Brodawel Camping & Caravan Park

Parc teuluol heddychlon mewn cefn gwlad agored prydferth o fewn milltir i Arfordir Treftadaeth Morgannwg hardd ac eithaf dramatig. Ar gyrion pentref hynafol Nottage, mae'n gyfleus iawn i Borthcawl ac i archwilio ymhellach i ffwrdd - yng Nghaerdydd, Abertawe a Bannau Brycheiniog. Mae'n berffaith ar gyfer cerddwyr a beicwyr, syrffwyr a theuluoedd.
Rydym ar agor o fis Ebrill i fis Hydref.
Gwobr Da i Fynd
Gwobr Croeso Beicwyr
Gwobr Aur
Gwobr VAQAS
Gwobr Croeso Cerddwyr
Gwobr WATO
NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti a ddarperir gan berchennog y busnes.

Gweld ar y map

Gweithgareddau ac atyniadau gerllaw

Saeth dde