Heb ganfod eitemau.

Pen-Y-bont

Siopa a diwylliant

Sgrolio i lawr Tudalen
Hen Bont Pen-y-bont ar Ogwr

Mae gan Ben-y-bont ar Ogwr, sy'n dref farchnad ers yr 16eg ganrif, gymysgedd fywiog o siopau annibynnol, caffis ac enwau'r stryd fawr. Ewch i chwilio am hanes y dref. Archwiliwch Dŷ Sant Ioan - yr adeilad byw hynaf yn y dref. Dringwch i fyny i'r Castellnewydd trawiadol, sy'n cynnig golygfeydd gwych o'r dref. Mwynhewch weithgareddau a digwyddiadau celfyddydol yn Nhŷ Carnegie.

Yn y Farchnad Dan Do draddodiadol byddwch yn dod o hyd i fusnesau teuluol hirsefydlog a masnachwyr newydd. Ewch i Ganolfan Siopa Rhiw a Chanolfan Siopa Pen-y-bont ar Ogwr am gymysgedd o enwau cyfarwydd y stryd fawr a manwerthwyr annibynnol.

Heb ganfod eitemau.

Canfod ysbrydoliaeth o gwmpas

Pen-Y-bont

Gweithgareddau ac Atyniadau yn

Pen-Y-bont
Saeth dde

Aros mewn

Pen-Y-bont
Saeth dde

Digwyddiadau yn

Pen-Y-bont
Saeth dde

Porwch y map

Trefi eraill yn Sir Pen-y-bont

Dilynwch ni ar Instagram @YourPorthcawl