Heb ganfod eitemau.

Porthcawl - Rest Bay Beach

Mae'n un o nifer o draethau sy'n ymestyn o Sker Point drwodd i Ogwr yn nhref glan môr Porthcawl sydd wedi'i leoli rhwng trefi Port Talbot i'r gogledd ac Aberogwr i'r gorllewin. Mae promenâd Porthcawl, a adeiladwyd yn 1887 i goffáu Jiwbilî Aur y Frenhines Victoria ac a adferwyd ym 1996, yn rhedeg ar hyd glan y môr o Gomdy Lock yn y gorllewin i'r harbwr, cyn ymuno â'r promenâd dwyreiniol ac arwain at Draeth Coney a Pharc Griffin. Mae llawer o gaffis, bariau, bwytai a gwestai wedi'u lleoli ar hyd y promenâd sy'n cynnig golygfeydd ysblennydd ar draws Môr Hafren; parlyrau hufen iâ traddodiadol sy'n cael eu rhedeg gan Deuluoedd Eidalaidd De Cymru erioed wedi colli eu poblogrwydd. Mae canolfan chwaraeon dŵr newydd o'r radd flaenaf yn edrych dros draeth Bae Gorffwys Baner Las Porthcawl, ac mae'n darparu'r sylfaen berffaith ar gyfer ceiswyr antur sy'n awyddus i flasu gweithgarwch awyr agored De Cymru.
Mae arbenigwyr lleol Ysgol Syrffio Porthcawl yn defnyddio'r ganolfan newydd fel canolfan i gynnig gwersi syrffio trwy'r flwyddyn ac i'w llogi yn ogystal â gwersi bwrdd padlo stand up. Onid oes ganddo'r gêr syrffio cywir? Mae gan Siop Syrffio Porthcawl ddewis gwych o offer syrffio o wetsuits i surfboards, i gaiacau, byrddau padlo stand up a bodyboards. Mae'r ganolfan hefyd yn addo bod o fudd i'r gymuned leol, gan weithredu fel canolfan ar gyfer glanhau traethau a chyrsiau ar addysg amgylcheddol, dysgu awyr agored a llythrennedd cefnforol. Bydd hefyd yn ganolfan hyfforddi i warchodwyr bywyd a hyfforddwyr syrffio ac fel canolfan i Glwb Syrffio Arfordir Cymru. Traeth y Faner Las. Toiledau, bar caffi, parcio. Darperir gwasanaeth achubwyr bywyd 10:00 - 18:00 bob dydd Mai i fis Medi. Doedd dim cŵn yn caniatáu i May ddod i ben fis Medi.
Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr Da i Fynd
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad
Amser
BST
Uchder
Metr
Heb ganfod eitemau.

Llanw isel

Dyddiad
Amser
BST
Uchder
Metr
Heb ganfod eitemau.

Llety gerllaw

Saeth dde