O 17 Gorffennaf 2021 mae Cymru ar Lefel Rhybudd 1. Ewch i dudalen cyngor Coronafeirws i gael rhagor o wybodaeth.

O'r copaon i'r arfordir

Canolfan Chwaraeon Dŵr Rest Bay

Beiciwr mynydd yn teithio'n gyflym trwy'r coetir
Pob Gweithgaredd
Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr Eicon logoCroeso i Ben-y-bont ar Ogwr Eicon logo

Beach Academy Wales

Canolfan gweithgareddau awyr agored yn ne Cymru yw Quest Expeditions, sy'n agos at Abertawe a Chaerdydd.

Logo Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop
Gŵr ifanc yn croesi cerrig camu afonGŵr ifanc yn croesi cerrig camu afon

Blast Kiteboarding

Croeso i lwybr Beicio Porthcawl. Oddi ar y ffordd yn bennaf, mae'r llwybr yn ffordd wych o archwilio'r hyn sydd gan y dref i'w gynnig.

Logo Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop
Taith Gerdded - Gwarchodfa Natur CynffigTaith Gerdded - Gwarchodfa Natur Cynffig

Bushcraft Adventures

Mae Pyle and Kenfig Golf Course, a adwaenir yn annwyl fel 'P & K' gyda'i dwyni tywod uchel, yn cofleidio arfordir De Cymru ym Mhorthcawl mewn darn gwych o wlad golff.

Logo Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop
Clwb Golff SoutherndownClwb Golff Southerndown

Coed-y-Mwstwr Golf Club

Mae'r Royal Porthcawl yn cael ei ystyried yn gyffredinol fel un o'r cyrsiau gorau yn y byd.

Logo Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop
Llwybr Beicio PorthcawlLlwybr Beicio Porthcawl

Coney Surf

Cwrs pencampwriaeth golff twyndir. Cwrs heriol i'r golffiwr brwdfrydig. Yn boblogaidd iawn gydag ymwelwyr. Cartref Pytiwr Duncan.

Logo Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop
Pin mapPin map
Chwilio

Darren Fawr Mountain Biking Trails

Mae gan Glwb Golff a Gwledig Gwesty'r Santes Fair ddau gwrs, arlwy 18 twll safonol pencampwriaeth a phron prawf naw twll llai.

Logo Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Nesaf

Porwch y map