleol yn eu lle ar gyfer Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Porthcawl

Hwyl glan môr traddodiadol

Sgrolio i lawr Tudalen
Glan môr Porthcawl

Dewch i ddal eich anadl ym Mhorthcawl, unrhyw bryd o'r flwyddyn. Byddwch yn anturus yn ein Canolfan Chwaraeon Dŵr newydd, neu profwch eich sgiliau ar un o gyrsiau golff gorau'r byd, y Royal Porthcawl. Mwynhewch reidiau ffair, hufen iâ a machludau haul ysblennydd yn yr haf, neu cwtshwch lan mewn caffi glan môr ar ôl taith gerdded ar hyd y traeth yn y gaeaf.

Yn union y tu ôl i'r Esplanade ar lan y môr, byddwch yn dod o hyd i amrywiaeth gyffrous o siopau a chaffis annibynnol, ynghyd â brandiau'r stryd fawr. Ar yr harbwr, mae gorsaf yr RNLI a storfa'r tollau hynaf sydd wedi'i rhestru yng Nghymru, sef Adeilad Jennings, sydd bellach yn llecyn prysur wrth y lan gyda chaffis a bwytai.

Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr yn gweithio'n agos gyda ' profiad-Porthcawl ' er mwyn sicrhau bod gennych y wybodaeth orau posibl i gynllunio eich ymweliad. Nod ' profiad-Porthcawl ' yw dod â'r cyfan y mae angen i chi ei wybod am Borthcawl yn ystod eich arhosiad, o siopau a lleoedd i fwyta, i atyniadau a gweithgareddau.

www.experience-porthcawl.com

Heb ganfod eitemau.

Canfod ysbrydoliaeth o gwmpas

Porthcawl

Gweithgareddau ac Atyniadau yn

Porthcawl

Saeth dde

Aros mewn

Porthcawl

Saeth dde

Digwyddiadau yn

Porthcawl

Saeth dde

Porwch y map

Trefi eraill yn Sir Pen-y-bont

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl