19 Mary Street (The Place To Stay Wales)

Mae lleoliad cyntaf Lle i Aros Cymru, 19 Stryd Mary, yn cynnig arhosiad canolog, clyd a chyfleus i westeion yng nghanol Porthcawl, De Cymru. Agorodd i ddechrau i westeion yn 2016 gan gynnig ystafelloedd sengl, dau wely sengl, dwbl a theulu, heb anghofio'r bar coctels wedi'i addasu, sydd bellach yn Stiwdio Foethus sydd â lle i hyd at 6 o westeion gysgu. Mae derbynnydd ffôn 24/7 ar gael a system gofrestru cod allwedd gyflym, sy'n gwneud y broses gofrestru yn gyflym ac yn syml gyda gwybodaeth am y llety a'r ardal leol ddim ond galwad ffôn neu neges destun i ffwrdd. Mae'r ystafelloedd yn fodern ac yn ffres gyda naws diwydiannol, pob un â darpariaeth ensuite a chyfleusterau gwneud te/coffi, wi-fi ym mhob man a theledu freeview.

Mae Ystafell Stiwdio Foethus boblogaidd ar lawr gwaelod y safle sy'n gwneud y cyfleuster yn fawr ac yn hygyrch i bawb; gydag un gwely brenin a dau wely soffa mae'n wych i deuluoedd a ffrindiau. Mae'n cynnwys oergell, peiriant pod coffi, microdon, tostiwr a bwrdd bwyta i 6 pherson, heb anghofio bod y bar gwreiddiol yn dal i fod yn ei le fel eich bod yn gallu cymysgu eich diodydd eich hun ac eistedd wrth eich bar preifat eich hun. Dim ond tafliad carreg o lan y môr a chanol y dref, dyma leoliad perffaith ar gyfer crwydro. 19 Stryd Mary, mae tîm bach a chyfeillgar yn edrych ymlaen at eich croesawu chi am eich arhosiad yn haul Porthcawl.

Gwobr Da i Fynd
Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde