Heb ganfod eitemau.

39 John Street (The Place To Stay Wales)

Y lle i aros yn ail leoliad Cymru, 39 Mae John Street yn cynnig arosiadau canolog, clyd a chyfleus i westeion yng nghanol Porthcawl, De Cymru. 39 Mae gan John Street tu mewn eclectig modern wedi'i addurno â goleuadau agored diwydiannol a goleuadau neon ym mhob ystafell. Gan ein bod yn iawn yng nghanol Stryd John rydym yn y lleoliad perffaith ar gyfer gwesteion sy'n teithio i Borthcawl. Dim ond tafliad carreg o'r traeth a'r harbwr ac i'r dde yng nghanol y stryd fawr sydd â siopau annibynnol gwych.

Mae'r ystafelloedd wedi'u lleoli'n llac o amgylch y goleuadau neon yn seiliedig ar ganeuon gan fandiau prydeinig clasurol y mae'r perchennog Alice yn eu caru - The Sunshine Studio: Awgrym o The Beatles gyda'n printiau neon & Beatles 'Here Comes The Sun'. - Stiwdio Scaramouche: Cyffyrddiad o'r Frenhines gyda'n harfer bohemian Rhapsody neon a Freddie Mercury yn tynnu llun. - Stiwdio Sweet Dreams: Smidge o The Eurythmics gyda'n neon 'Sweet Dreams Are Made Of This'.

Gwobr Da i Fynd
Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde