Heb ganfod eitemau.
Gorffennaf 27, 2024
Gorffennaf 27, 2024

Glamorgan History Walks: Kenfig Pool - Sker house - Mawdlam Church

Yr haf hwn yr Arbenigwr ar hanes teledu; Mae Graham Loveluck-Edwards yn cynnal cyfres o deithiau cerdded hanes o fis Mai i fis Gorffennaf ar draws Morgannwg. Maent i gyd rhwng 4 a 7 milltir felly maent yn darparu ar gyfer gwahanol alluoedd. Fel y byddech chi'n ei ddisgwyl, maen nhw'n cymryd cefn gwlad trawiadol yng Nghymru yn ogystal â mannau o bendantrwydd hanesyddol a lleoliadau rhai o chwedlau a llên gwerin mwyaf rhyfeddol Cymru. Meddai Graham, "Mae pobl fel petaent yn cael llawer o bleser i ddarllen fy llyfrau am hanes Morgannwg a llên gwerin, neu drwy wylio fy fideos. Roeddwn i eisiau meddwl am rywbeth mwy ymdrochol. Gall nodiant gyflawni hynny yn fwy na mynd i'r mannau lle digwyddodd y digwyddiadau hyn glywed y straeon a fynegwyd" Bydd Graham hefyd yn cael ei gefnogi gan arbenigwyr hanes eraill a hyd yn oed rhai musicicans i ddod â'r lleoedd a'r digwyddiadau hyn yn fyw. Heb os, bydd llawer o hwyl a chwerthin ar hyd y ffordd. Yn anad dim oherwydd bod pob taith gerdded yn gorffen mewn tafarn ar gyfer bwyd a lluniaeth.

Dyma'r rhaglen yn llawn:

9am Sad 4 Mai - Dunraven – Sain Ffraid – Castell Ogwr

9am Sad 11 Mai - Llanilltud Fawr – Ffosydd y Castell – Bae Tresilian

2pm Sul 12 Mai - Ynys y Barri – Y Knap – Parc Porthceri

9am Sad 18 Mai - Monknash – Nash Point – Sain Dunwyd

2pm Sul 19 Mai - Taith Gerdded Tref Llantrisant

9am Llun 27 Mai - Sain Tathan – Castell East Orchard – Gileston

9am Sad 1af Mehefin - Llangynwyd – Carreg Bodvoc – Y BwlwarcauFort

9am Sad 15 Mehefin - Castell Coety – Coed y Mwstwr – Tŷ Mawr

2pm Sul 16 Mehefin - Merthyr Mawr – Dipping Bridge – Gwersyll POW Island Farm

9am Sad 22 Mehefin - KenfigPool – Sker House – Eglwys Maudlam

9am Sad 29 Mehefin - Mynydd Y Gaer – LlanbedrAr Y Mynydd – Coedwig Petrified

2pm Sul 30ain Mehefin - Mynydd Cynffig – Gwaith Haearn Bedford – Tref Ysbrydion Canoloesol

9am Sad 6 Gorffennaf - Newton – Castell Candleston -Tythegston

9am Sad 13eg Gorffennaf - Dinas Powys – Cwm St Georges - The Salmon Leaps

9am Sad 20 Gorffennaf - Y Bont-faen – Arafu – St Hilary

Mae'r holl wybodaeth a thocynnau ar gael yn www.glamwalks.co.uk.

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde