Adventures Outdoor Activity Centre

Rhowch gynnig ar ein gweithgareddau mewn canolfannau yma ym Mhorthcawl, rydym yn cydymffurfio'n llawn â covid 19, a "Da mynd". Gallwn gynnig seibiannau bach i'r teulu mewn cabanau log Rustic. Gwestai neu lety gwledig yng nghanol y ddinas. Yn addas ar gyfer oedran eang o 7 i fyny, a chyda phrisiau gweithgarwch yn amrywio o £20.00 pp Mae rhywbeth i bawb.
Rydym hefyd yn darparu ar gyfer grwpiau Stag ac ieir sy'n chwilio am antur uchel a bywyd nos cyffrous. Conquer eich ofn o uchder ar ein cwrs dringo Rhaffau Uchel. Neu Fel arall, dewch gyda ni ar ddiwrnod llawn gweithredu Peintio. Neu rhowch gynnig ar Wers Syrffio neu Scrambling Gorge neu rhowch gynnig ar ein diwrnod gweithgaredd antur Coasteering. Newydd ar gyfer 2020 ein cwrs ymosodiad mwdlyd. Darperir ar gyfer teithiau ysgol a phreswylfeydd yn llawn a phob un yn gynhwysol. Beth am roi cylch i ni a chael gwybod mwy. 01656782300
Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr Da i Fynd
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde