Coney Beach Pleasure Park

Mae Coney Beach Amusement Park yng nghanol Porthcawl ac yn eistedd ar Fae Sandy, sy'n un o saith bae yn y dref glan môr hanesyddol hon yn ne Cymru. Mae traeth y Parc ei hun bron filltir o hyd ac yn fagned i syrffwyr ac ymdrochwyr fel ei gilydd gydag achubwyr bywyd ar ddyletswydd yn ystod misoedd yr haf a chyda reidiau asyn, cestyll bownsio a thrampolinau - yn ddelfrydol fel cyrchfan diogel i deuluoedd.
Ynghyd â'r Megablitz, un o'r coastwyr rholio mwyaf yn yr ardal, yw'r holl atyniadau y byddwch chi byth eu heisiau o Ffair glan môr draddodiadol, gydag arcedau, Oriel saethu, sioeau ochr, dodgems, the Sizzler Twist a llawer mwy o wefr, teithiau teuluol a phlant. Yn ogystal â'r Ffair Mae caffis, bwytai, bar ac ystafell ddigwyddiadau gerllaw y gellir eu llogi ar gyfer digwyddiadau preifat. Rydym ar agor drwy dymor yr haf, oherwydd COVID19, rydym wedi lleihau ein capasiti ac mae gennym system newydd ar gyfer talu'r fynedfa.
Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr Da i Fynd
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Edrychwch ar amseroedd y llanw cyn ymweld

Gweld rhestrau amserau'r llanw yn llawnSaeth Dde

Llanw uchel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

25/7/2021

08:06

9.73

25/7/2021

20:26

10.13

26/7/2021

08:50

9.72

26/7/2021

21:10

10.08

27/7/2021

09:31

9.55

Llanw isel

Dyddiad

Amser

BST

Uchder

Metr

25/7/2021

01:45

1.16

25/7/2021

14:03

1.29

26/7/2021

02:30

1.10

26/7/2021

14:47

1.32

27/7/2021

03:14

1.21

Llety gerllaw

Saeth dde