Land Train

Wedi'i gynllunio i weithredu rhwng Sandy Bay a Rest Bay a chysylltu canol y dref â glan y môr, bydd y gwasanaeth tymhorol yn cymryd arosfannau allweddol fel Traeth Pleser Coney, harbwr Porthcawl, canol y dref, Pafiliwn y Grand a Chanolfan Chwaraeon Dŵr Rest Bay.

Bydd gan y trên ffordd dri cherbyd, ac un ohonynt yn hygyrch i gadeiriau olwyn, a bydd Emmaus yn sefydlu swyddfa docynnau ac ardal aros yn ei siop ar Heol Newydd, Porthcawl sydd ger dechrau llwybr y trên ffordd

Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr Da i Fynd
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

25/7/2021

08:06

9.73

25/7/2021

20:26

10.13

26/7/2021

08:50

9.72

26/7/2021

21:10

10.08

27/7/2021

09:31

9.55

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

25/7/2021

01:45

1.16

25/7/2021

14:03

1.29

26/7/2021

02:30

1.10

26/7/2021

14:47

1.32

27/7/2021

03:14

1.21

Llety gerllaw

Saeth dde