Atyniadau

O'r copaon i'r arfordir

Sgrolio i lawr Tudalen
Gwarchodfa Natur Parc Slip
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoNeuadd Gweithwyr Blaengarw

Blaengarw Workmen's Hall

Mae Neuadd y Gweithwyr Blaengarw yn cynnwys awditoriwm sy'n dal 250 gyda llwyfan a bar trwyddedig, ystafell gofal plant, stiwdio ddawns, ystafell hyfforddi gyda 10 cyfrifiadur, swyddfeydd ac amryw o ystafelloedd pwrpas cyffredinol.

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoParc Gwledig Bryngarw

Bryngarw Country Park

P'un a ydych yn deulu sy'n chwilio am hwyl ac antur yn yr awyr iach, neu'n gerddwr sydd am ddianc i gefn gwlad bendigedig Cymru, fe welwch ddigonedd ohono yn Bryngarw Country Park, funudau o'r M4 ger Pen-y-bont ar Ogwr.

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCanolfan Gelfyddydau Tŷ Carnegie

Carnegie House Arts Centre

Mae llawr gwaelod Tŷ Carnegie ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn addas ar gyfer digwyddiadau fel arddangosfeydd, nosweithiau barddonol, theatr, cerddoriaeth a gweithdai a oedd yn ategu bywyd cyhoeddus a digwyddiadau.

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCastell Coety (Cadw)

Coity Castle (Cadw)

Cadarnle Normanaidd pwysig a ailadeiladwyd yn y 14eg ganrif, sy'n ffurfio rhan o dri Chastell Ogwr, Y Castellnewydd a Choety.

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCold Black Label Ltd, Guardian House

Cold Black Label Ltd, Guardian House

Cold Black Label Ltd, Guardian House

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoParc Pleser Traeth Coney

Coney Beach Pleasure Park

Treuliwch ddiwrnod glan môr traddodiadol yn y ffair wrth y môr yn edrych dros yr Arfordir Treftadaeth ysblennydd. Reidiau ffair, peiriannau ceiniogau, toesenni poeth, pysgod a sglodion, yn wir popeth am ddiwrnod llawn hwyl.

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoEwenny Pottery

Ewenny Pottery

Mae crochenwaith Ewenni yn grochenwaith unigryw sydd wedi bod yn yr un teulu ers dros wyth cenhedlaeth. Maent yn parhau i wneud crochenwaith hardd wedi ei daflu â llaw i'w ddefnyddio yn y cartref. Croesewir ymwelwyr, gellir gweld y teulu yn ymarfer eu crefft.

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoPriordy Ewenni

Ewenny Priory

Anheddiad crefyddol anarferol o ryfelgar

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTheatr Pafiliwn y Grand

Grand Pavilion Theatre

Wedi'i adeiladu yn 1932, mae Pafiliwn y Grand yn lleoliad art-deco amlbwrpas sy'n cynnig sioeau byw, cyfleusterau cynadledda a phriodasau a phartïon preifat. Mae'r theatr ar lan y môr gyda golygfeydd panoramig o'r Arfordir Treftadaeth.

Ymweld â'r dudalen

Porwch y map

Mwy i Weld a Gwneud