Beach Academy Wales

Gall teuluoedd sy'n ymweld â Rest Bay archebu gwersi i'r teulu ymlaen llaw a chymryd rhan mewn gweithdai dosbarth o Archwilio Pyllau Creigiog i Grefftau Traeth, a'r cyfan ar gael i'w harchebu ymlaen llaw drwy'r wefan.

Mae Academi Traeth Cymru hefyd yn trefnu digwyddiadau tymhorol drwy gydol y flwyddyn ar gyfer yr holl deulu sy'n dathlu dyddiau bywyd gwyllt morol cenedlaethol, gan helpu'r amgylchedd gyda sesiynau glanhau traethau a chael hwyl gyda chystadlaethau ar y traeth fel Dynion Tywod!

Gweld ar y map

Llety gerllaw

Saeth dde