Ballas Farm Country Guest House

Tŷ lletya modern yng nghefn gwlad ond eto o fewn cyrraedd hwylus i Gyffordd 37 yr M4 a'r A48. Mae gennym ni 4 ystafell, gyda chyfleusterau en-suite i gyd, ac mae un yn ystafell deuluol fawr sy'n lletya hyd at 4 o bobl ac sydd ag ystafell faddon fawr, gyda chawod ar wahân a baddon top rholio.

Mae'r lleoliad yn ddelfrydol ar gyfer pobl ar fusnes, gwyliau, yn ymweld â ffrindiau a theulu, golffio, cerdded ac ati. Rydyn ni rhwng Caerdydd ac Abertawe ac yn agos at Borthcawl a'r arfordir Treftadaeth hardd. Gyda digonedd o gyrsiau golff gwych gerllaw, Gwarchodfa Natur Cynffig a Chastell a Pharc hardd Margam, mae digonedd o ddewis o bethau i'w gwneud. Mae gennym ni le hefyd ar gyfer beiciau a phibellau dŵr y tu allan i'w glanhau.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde