Atyniadau

O'r copaon i'r arfordir

Sgrolio i lawr Tudalen
Gwarchodfa Natur Parc Slip
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoNeuadd Gweithwyr BlaengarwNeuadd Gweithwyr BlaengarwNeuadd Gweithwyr Blaengarw

Blaengarw Workmen's Hall

Mae Neuadd y Gweithwyr Blaengarw yn cynnwys awditoriwm sy'n dal 250 gyda llwyfan a bar trwyddedig, ystafell gofal plant, stiwdio ddawns, ystafell hyfforddi gyda 10 cyfrifiadur, swyddfeydd ac amryw o ystafelloedd pwrpas cyffredinol.

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoParc Gwledig BryngarwParc Gwledig BryngarwParc Gwledig Bryngarw

Bryngarw Country Park

P'un a ydych yn deulu sy'n chwilio am hwyl ac antur yn yr awyr iach, neu'n gerddwr sydd am ddianc i gefn gwlad bendigedig Cymru, fe welwch ddigonedd ohono yn Bryngarw Country Park, funudau o'r M4 ger Pen-y-bont ar Ogwr.

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCanolfan Gelfyddydau Tŷ CarnegieCanolfan Gelfyddydau Tŷ CarnegieCanolfan Gelfyddydau Tŷ Carnegie

Carnegie House Arts Centre

Mae llawr gwaelod Tŷ Carnegie ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn addas ar gyfer digwyddiadau fel arddangosfeydd, nosweithiau barddonol, theatr, cerddoriaeth a gweithdai a oedd yn ategu bywyd cyhoeddus a digwyddiadau.

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCastell Coety (Cadw)Castell Coety (Cadw)Castell Coety (Cadw)

Coity Castle (Cadw)

Cadarnle Normanaidd pwysig a ailadeiladwyd yn y 14eg ganrif, sy'n ffurfio rhan o dri Chastell Ogwr, Y Castellnewydd a Choety.

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoCold Black Label Ltd, Guardian HouseCold Black Label Ltd, Guardian HouseCold Black Label Ltd, Guardian House

Cold Black Label Ltd, Guardian House

Cold Black Label Ltd, Guardian House

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoParc Pleser Traeth ConeyParc Pleser Traeth ConeyParc Pleser Traeth Coney

Coney Beach Pleasure Park

Treuliwch ddiwrnod glan môr traddodiadol yn y ffair wrth y môr yn edrych dros yr Arfordir Treftadaeth ysblennydd. Reidiau ffair, peiriannau ceiniogau, toesenni poeth, pysgod a sglodion, yn wir popeth am ddiwrnod llawn hwyl.

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoEwenny PotteryEwenny PotteryEwenny Pottery

Ewenny Pottery

Mae crochenwaith Ewenni yn grochenwaith unigryw sydd wedi bod yn yr un teulu ers dros wyth cenhedlaeth. Maent yn parhau i wneud crochenwaith hardd wedi ei daflu â llaw i'w ddefnyddio yn y cartref. Croesewir ymwelwyr, gellir gweld y teulu yn ymarfer eu crefft.

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoPriordy EwenniPriordy EwenniPriordy Ewenni

Ewenny Priory

Anheddiad crefyddol anarferol o ryfelgar

Ymweld â'r dudalen
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr eicon logoTheatr Pafiliwn y GrandTheatr Pafiliwn y GrandTheatr Pafiliwn y Grand

Grand Pavilion Theatre

Wedi'i adeiladu yn 1932, mae Pafiliwn y Grand yn lleoliad art-deco amlbwrpas sy'n cynnig sioeau byw, cyfleusterau cynadledda a phriodasau a phartïon preifat. Mae'r theatr ar lan y môr gyda golygfeydd panoramig o'r Arfordir Treftadaeth.

Ymweld â'r dudalen

Porwch y map

Mwy i Weld a Gwneud