Blast Kiteboarding

Cwmni bach sy'n hoff o kitesurffwyr, Blast Live ac anadl kitesurfing 24/7. Ffurfiwyd Blast i ateb y galw am ysgol a siop Kitesurf yn ne Cymru. Roedd marc yn un o'r Arloeswyr kitesurfing gwreiddiol yn ne Cymru yn y DU ac roedd yn un o'r rhai cyntaf oll i ddefnyddio'r prif draethau mewn megis Rest Bay. Mae Blast Kiteboarding yn gweithio'n agos iawn gyda'r BKSA (Cymdeithas barcutiaid Prydain) a'r SKA (Cymdeithas Kite myfyrwyr) yn addysgu Bryste ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae marc yn kitesurfer hynod o fedrus a hefyd yn farchog cystadleuol iawn ac mae wedi teithio'n helaeth yn Gigio llawer o'r ardaloedd gorau yn y byd. Mae'r wers yn amrywio o 2 awr i 5 diwrnod.

Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr Da i Fynd
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde